Nieuws

Shopping Gent Zuid, tijd voor een reanimatie!

22 maart 2024

Waarom en hoe wil ik Shopping Gent Zuid nieuw leven inblazen? Lees hieronder mijn opiniestuk.

 

Tes goe weer aan de Zuid”, het kan helaas niet meer gezegd over ons shoppingcentrum. Elke keer als ik er binnenloop, bloedt mijn hart. Die aanblik: leeg en mistroostig. Nochtans, Shopping Gent Zuid is helemaal niet zo oud. Het opende 30 jaar geleden de deuren en hoewel de kritische Gentenaar geen fan bleek van het gebouw, werd het wel meteen een trekpleister.

Vandaag de dag is daar niets meer van te merken: 40% van de handelspanden staat er leeg. Ons koopgedrag is dan ook niet meer te vergelijken met 1995. Toen was de sextape van Pamela Anderson en Tommy Lee het spannendste, maar ook meteen het enige wat je online kon kopen. Van Zalando’s of Amazon’s was nog geen sprake. Anno 2024 is e-commerce alomtegenwoordig en zijn binnenstedelijke shoppingmalls een vogel voor de kat.

Voor Gent vindt het dan ook tijd voor een remake van het shoppingcentrum. Als sluitstuk van de metamorfose aan de Zuid. Denk maar aan de renovatie van De Vooruit, de komst van de  Voka Box en de stadsinvesteringen in De Krook, het moderne Stadskantoor en meest recent het Wintercircus als techtempel.

Door deze investeringen groeide de Zuid uit tot een innovatieve en creatieve hub met internationale allure. Maar er is nog veel onbenut potentieel, dat merk je nu al in het Wintercircus. Startende technologiebedrijven smeken om er aan de slag te mogen gaan. Er zijn al veel meer aanvragen dan dat er ruimte zal zijn.

De Gentse startups zijn nochtans te koesteren, hun waarde wordt op maar liefst 27,3 miljard euro geschat. De Gentse versnelling is dus ingezet. Aan de Schelde mag men dan al eens smalend doen over onze strijdkreet “Gent Technologiehoofdstad”, de realiteit toont aan dat Gent de andere Vlaamse steden stevig het nakijken geeft.

Maar waar moet het steeds verder groeiend aantal bedrijven heen? Gent heeft een ongezien laag percentage aan leegstaande kantoren, amper 3 %. We moeten dus verder durven kijken en dan zien we aan de ene kant een Wintercircus dat overladen wordt met vragen en aan de andere kant een mall in verval met een enorm potentieel aan beschikbare ruimte.

Tijd dus voor een architecturale remake én een nieuwe inhoudelijke invulling met een mix van functies die elkaar en de hele buurt versterken. Ik denk in eerste instantie aan kantoren voor startups en scale-ups, bedrijven die graag dicht bij het Wintercircus willen zitten en zo deel willen uitmaken van het krachtige ecosysteem. Maar ook buiten de kantooruren moet het een levendig stadsdeel zijn met een foodmarket, een rooftopbar, … en waarom niet opnieuw ruimte voor nightlife aan de Kuiperskaai. Zo eren we ook de Gentse pioniers van de Nacht. Work, eat, meet, rave and repeat.

Om dit te realiseren wil Voor Gent zelf de handen uit de mouwen steken en samenwerken met de private eigenaars van het gebouw. Samen maken we van het shoppingcentrum een open gebouw, knap van architectuur met veel glas, veel licht en groen. Investeringen die ook doorgetrokken worden naar het Woodrow Wilsonplein zelf.

Zo garanderen we ruimte voor kantoren en publieksfuncties en vermijden we een gesloten gebouw dat ingericht wordt enkel als hotel of woonproject.

En zeggen we binnenkort weer allemaal in koor: “Tes goe weer aan de Zuid”.