Nieuws

Voorstelling demografische cijfers 2016: Oost-Europese migratie stagneert, vluchtelingen duiken op in cijfers

11 april 2017

258.119. Zoveel inwoners telde Gent eind december 2016. Dat zijn er een tweeduizend meer dan het jaar ervoor. De helft van de bevolkingsaangroei is te verklaren door natuurlijke groei, de rest door migratie. In 2016 steeg het aantal Bulgaren met 320. Voor het eerst sinds 2001 zijn de Bulgaren daarmee niet de sterkste stijgers qua nationaliteit. Bij de sterkste stijgers duiken nu mensen uit conflictgebieden op.

'Het opvallendste feit uit de demografische gegevens van 2016 is dat voor het eerst sinds 2001 Bulgaren niet meer de sterkste stijgers zijn qua vreemde nationaliteit', aldus Sofie. 'Tussen 2007 en 2011, toen Bulgarije dus net bij de EU gekomen was, steeg hun aantal jaarlijks tussen de 1.100 en 1.200. In 2015 steeg hun aantal nog met 882 en nu stellen we vast dat in 2016 de stijging verminderde naar 320. Een nieuwe groep die dit jaar in de cijfers naar boven komt, zijn de vluchtelingen en dan vooral Syriërs. In totaal kregen vorig jaar ongeveer 560 personen een erkend statuut als vluchteling of subsidiair beschermde. Meer dan twee derde daarvan zijn Afghanen, Irakezen, Somaliërs en Syriërs. Al zijn de vluchtelingen nog steeds een kleine bevolkingsgroep binnen onze stad.'

Natuurlijke groei
In totaal werden 3.203 Gentse kinderen geboren (10 minder tegenover 2015) en stierven er 2.330 Gentenaars (70 minder dan 2015). Dat brengt de natuurlijke groei in 2016 op 873 Gentenaars.
Migratie
 
In totaal kwamen er 16.183 inwoners in Gent wonen en vertrokken er 15.587.
 
VerGentsing
Van de 16.000 mensen die in 2016 voor Gent kozen, kwamen er iets meer dan 3.000 oftewel zo'n 20% uit het arrondissement Gent. Van de meer dan 15.500 Gentenaars die wegtrokken, verhuisden een kleine 5.000 mensen, ofwel 32%, naar een gemeente binnen het arrondissement Gent. Daarbij waren vooral Evergem, Merelbeke en Destelbergen populair. De rand rond Gent blijft dus 'verGentsen'.
 
West-Vlamingen
Gent blijft populair bij de West-Vlamingen. Momenteel wonen in Gent ongeveer 22.500 mensen die geboren werden in West-Vlaanderen, dat is evenveel als het aantal inwoners van de gemeente Oostkamp. De laatste drie jaar komen er jaarlijks zo’n 2.100 à 2.200 West-Vlamingen in Gent wonen.
 
Belgen
In totaal immigreerden er 10.045 Belgen en vertrokken er 10.382 uit Gent. Dat maakt een verschil van 337 meer Belgen die Gent verlieten dan dat er bijkwamen. Daarmee blijft het verschil bijna status quo ten opzichte van 2015, toen het verschil (159 Belgen) het op een na laagste was sinds 1974. Dat ligt vooral aan het feit dat er zowel in 2015 als in 2016 minder Belgen uit Gent vertrokken in vergelijking met de voorbije jaren.
 
Niet-Belgen
In totaal immigreerden er 6.138 niet-Belgen en vertrokken er 5.205 uit Gent. In totaal kwamen er dus 933 niet-Belgen meer in Gent wonen dan dat er niet-Belgen Gent verlieten. Gent telt 222.107 Belgen en 36.012 niet-Belgen, ofwel 14%. De Bulgaren vormen daarbij de grootste groep met 8.504 inwoners, gevolgd door de Turken (4.100) en de Nederlanders (2.897). In de ranglijst van sterkste stijgers tegenover 2015 komen nu vooral de vluchtelingen naar boven. De Syriërs voeren die ranglijst aan (+342), gevolgd door de Bulgaren (+320), Afghanen (+124), Somaliërs (+107) en Irakezen (+61).
Sofie Bracke © 2018