Nieuws

Reactie op persbericht N-VA: Gentse N-VA gaat niet in beroep tegen afwijzing referendum

18 mei 2017

Beste Mevrouw Sleurs,

Voor de tweede keer op veertien dagen haalde u gisteren uit naar onze stadsdiensten en stelde u hun bekwaamheid in vraag. Toen u eind april vernam dat er onvoldoende handtekeningen werden verzameld voor een referendum over het circulatieplan haalde u een eerste keer emotioneel uit.  U vond het ‘hallucinant’ dat 1 op 6 handtekeningen niet geldig was en sprak over een ‘puur politieke beslissing’.  Dit kwam hard aan bij de vele medewerkers van de dienst Burgerzaken die weken aan een stuk keihard hebben gewerkt om de handtekeningen te controleren, te hercontroleren en nog eens te hercontroleren.

Ondertussen hebt u samen met enkele collega-gemeenteraadsleden en medewerkers uw inzagerecht uitgeoefend en bent u op onze dienst de telverrichtingen gaan nazien. Navraag leert mij dat u tientallen namen opnieuw heeft laten opzoeken. U hebt daarbij 1 handtekening gevonden die onterecht werd afgekeurd. Hiernaast bleek 1 handtekening door het kopiëren minder leesbaar te zijn geworden. Maar tegelijkertijd moest u vaststellen dat de ambtenaren uitgegaan zijn van de intentie om te tekenen. Dit wil zeggen dat ook als alle gegevens niet 100% juist waren, bijvoorbeeld door gebruik van een roepnaam of de achternaam van de echtgenoot, men de handtekening toch aanvaardde. 

Bovendien moesten jullie vaststellen dat er vele handtekeningen werden aanvaard bij gegevens die voor uw delegatie onontcijferbaar waren. En dat is normaal. Dit was een intensief en lastig karwei. Menselijke fouten kunnen niet uitgesloten worden. Maar na drie controles zijn de stadsdiensten er 100% van overtuigd dat er geen 673 geldige handtekeningen meer gevonden zullen worden. 

Na het uitoefenen van uw inzagerecht hebben we dan de discussie gevoerd in de commissie van de gemeenteraad. U hebt enkele technische vragen gesteld en de stadsmedewerkers bedankt voor hun inspanningen.

Maar gisteren, deed u het opnieuw. In een persbericht te elfder ure stelt u dat u ervan overtuigd bent dat er voldoende handtekeningen zijn maar dat er onvoldoende tijd is om nog in beroep te gaan. Mevrouw Sleurs, dat u met alle middelen vanuit een oppositierol een referendum wil afdwingen: helemaal akkoord. Dat u daarbij voorbij gaat aan de vele inspanningen die in het verleden gebeurd zijn om inspraak te organiseren over de ontwerpplannen, tot daar aan toe. Dat u ontkent dat er op dit moment een burgerkabinet van 150 willekeurig gekozen Gentenaars bezig is om het circulatieplan te monitoren en bij te sturen, het is u nog vergeven. Maar dat u neutrale ambtenaren meesleurt in een politiek spelletje, dat is een politica van uw kaliber onwaardig.

 

Met vriendelijke groeten,

Sofie 

Sofie Bracke © 2018