Nieuws

Geen vrachtroute door Drongen!

28 april 2023

Goed nieuws voor Drongen. De N466 wordt geen vrachtroute, maar wel een veilige, regionale weg.

De Vervoerregioraad Gent heeft op 22 maart 2023 een ontwerp goedgekeurd voor een regionaal mobiliteitsplan. Daarin is de N466 tussen de R4 en de E40 aangeduid als regionale weg en dus niet als Vlaamse hoofdweg. Ook wordt de N466 geen vrachtroute voor zwaar doorgaand verkeer, maar enkel een regionale aanrijroute voor de bedrijvenzones in de omgeving. 

"Ik ben heel blij met deze nieuwe stap. Er was in Drongen veel ongerustheid bij de bewoners en die was ook helemaal terecht. Zwaar vrachtverkeer hoort niet thuis op de N466. Dankzij Vlaams minister Lydia Peeters is dat scenario nu van tafel." 

Op termijn zal ook een oplossing gezocht worden voor de ontsluiting van de bedrijvensite Bostoen. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat het lokaal bestemmingsverkeer gescheiden zal worden van het vrachtverkeer. Dit engagement zal ook verankerd worden in de brownfieldconvenant voor de ontwikkeling van de Bostoensite.