Nieuws

Reactie Open Vld Gent op afschaffing hoofddoekenverbod Freinetmiddenschool

28 augustus 2018

Open VLD Gent betreurt dat de Freinetmiddenschool Gent, zonder medeweten en inspraak van de ouders, het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens zal opheffen. De andere Gentse stedelijke scholen, waar momenteel een verbod geldt, kiezen er wel  voor om hun verbod te handhaven.   We zijn tevreden dat er geen algemene richtlijn is die scholen vraagt het verbod op te heffen. Open VLD Gent is geen liefhebber van het dragen van levensbeschouwelijke tekens in een schoolomgeving. Maar we respecteren wel de uiteindelijke keuze van de school (directie, leerkrachten én ouders).  Na de commotie voor de Gentse Feesten hebben de directies van de Gentse stedelijke scholen in alle rust hun standpunt over het al dan niet verbieden van het dragen van levensbeschouwelijke tekens kunnen bekijken.   De directie van de Freinetmiddenschool Gent kiest er dus voor om dit schooljaar al het verbod te laten varen. Een timing die we ten zeerste betreuren. Ouders die niet akkoord zijn met deze beslissing worden voor een voldongen feit gezet. De kinderen zijn ingeschreven en de capaciteitsproblemen maken dat er niet makkelijk elders een plaats kan worden gevonden. Van echte inspraak van de schoolraad kan geen sprake meer zijn. Bovendien gaat men zo voorbij aan het LOP (lokaal overlegplatform) waar de verschillende onderwijsnetten de kwestie bespreken en gingen trachten tot een kader te komen.    De school had van dit schooljaar gebruik kunnen maken om in gesprek te gaan met de ouders. Om zo tot een gedragen beslissing te komen voordat de inschrijvingen voor het volgend schooljaar worden opengesteld. Een werkwijze die trouwens ook zo geadviseerd wordt door het Vlaamse Agentschap Onderwijs.   Het stadsbestuur had in deze geen beslissingsbevoegdheid. Schepen Elke Decruynaere neemt wel de politieke verantwoordelijkheid en kiest er voor om de school in haar keuze te ondersteunen. Een liberale onderwijsschepen had voor overleg met leerkrachten en ouders gekozen. Zodat deze beslissing duidelijk gedragen zou  zijn. En zodat ouders en leerlingen voor en niet na de inschrijving in met zo een beleidswijziging geconfronteerd zouden worden.