Nieuws

Verkiezingen: Maximaal 2 keer zetelen als bij- of voorzitter (vanaf 2012)

5 september 2018
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 houdt de dienst Burgerzaken bij wie reeds zetelde als bij- of voorzitter in een Gents bureau.  Dat wordt aangeduid in het rijksregister. In aanloop naar de verkiezingen trekt de dienst Burgerzaken op vraag van het Gentse parket altijd lijsten met mensen die opgeroepen kunnen worden als voor- of bijzitter. Het gaat om Gentenaars tussen 30 en 60 jaar . Het Gentse parket besliste om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 vooral 30-ers en 40-ers op te roepen. Voor de parlements- en Europese verkiezing van mei 2019 zullen 50-ers en 60-ers opgeroepen worden. De Stad is decretaal verplicht alle Gentenaars op te lijsten en door te geven aan het Parket die tewerkgesteld zijn als magistraat, advocaat, notaris, ambtenaar of die in het onderwijs werken. Het kiesdecreet bepaalt immers dat de voorzitters van de stem- en telbureaus en de bijzitters van de telbureaus behoren tot deze beroepscategorieën.
 
'Omdat we vinden dat Gentenaars die al twee keer zetelden hun burgerplicht vervulden, werd eerder al beslist dat deze mensen geen drie keer of meer moeten zetelen', aldus Sofie. '4.200 Gentenaars zetelden sinds 2012 al één keer in een Gents bureau. 396 Gentenaars zetelden zowel voor de verkiezingen van 2012 als die van 2014. In totaal zullen we dus een kleine 400 namen van Gentenaars schrappen uit de lijst die we aan het Gentse parket bezorgen.'
Sofie Bracke © 2020