Nieuws

70 grafmonumenten op Campo Santo gerestaureerd

15 mei 2018
 
Een half jaar geleden gaf de Stad Gent de opdracht voor de restauratie van heel wat historische graven op de grafheuvel van Campo Santo. De werken zijn intussen achter de rug en 70 waardevolle grafmonumenten zijn in ere hersteld.
 
'We maakten in totaal meer dan een half miljoen euro vrij voor de restauratie van de grafheuvel van Campo Santo', aldus Sofie. 'We willen als stadsbestuur immers zorg dragen voor het funerair erfgoed. Ook Gentenaars kunnen hun steentje bijdragen voor het behoud van dit waardevol funerair erfgoed. Ze kunnen een (betalende) concessie aangaan voor de gerestaureerde kelders of zelf een monumentaal graf restaureren in ruil voor een concessie.'
 
Eerste grote restauratie sinds 1847
Meer dan 170 jaar is het geleden dat de eerste begrafenis plaatsvond op de grafheuvel van de begraafplaats van Sint-Amandsberg. Sindsdien trotseerden de grafmonumenten er weer en wind. Ruim anderhalve eeuw later waren ze toe aan een grondige opknapbeurt om ze te redden van verder verval. Het gaat om 70 graven waar geen concessie meer op rust. De grafmonumenten van Campo Santo hebben een grote kunsthistorische en artistieke waarde. De heuvel zelf, de Kapelleberg, is immers beschermd als monument. 
 
Gevoelige renovatie
De Stad Gent maakte per graf een detailplanning op die duidelijk aangaf welke restauraties er bij elk individueel graf moesten worden uitgevoerd. De restauratie was ingrijpend: de meeste graven werden volledig gedemonteerd en opnieuw samengesteld, de onderbouw tussen de onderliggende kelders en grafmonumenten heropgebouwd. Hierdoor is de stabiliteit weer voor een aantal decennia verzekerd.   
 
De metalen hekkens werden gerestaureerd, en indien ze volledig verroest waren zelfs gereconstrueerd. Bij de graven zelf werden gebarsten natuursteenelementen terug aan elkaar gelijmd en voorzichtig opgekuist. Zware opkuisbeurten, waarbij de graven er weer als nieuw uitzien, zijn uit den boze omdat ze de natuursteen beschadigen. Bovendien is het effect na een paar jaar verdwenen. De aannemer, Artes Woudenberg, stond eerder ook al in voor de renovatiewerken aan de Sint-Baafskathedraal. De werken aan de grafheuvel werden uitgevoerd binnen de afgesproken termijn.
Sofie Bracke © 2019