Nieuws

Nieuwe start voor strand Blaarmeersen

21 december 2022

De voorbije maanden heb ik heel hard gewerkt aan een nieuwe en duidelijke aanpak voor de strandzone van de Blaarmeersen. Een fantastische plek die ik niet wil loslaten. 

Met een duidelijke set van maatregelen willen we van de strandzone van de Blaarmeersen opnieuw een veilige en aangename plek maken. Voor de bezoekers én het personeel. Om de rust terug te brengen, willen we onderstaande maatregelen al zeker drie seizoenen vasthouden. In de zomer van 2026 komt een nieuwe evaluatie. 

1. Duidelijke set van regels 

We stellen een set van maatregelen voor die het volledige seizoen gelden, vanaf dag één. Duidelijk, helder en consequent. We werken daarbij met drie lagen:
1.      Imagocampagne + extra activiteitenaanbod
2.      Preventieve maatregelen en handhaving door sfeerbeheer en medewerkers
3.      Repressieve aanpak (handhaving door security en politie) enkel wanneer het niet anders kan

2. Duurtijd seizoen

We hebben aan Farys gevraagd om een langer exploitatieseizoen te onderzoeken. Daaruit is gebleken dat er in 2023 een redderswerking zou kunnen zijn vanaf 1 mei, vanaf 2024 kan het wellicht nog flexibeler en eventueel al vanaf de paasvakantie. Ook hier staat de duidelijkheid voorop: een vaste start- en einddatum, met elke dag van de week een volledig recreatieaanbod. 

3. Faciliteiten

Er waren dit jaar al extra faciliteiten (parasols, pannaveldje, …). Die blijven uiteraard en worden indien mogelijk nog uitgebreid, net als de activiteiten ter plaatse (vb. aquagym, waterpolo, …) Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de toegankelijkheid van de voorzieningen.

4. Veiligheidscoördinatiecel

De gelaagde samenwerking (eerst personeel en sfeerbeheer, dan pas security en enkel in nood politie) heeft het voorbije seizoen goed gewerkt en zetten we dan ook voort. Wel vragen we aan Farys om in samenwerking met de politie en de veiligheidspartners een vaste veiligheidscoördinatiecel met een dagelijkse briefing op te zetten.

5. Opleiding medewerkers voor elk seizoen

Zowel de medewerkers van Farys als de sfeerbeheerders krijgen opleidingen en we vragen om die jaarlijks voor de start van het seizoen te herhalen. Dat gaat rond verbindende communicatie, de-escalerende omgangstechnieken, etc.

6. Imagocampagne

Door een vast pakket aan maatregelen, kunnen bezoekers tijdig geïnformeerd worden via alle communicatiekanalen van Farys. Ook introduceren we een positieve imagocampagne, naast de uitbreiding van het activiteitenaanbod, en voeren we gerichte communicatie naar jongerenorganisaties.

7. Groene omheining

Het debat werd vaak vernauwd tot hek of geen hek, al gaat het natuurlijk om meer dan dat. Maar ja, we zien een omheining als een noodzaak. Wel zal die zoveel mogelijk door of langs groene zones lopen, met ook een natuurlijke aansluiting op het water (planten en drijvende groeneilanden).

Heel belangrijk: die omheining staat enkel rond de strandzone en gaat enkel dicht als de redders werken. Op alle andere momenten, ’s morgens vroeg, ’s avonds laat, in de maanden dat er geen werking is, staat de omheining open. Het gaat om grote poorten die wegschuiven in het groen om de doorwaadbaarheid te maximaliseren. (visueel zo weinig mogelijk hinder)

Ook hoeft die omheining er niet voor altijd te staan. We geven het 3 seizoenen, in de zomer van 2026 komt er een nieuwe evaluatie en gebruikersonderzoek. Als blijkt dat de problematiek tegen dan veranderd is, kan die maatregel herbekeken worden.

8. Capaciteitssysteem en druktebarometer

We blijven werken met een maximumcapaciteit, maar voeren ook een druktebarometer in. Daardoor kan de bezoeker vooraf beter inschatten hoe druk het wordt en kan Farys duidelijker communiceren.

9. Inzet van camera’s

De camera’s zijn een meerwaarde gebleken voor Farys en de politie. We blijven ze daarom inzetten voor crowdcontrol en voor de opvolging van incidenten, uiteraard volgens de geldende regelgeving.

10.  Geen verplichte ID-controle of reservatie

Wie een ticket koopt, online of ter plaatse, krijgt een QR code en hoeft niet langer zijn identiteitskaart te tonen. Alleen Gentenaars die willen genieten van gratis toegang, moeten zich wel identificeren.

Ook vooraf reserveren is niet langer verplicht. Wel moedigen we het stevig aan. Wie vooraf reserveert, betaalt minder dan wie lastminute aan de kassa betaalt.

11. Gentenaar als preferentiële bezoeker

Voor Gentenaars, kinderen onder de 12 jaar en leerlingen of studenten aan een Gentse onderwijsinstelling, blijft een bezoek aan de Blaarmeersen gratis.

Voor niet-Gentenaars ouder dan 12 jaar rekenen we een laagdrempelig reservatietarief van 1 euro aan voor wie op voorhand reserveert (tot 9u de dag zelf). Dit om te voorkomen dat mensen veel tickets reserveren, maar niet komen opdagen. Wie niet reserveert, betaalt aan de kassa 5 euro voor een dagticket. Ook zijn er net als vorig jaar seizoensabonnementen etc.

12. Toegangsverbod/plaatsverbod

Wie amok maakt, kan op dit moment de toegang ontzegd worden op basis van het Reglement van Inwendige Orde (maar die persoon kan de dag nadien weer terugkomen). Ook kan in uitzonderlijke gevallen een plaatsverbod worden uitgesproken door de burgemeester, maar ook dat is enkel tijdelijk toepasbaar.

We missen hier een instrument als een toegangsverbod. Daarom wordt verder juridisch onderzocht of we een toegangsverbod mogen invoeren, ook al gaat het om een openbaar domein.