Nieuws

Gent neemt stem van jongeren serieus, stemrecht voor 16-plussers bij volgende gemeenteraadsverkiezing.

19 juni 2017
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 zullen 5.000 Gentenaars vanaf 16 hun stem kunnen uitbrengen. Het experiment komt er nadat Ergys Brokaj, bezieler van MyUtopia (een project dat jongeren terug in de politiek wil doen geloven), opriep een alternatieve stemming te organiseren voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. Sofie gaat graag in op zijn vraag en bekijkt nu hoe alles praktisch georganiseerd kan worden.
"We willen dit op een manier organiseren die zo nauw mogelijk aanleunt bij echte verkiezingen ook al tellen de stemmen van jongeren niet. Daarom zullen we alle jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar aanschrijven om hen op de hoogte te brengen van het project en zullen ze, net zoals andere kiezers, een oproepingsbrief krijgen", aldus Sofie.
Jongeren op papier laten stemmen in de kieslokalen kan niet, de kieswetgeving laat alleen 'officiële' kiezers toe en bij elk stemlokaal een apart lokaal in te richten, lijkt ook weinig efficiënt. Daarom wordt gedacht aan het uitwerken van een app of een unieke code waarbij de tieners online kunnen stemmen. 
Uiteraard zullen Ergys Brokaj, de Gentse jeugddienst, de Vlaamse jeugdraad en andere experts zullen betrokken worden om dit experiment te laten slagen. 
Sofie Bracke © 2018