Nieuws

6 maand voor de verkiezingen: dienst Burgerzaken in volle voorbereiding

14 april 2018

20180413-NIEUWS-21 from AVS on Vimeo.

U had het allicht al opgemerkt: de verkiezingen komen er aan :-). Over exact een half jaar, op 14 oktober 2018, zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. De Dienst Burgerzaken van de Stad Gent is al volop bezig met de voorbereidingen ervan.
 
Ook niet-Belgen kunnen stemmen
Alle niet-Belgen die in Gent wonen, 18 jaar zijn op 14 oktober 2018 en niet uitgesloten zijn van kiesrecht, kunnen op 14 oktober 2018 hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gentse niet-EU-burgers moeten wel vijf jaar ononderbroken in België wonen. Om te kunnen stemmen moeten de niet-Belgen zich laten registeren.
 
Intussen werden een kleine 30.000 brieven verstuurd naar niet-Belgische inwoners die nog niet eerder stemden. Zij kunnen zich tegen uiterlijk 31 juli 2018 als kiezer laten inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om de brief zo verstaanbaar mogelijk te maken, werd de brief eerst voorgelegd aan een panel van niet-Belgen. De brief werd ook zowel in het Nederlands als in het Engels en Frans verstuurd.
 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 waren er 1.167 niet-Belgen die zich inschreven om te kunnen kiezen. Zij ontvingen nu een brief met de melding dat ze nog op de kiezerslijst staan en dus verplicht hun stem moeten uitbrengen op 14 oktober.
 
De aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen kan gebeuren in het Administratief Centrum Gent-Zuid, Loket Bevolking - Verkiezingen, Woodrow Wilsonplein 1 (eerste verdieping), 9000 Gent of in een van de dienstencentra van de Dienst Burgerzaken van de Stad Gent.
 
Publieke borden
In de weken voorafgaand aan de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zullen een 70-tal borden worden geplaatst waarop de kandidaten voor de verkiezingen hun affiches kunnen uithangen. De borden worden verspreid over het grondgebied van Gent en de Gentse deelgemeenten.
 
Bijzitten in stem- en telbureau's
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 houdt de dienst Burgerzaken bij wie reeds zetelde als bij- of voorzitter in een Gents bureau. Dat wordt aangeduid in het rijksregister. In aanloop naar de verkiezingen trekt de dienst op vraag van het Gentse parket altijd lijsten met mensen die opgeroepen kunnen worden als voor- of bijzitter.
 
"Omdat we vinden dat Gentenaars die al twee keer zetelden hun burgerplicht vervulden, werd eerder al beslist dat deze mensen geen drie keer of meer moeten zetelen", aldus Sofie. "4.200 Gentenaars zetelden sinds 2012 al een keer. 396 Gentenaars zetelden zowel voor de verkiezingen van 2012 als die van 2014. In totaal zullen we dus voor het eerst een kleine 400 namen van Gentenaars schrappen uit de lijst die we aan het Gentse parket bezorgen."
 
Bij elke verkiezing zijn er per stembureau een voorzitter, een secretaris en vier bijzitters nodig. In Gent zijn er 300 stembureaus en zijn er dus 1.800 personen voorzien. Daarnaast zijn er per verkiezing 100 telbureaus met dezelfde samenstelling. Dat betekent dat er voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 in totaal 200 telbureaus zullen zijn, waar in totaal 1.200 personen moeten aanwezig zijn. Met de stem- en telbureaus samen zijn er dus 3.000 Gentenaars nodig.
Sofie Bracke © 2019