Nieuws

Volgende maand trekken 181.761 Gentenaars naar de stembus

14 september 2018
Over exact een maand, op zondag 14 oktober,  zullen 181.761 Gentenaars hun stem uitbrengen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. De kiezers kunnen terecht in 273 stembureaus, verdeeld over 91 locaties.
 
Aantal kiezers
179.668 Belgische kiezers en 2.093 niet-Belgische kiezers kunnen op 14 oktober hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal staan 1.244 niet-Belgische EU-burgers geregistreerd en 849 niet-EU-ers. Het gaat onder andere om 423 Nederlanders, 320 Turken, 281 Bulgaren, 91 Duitsers en 64 Ghanezen.
 
Niet-Belgische kiezers kunnen niet deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen.
 
9.897 inwoners, geboren tussen 26/05/1996 en 14/10/2000 zullen voor het eerst hun stem uitbrengen.
 
Verkiezingsborden
De afgelopen weken werden door de stadsdiensten op 66 locaties in het centrum van Gent en in de deelgemeenten borden geplaatst. Vanaf volgende week worden de onderverdelingen en nummers op de borden aangebracht en kunnen de verschillende partijen dus affiches beginnen aanplakken.
 
Aantal stem- en telbureaus
In Gent worden 273 stembureaus ingericht, verdeeld over 91 locaties: het grootste deel, 72, om precies te zijn, worden ingericht in scholen. Daarnaast worden ook drie locaties voorzien in Lokale Dienstencentra van het OCMW: De Thuishaven in Gent, De Knoop in Ledeberg en Wibier in Sint-Amandsberg. Twee locaties zijn voorzien in woonzorgcentra, nl. De Vijvers in Ledeberg en De Zonnebloem in Zwijnaarde.
 
In elk stembureau zetelen 1 voorzitter, 1 secretaris en 4 bijzitters. Voor 273 bureaus komt dat dus neer op 1.638 personen.
 
Na het sluiten van de stembureaus worden alle stembiljetten geteld in 182 telbureaus verdeeld over zeven locaties. Per locatie zijn 3 magistraten aanwezig om het eindresultaat van de telling te controleren.
 
Elk van de 182 telbureaus wordt bemand door 1 voorzitter, 1 secretaris en 4 (gemeenteraadsverkiezingen) of 2 (provincieraadsverkiezingen) bijzitters.
 
In totaal helpen op zondag 14 oktober dus iets meer dan 2.500 Gentenaars om de verkiezingen in goede banen te leiden in de stem- en telbureaus.
 
In het hoofdbureau in het Gerechtsgebouw zullen 40 personeelsleden van de Dienst Burgerzaken en 8 magistraten alle resultaten verzamelen en publiceren.
 
Opzetten kieshokjes
De stem- en telbureaus in Gent worden opgebouwd in drie dagen. Op donderdag 11 oktober wordt gestart zodat tegen zaterdagavond 13 oktober alles klaar staat.
 
Op de dag van de verkiezingen worden 80 medewerkers ingezet voor het plaatsen van rolstoelhellingen, verhelpen van eventuele pannes in de stem- of telbureaus en de afbraak van ongeveer de helft van het totaal aantal stembureaus, onmiddellijk na het sluiten van de stembureaus (13 uur). De rest van de afbraak gebeurt op maandagochtend tussen 6 uur en 8u15, zodat de scholen weer volledig bruikbaar zijn.
 
'Afgelopen maanden zijn een honderdtal ambtenaren bezig geweest met de voorbereiding van de verkiezingen', aldus Sofie. '14 oktober, op de verkiezingsdag zelf, is dat natuurlijk nog een pak meer. De organisatie van deze verkiezingen kost zo'n 1 miljoen euro.' 
Sofie Bracke © 2020