Gentse N-VA gaat niet in beroep tegen afwijzing referendum

De Gentse N-VA, die samen met handelaars en vrije beroepers het platform IntelliGentMobiel vormde, vecht de weigering van het verzoek om een referendum niet aan. Dat laat de partij via een persbericht weten.

Eind april werd duidelijk dat er 673 handtekeningen te weinig waren om de vereiste 25.703 handtekeningen te halen. Er werden na controle 4.328 handtekeningen niet aanvaard, ongeveer één op zes.

Afgelopen vrijdag controleerden gemeenteraadsleden van N-VA de handtekeningen via hun inzagerecht. "Het was uiteraard onmogelijk om tijdens dat ene bezoek alle handtekeningen te verifiëren", zegt fractieleider Elke Sleurs. Wel zegt ze dat de gemeenteraadsleden bij de steekproeven onder meer vaststelden dat er handtekeningen zijn die onterecht werden afgekeurd, er afgekeurde handtekeningen zijn waarover duidelijk te discussiëren valt en er handtekeningen op het originele document duidelijk leesbaar waren maar op de kopie niet.

Niet getreurd

De partij zegt ervan overtuigd te blijven dat er voldoende handtekeningen verzameld zijn, maar beseft dat de termijn waarbinnen een beroep bij de gouverneur, een hertelling en een referendum georganiseerd kan worden, erg beperkt is. Want een referendum moet ten laatste voor 14 oktober 2017, een jaar voor de volgende verkiezingen.

"We beseffen evenwel goed dat de tijd tegen ons is", zegt Elke Sleurs. "Maar niet getreurd. Een echte volksraadpleging komt er sowieso aan: de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Die inspraak kan het stadsbestuur alvast niet verhinderen. N-VA zal de oppositie tegen het circulatieplan en de verhoging van de parkeertarieven ook onverminderd verderzetten in de gemeenteraad."

"Wij blijven opkomen voor de handelaars die de dupe zijn, voor de minder mobiele mensen die uit de boot vallen, voor de mensen die hun weg niet vinden in de bureaucratie van vergunningen en regeltjes, voor de luchtwegen van de mensen die langs de R40 wonen en voor iedereen die in Gent wil wonen, werken of vertoeven."

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3160474/2017/05/18/Gentse-N-VA-gaat-niet-in-beroep-tegen-afwijzing-referendum.dhtml