Nieuws

De beleidsnota Burgerzaken in 10 blikvangers

6 juni 2014

De klant nog centraler zetten, dat is de doelstelling van Sofie voor de komende jaren als schepen bevoegd voor Burgerzaken. In de beleidsnota Burgeraken worden concrete acties opgelijst om dat doel te bereiken, zoals onder andere het inzetten op e-dienstverlening, aanpassen van de openingsuren op maat van de klant, clusteren van stadsdiensten en het ombouwen van de loketten tot open en kindvriendelijke loketten. Op die manier garandeert de Stad Gent elke Gentenaar een even kwaliteitsvolle dienstverlening.

"Maar we zetten ook verder in op de evolutie van de begraafplaatsen naar begraafparken met voldoende banken en speelprikkels (zoals stapstenen) voor kinderen", aldus Sofie. "De begraafplaatsen blijven in de eerste plaats plekken waar mensen hun doden herdenken, maar ze mogen geen eilanden in de stad zijn. Ze kunnen zowel voor de bezoeker als voor de buurt een oase van rust en groenbeleving betekenen.
Gent kent een diverse samenstelling naar nationaliteiten, origine, leeftijd en gezinssamenstelling. Daarnaast telt onze stad jaarlijks ook steeds meer Gentenaars. Dat maakt dat de stedelijke dienstverlening moet inspelen op vele verschillende doelgroepen en maatschappelijke evoluties. Iedereen verdient dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening. En dus zullen we de dienstverlening anders moeten organiseren zonder dat ze aan kwaliteit inboet."

Tien blikvangers uit de beleidsnota

  1. we voeren nieuwe openingsuren in die beter afgestemd zijn op de Gentenaars en voorzien avondopeningen zodat men na de kantooruren op afspraak kan langskomen.
  2. de Stad Gent behoudt haar dienstverlening in de wijken en deelgemeenten . Dat betekent niet dat de dienstverlening op dezelfde locaties aangeboden blijft. We zullen bepaalde diensten herhuisvesten en clusteren zodat de ruimte optimaal benut kan worden. Waar de clustering niet aan de orde is, zal bekeken worden of we de dienstencentra kunnen renoveren. 
  3. we breiden het online productengamma van de Dienst Burgerzaken uit zodat we de fysieke verplaatsingen van klanten verder kunnen beperken. 
  4. we zetten het Mobiel Dienstencentrum in om geboorteaangiftes te doen bij de Gentse ziekenhuizen. 
  5. we spelen met de Cel Schijnrelaties in op wetgevende initiatieven die nieuwe vormen van verblijfsfraude aanpakken, zoals schijnerkenning. 
  6. we zorgen ervoor dat Gentenaars in de toekomst maximaal tweemaal moeten zetelen als voorzitter of bijzitter bij verkiezingen.
  7. de Gentse begraafplaatsen zullen vanuit een parkvisie verder evolueren . De Westerbegraafplaats zal prioritair vormgegeven worden omdat het met zijn 23 ha het meeste potentieel heeft om als begraafpark uitgebouwd te worden.
  8. we onderzoeken of het aanleggen van een strooibos in Drongen een meerwaarde kan bieden in ons aanbod van gedenkvormen. 
  9. we maken van http://begraafplaatsen.gent.be  hét online platform waar bezoekers de Gentse begraafplaatsen kunnen leren kennen, bijvoorbeeld door themawandelingen.
  10. we restaureren, waar mogelijk, het funerair erfgoed op Campo Santo .