Nieuws

Vacature

18 augustus 2021

Er is een vrije vacature op mijn kabinet. Kom jij ons vervoegen? 

Functieomschrijving kabinetsmedewerker Sport en Publiekszaken

Algemeen

Ik ben op zoek naar een nieuwe medewerker om samen met mijn kabinetsteam en de stadsdiensten het sportbeleid en de stedelijke dienstverlening verder uit te bouwen. Een uitdagende job waar jij misschien wel de geknipte persoon voor bent. 

Stad Gent is een wijze stad waar het voortdurend beweegt. Gent is vele sportclubs rijk en wil ook wat betreft sportinfrastructuur aan de top blijven staan. Daarnaast staat de stedelijke dienstverlening post-corona voor grote (digitale) uitdagingen. 

Halfweg de legislatuur komen er belangrijke momenten aan om het beleid verder te realiseren. Er staan heel wat mooie projecten in de steigers. Deze job is een unieke kans om van dichtbij het stadsbeleid mee vorm te geven. 

Je komt terecht in een enthousiast team van 9 mensen. Samenwerken en respect zijn hierbij sleutelbegrippen. Zelfstandig werken wordt gestimuleerd maar je kan steeds rekenen op de steun van je collega’s. 

Taken 

• De beleidsnota sport neem je best even door als je wil weten welk boeiend werk op jou ligt te wachten. Voor de uitvoering van alle geplande acties werk je intensief samen met de directeur van de Sportdienst (en zijn medewerkers) en enkele FARYS-medewerkers (die onze sportinfrastructuur beheren). 

In jouw agenda staat in elk geval een wekelijks overleg met de sportdienst, een maandelijks exploitatieoverleg met Farys en de Sportdienst en een driemaandelijks strategisch overleg met o.a. Farys, LAGO en de KAA Gent Foundation. 

Het grootste aandeel in deze overleggen is weggelegd voor besprekingen rond het beheer en investeringen in sportinfrastructuur (zowel sporthallen, zwembaden, als openluchtinfrastructuur, en dat zowel voor clubs als individuele sporters).

• Ook de beleidsnota Publiekszaken is een basisdocument die je best bij de hand neemt tijdens de uitvoering van je job. We zetten de komende jaren sterk in op een verdere digitalisering van onze dienstverlening. Daarnaast gaat binnenkort een splinternieuw administratief centrum open aan de Zuid waar burgers terecht kunnen voor een dienstverlening 2.0. Vanuit het kabinet volg jij de uitrol mee op en zie je de Gentse dienstverlening door een klantenbril.

• Je checkt wekelijks de Collegebesluiten die de Sportdienst en de dienst Publiekszaken indienen, maar ook deze van andere schepenen gelinkt aan jouw bevoegdheid.

• Je bent een krak in het schriftelijk beantwoorden van vragen die door raadsleden worden gesteld (schriftelijk, of mondeling in de commissie of gemeenteraad). Je weet meteen de juiste informatie op te vragen bij je contacten, je herschrijft in klare taal indien nodig en voegt de politieke motivatie toe rond genomen beslissingen.

• Zowel burgers als clubs hebben heel wat vragen die ze mailen naar de schepen. Jij gaat op zoek naar de juiste info en formuleert een nuttig en empathisch antwoord. Je kan hiervoor rekenen op de administratieve steun van een kabinetsmedewerker. 

• Buurtsport is een belangrijk gegeven. Samen met buurtsportpartners (KAA Gent Foundation, Sportaround en vzw Jong) en de sportdienst werk je verder aan de plannen en projecten die voorliggen. De Urban Sports werkgroep (op ambtelijk niveau) speelt daarin een belangrijke rol. Verder haalde de sportdienst een interessant Europees project binnen. Vooruitgang verzekerd!

• Gent is een bruisende sportevenementenstad. Niet alleen clubs organiseren wedstrijden, maar ook enkele grote evenementorganisatoren hebben een nauwe band met Gent. Je hebt dan ook vaak contact met Golazo en andere spelers die de Omloop, de Zesdaagse, de marathon en de stadsloop, het sportinnovatiecongres, … organiseren. Samenwerkingen die je echt een drive geven!

• Naast de sportdienst, FARYS, buurtsportpartners, sportclubs en event organisatoren heb je regelmatig contact met andere partners als LAGO Rozebroeken, UGent, AA Gent, kabinetten, …

• Belangrijke sportdossiers die op jouw schouder rusten in de 2de helft van de legislatuur zijn o.a. 

o het sport- en recreatiedomein Blaarmeersen: je houdt toezicht op de vernieuwingen die beheerder Farys uitvoert (nieuwe uitbater camping, investeringen op het domein, …). Bovendien werk je nauw samen met Farys, de politie en kabinet burgemeester rond alles wat met veiligheid op het domein heeft te maken.

o gedeelde sportinfrastructuur: in Gent is de ruimte schaars, dus moet ze zoveel mogelijk gedeeld worden. Een stokpaardje van de schepen. Samen met de kabinetten bevoegd voor jeugd en groen kijk je hoe we dit in de praktijk kunnen omzetten. Een belangrijke to do is de beschikbare schoolsportinfrastructuur in kaart te brengen, en kijken in welke groenzones kan gesport worden.

o digitalisering: reserveren, betalen, aanmelden, uitchecken, … Het kan allemaal nog een tikkeltje digitaler in Gent. Farys en de Sportdienst steken deze legislatuur een tandje bij om de dienstverlening efficiënt en bovenal makkelijk te maken voor de Gentse sporter. Jij houdt een oogje in het zeil bij de realisatie en stuwt het project verder de juiste richting uit.

o Verder mag je je zwemkledij in de aanslag houden om in 2024 het nieuwe zwembad Neptunus in te duiken.

• Sport betekent ontspanning, maar helaas soms ook overlast. Dat kan gaan van lawaaioverlast en klagende buren, tot vandalisme. Je werkt met respect voor elke klacht aan een oplossing. Hiervoor heb je veel contact met de sportdienst, de beheerder van heel wat sportinfrastructuur Farys en mogelijks met het kabinet van de burgemeester. 

• Communicatie: je werkt nauw samen met de woordvoerder van de schepen ikv persvragen en input voor sociale media. Verder hou je de communicatie van de sportdienst en de dienst Publiekszaken in het oog en geef je advies waar nuttig.

• Onze kabinetschef Freek goochelt met cijfers en tabellen. Jij bent zijn assistent tijdens zijn optreden. Hij is ook je leidinggevende waarbij je steeds terecht kan voor al jouw vragen.

• Uiteraard kan je steeds rekenen op de steun van je schepen, de kabinetschef en het hele toffe kabinetsteam.

Competenties

• schriftelijk communiceren
• organiseren
• analyseren
• samenwerken – mondeling communiceren
• flexibiliteit: elke maand woon je ’s avonds de commissies bij. In je agenda hou je ook best een aantal gaatjes vrij voor een Raad van Bestuur of Algemene Vergadering van de KAA Gent Foundation, een opening van nieuwe sportinfrastructuur, een club- of sporteventbezoek, … 
• politieke feeling
• Karmelieten drinken (iets lichter mag ook hoor 😊)

Verloning
Jouw loon wordt bepaald door de salarisschalen van Stad Gent. We bekijken op basis van jouw specifieke situatie (ervaring en opleidingsniveau) wat dit concreet naar verloning zal betekenen. 

Interesse? 
Lijkt dit iets voor jou? Stuur dan t.e.m. 12 september ons jouw CV met een motivatiebrief op naar schepen.bracke@stad.gent