Nieuws

Net geen 260.000 Gentenaars eind 2017

7 januari 2018
Volgens voorlopige cijfers van de Gentse Dienst Burgerzaken woonden er eind 2017 net geen 260.000 mensen in de stad. Dat zijn een 1.100 inwoners meer dan vorig jaar. Dat is te danken aan de natuurlijke groei. 
 
Geboorten
In 2017 werden er, volgens de voorlopige cijfers, 3.095 nieuwe Gentenaartjes geboren. Dat zijn er voorlopig een 100 minder dan vorig jaar. Verwacht wordt dat met het registreren van de geboortes van december er nog een 200 zullen bijkomen. 
 
Overlijdens
In 2017 werden tot nu toe 2.242 overlijdens geregistreerd. Vorig jaar stierven er 2.330 Gentenaars. De natuurlijke groei staat hiermee voorlopig op 853 Gentenaars. 
 
Migratie
9.206 Belgen kozen Gent als nieuwe thuisbasis terwijl 10.500 personen met de Belgische nationaliteit de stad verlieten. In 2017 kwamen 6.173 niet-Belgen in Gent wonen terwijl er 5.203 uit de stad vertrokken. 
Qua nationaliteit vormen, naast de Belgen, de Bulgaren (8.504), Turken (4.004) en Nederlanders (2.872) de grootste groep in Gent. Deze traditionele rangvoerders stagneerden in 2017. Het aantal Bulgaren steeg in 2017 met 182 (in 2015 steeg hun aantal nog met een kleine 900 personen), het aantal Nederlanders en Turken daalde zelfs licht (al moet er ook rekening gehouden worden met nationaliteitswijzigingen). 
Vorig jaar bleek de sterkste instroom te komen van de vluchtelingen van Syrische, Afghaanse, Somalische en Iraakse afkomst. Nu is ook hun aangroei zichtbaar maar minder uitgesproken. Zo kwamen er 178 Syriërs (745 in totaal) en 178 Afghanen (1.046 in totaal) bij, 37 Somaliërs (341 in totaal) en 36 Irakezen (326 in totaal). 
 
'Onze voorlopige cijfers geven aan dat eind 2017 Gent net geen 260.000 inwoners telde', aldus Sofie. 'Dat is een groei van iets meer dan 1.000 inwoners terwijl dat de voorbije jaren vaak het dubbele of meer was. De natuurlijke groei blijft op hetzelfde peil als de afgelopen jaren. Wat opvalt is dat de migratie lijkt stil te vallen. Voor het eerst sinds 2012 is er een negatief migratiesaldo. Zoals ook vorig jaar al bleek, stagneert de instroom van Bulgaren. We zien nog wel de naweeën van de vluchtelingenopvang in onze cijfers maar ook die zijn vrij minimaal.'
 
 
Sofie Bracke © 2018