Nieuws

KAA Gent blijft op en top Gents

16 juli 2023

KAA Gent heeft een nieuwe eigenaar: de Oost-Vlaamse ondernemer Sam Baro. Bij de overname heeft het stadsbestuur een belangrijke rol gespeeld. We hebben erover gewaakt dat KAA Gent een sociale en ethische club blijft die verankerd zit in de Gentse klei. 

Onafhankelijk en Gents

Als stadsbestuur vonden we het cruciaal dat KAA Gent onafhankelijk en Gents bleef. We wilden geen scenario waarbij KAA Gent een satellietclub werd, een speeltje in buitenlandse handen. Het project dat nu voorligt, geeft hiervoor alle garanties. Ik ben dan ook fier op de weg die onze voetbalclub verder inslaat.

Sociaal en lokaal

KAA Gent is binnen onze stad van onschatbare waarde. De club verenigt duizenden Gentenaars en doet dat niet enkel binnen het stadion. De club speelt ook een zeer waardevolle sociale rol. Ik denk dan in de eerste plaats aan de Foundation, maar ook aan de sterke jeugdwerking van de diverse Gentse clubs die verenigd zijn in Elk Talent Telt en aan het voortbestaan van Racing Gent.

Dat sociale gelaat en die lokale verankering mogen we niet zomaar overboord gooien en daarom ben ik zeer blij met een “letter of intent” die we hebben opgesteld samen met de huidige clubleiding en de nieuwe kandidaat-investeerder. Dit afsprakenkader zet de lijnen uit voor AA Gent 2.0.

KAA Gent 2.0

We hebben het fundament gelegd voor de toekomst. We hebben afspraken gemaakt over het sociaal doel en de lange termijn-financiering van die sociale doelstellingen, over de betrokkenheid van de supporters (zij krijgen bv vetorecht over logo en clubkleuren) en over de ethische waarden van de club (zo kan er nooit een investeerder komen uit de gok-, tabak-, porno- of wapenindustrie). Bij een eventuele toekomstige machtswissel zal de Stad Gent ook weer volwaardig aan tafel zitten. Daar zijn glasheldere afspraken over gemaakt.

De voetbalwereld wordt vaak voorgesteld als een malafide haaienwereld. Met dit verhaal bewijzen we dat het ook anders kan. Dat een voetbalclub anno 2023 ook een sterk sociaal en ethisch verhaal kan schrijven als de juiste mensen elkaar vinden. Ik wil dan ook de clubleiding en de investeerder bedanken om samen met ons dit verhaal te schrijven. 

Ook HLN schreef een artikel over de rol van de Stad in dit overnamedossier. Dat kan je hier lezen.