Nieuws

Open Vld tevreden met Gents Actieplan Kraken

1 december 2017

Ik ben tevreden dat we jullie vandaag het actieplan kraken kunnen voorstellen. Een plan waar ik, namens Open Vld, aan meeschreef. In dit actieplan staat de bescherming van de woonst van elke Gentenaar centraal. Laat ons duidelijk zijn: kraken kan niet de oplossing zijn voor een precaire woonsituatie.

Met het nieuwe Actieplan wordt kraken expliciet opgenomen in het zonaal veiligheidsplan voor Gent. De kordate aanpak van kraken is hiermee duidelijk een prioriteit voor de politie. Zij zal steeds optreden bij vaststellingen en krakers identificeren. Bij bewoonde panden zal de politie overgaan tot onmiddellijke ontruiming. Bij onbewoonde panden zal de politie na klacht van de eigenaar of huurder conform de nieuwe kraakwet optreden. Een kraakwet die er dankzij onze Merelbeekse volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert kwam. 

Open Vld Gent is verheugd dat een stedelijk contactpunt Kraken wordt opgericht waar Gentenaars onmiddellijk terechtkunnen voor alle informatie rond kraken. Er zal ook bijkomende aandacht gaan naar politiecontroles bij gemelde afwezigheden van burgers. Om een correct beeld te krijgen van de kraakproblematiek en deze kordaat op te volgen wordt ook een digitale rapporteringstool ontwikkeld.

In de Zonale Veiligheidsraad zal aan de bevoegde gerechtelijke instanties gevraagd worden om specifieke aandacht te besteden aan het opsporen van criminele organisaties of personen die kraken op een georganiseerde manier faciliteren of kraakpanden ter beschikking stellen.

Het aanbod in de nachtopvang zal nauwkeurig opgevolgd worden en indien nodig uitgebreid. We moeten immers absoluut voorkomen dat gezinnen de nacht op straat dienen door te brengen.

Het vermijden van leegstand is een essentieel element in een krachtdadig anti-kraak beleid. Daarom zal leegstand sneller opgespoord worden en wordt het omzeilen van de leegstandtaks aangepakt. Het laten kraken van een pand om aan de leegstandtaks te ontkomen, kan nooit de bedoeling zijn.

Belangrijk in dit verhaal is de samenwerking met het Parket. Onze fractieleider Sami Souguir zal in de themacommissie van volgende week de procureur en de korpschef vragen hoe zijn hier concreet mee aan de slag zullen gaan. 

Hieronder de 11 speerpunten uit het actieplan:
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/gents-%E2%80%98actieplan-kraken%E2%80%99-klaar 

Sofie Bracke © 2018