Nieuws

Reactie KRC Gent

23 november 2021

Als stadsbestuur nemen we kennis van de verklaring van voetbalclub KRC Gent op hun website.

Na verschillende gesprekken tijdens het afgelopen anderhalf jaar, moeten we vaststellen dat KRC Gent en KAA Gent nu op een andere manier naar de toekomst van de club kijken.

KAA Gent ziet als grootste aandeelhouder van KRC Gent de club verder evolueren met een focus op de jeugdwerking. KRC Gent zelf wil ook in de toekomst een volwaardige club zijn inclusief beloftenwerking en een eerste ploeg.

Het verhaal van de samenwerking tussen beide clubs begon in december 2016. Het noodlijdende Racing moest financieel ondersteund worden. Ook de accommodatie die KRC Gent tot dan huurde van de Stad Gent, had investeringen nodig. KRC Gent en KAA Gent sloten daarom een onderlinge overeenkomst.

KAA Gent engageerde zich om een lange termijn erfpachtovereenkomst op de gronden te nemen en de broodnodige investeringen te doen in de accommodatie, voorzag in een jaarlijkse financiële vergoeding, en leverde de meerderheid van de leden in de algemene vergadering. Beide clubs delen vanaf dan de accommodatie.

Zo kon KRC Gent in 2016 verder op hetzelfde sportieve niveau blijven spelen. Beide partijen spraken in de overeenkomst af om de samenwerking na 5 seizoenen (uiterlijk tegen eind juni 2022) te heronderhandelen.

Het Gentse stadsbestuur is geen partij in deze overeenkomst tussen beide clubs.

Als schepen van Sport heb ik de partijen wel rond de tafel gebracht in de hoop een oplossing te vinden. Racing Gent kent vandaag een mooie en kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding. De club is een sterke schakel in het Elk Talent Telt verhaal. Alle partijen erkennen dit.

Ook ik moest tijdens het gesprek vorige week vaststellen dat beide partijen een andere koers willen varen. Ik betreur dit. Doordat het stadsbestuur niet betrokken is in de overeenkomst tussen de clubs, is het echter niet aan mij om hierin een keuze te maken laat staan een goedkeuring te geven aan een van de scenario’s.

Ik begrijp dat de huidige patstelling tussen de clubs hard aankomt bij Racing en bij iedereen die van kort en van ver betrokken is bij de club. Een club met een lange staat van dienst en een rijke geschiedenis. Geschiedenis die niet hoeft verloren te gaan.

Het is nu aan de algemene vergadering en de raad van bestuur van KRC Gent om op korte termijn te bepalen welke ploeg KRC Gent in de toekomst wil zijn en om in alle sereniteit een toekomst-perspectief te bieden aan de jeugdspelers.

Als schepen van Sport heb ik een duidelijke lijn om in mijn sportbeleid voluit te investeren in de jeugd. Daarom ondersteunen we in Gent ook heel wat voetbalclubs. We investeren rechtstreeks in onder meer sportaccommodaties, kleedkamers, douches, kunstgrasvelden en verlichting. Via de werkingssubsidies van de Gentse Sportdienst investeren we ook in de jeugdwerking van de verschillende erkende voetbalclubs op ons grondgebied. We financieren ook trainersopleidingen om goede en bekwame trainers op onze Gentse velden te kunnen inzetten.

Wat we echter niet doen, is belastinggeld investeren in de spelerslonen en de werking van de eerste ploeg. Dit doen we voor geen enkele sporttak, ook niet voor het voetbal. Daar ligt mijn opdracht niet.

Mijn grootste zorg ligt vandaag dan ook bij de Gentse jeugd die wil voetballen. Vandaag staan er jammer genoeg al honderden jongens en meisjes op een wachtlijst om te leren voetballen. Die lijsten mogen niet langer worden. Ik wil ze integendeel net wegwerken.

Voor de 330 jeugdspelers van KRC Gent is het daarom voor mij zeer belangrijk om oplossingen te vinden. Voor die jeugdspelers heb ik duidelijke garanties gevraagd aan KAA Gent. Zij hebben recht op een duidelijke toekomst met goede accommodatie, kwaliteitsvolle opleiding en laagdrempelige toegang tot voetbalsport in clubverband.

Voetbal is emotie en passie. Voetbal is ook traditie. Net daarom doe ik een warme oproep aan beide partijen om verder met elkaar te praten, om de lange geschiedenis met de fiere clubkleuren en het prachtige stamnummer 11 van Racing niet weg te gooien en samen te bouwen aan een nieuwe toekomst. Die toekomst lijkt nu in eerste instantie bij de jeugd te liggen.