Nieuws

Watersportbaan wordt topsportaccommodatie

16 augustus 2022

Een hypermoderne wedstrijdtoren wordt de nieuwe eyecatcher van de Watersportbaan. Ook wordt de volledige roeibaan uitgediept naar minimaal 2 meter, zodat boten weer sneller kunnen varen.

Hoe dieper het water, hoe sneller de boot. Het is een wetmatigheid in het roeien, maar net daar wringt het schoentje bij de Gentse Watersportbaan. Die werd de laatste keer uitgebaggerd in 1977 en sindsdien zijn er tonnen slib, bladeren en rommel in terechtgekomen. 

"Als we onze internationale regatta's niet in gevaar willen brengen, moeten we de Watersportbaan uitdiepen. Aan de randen is ze op sommige plaatsen nog amper 60 centimeter diep, terwijl de roeibanen minimum 2 meter diep moeten zijn. We halen naar schatting 35.000m³ slib uit de Watersportbaan, de inhoud van 14 Olympische zwembaden."

De baggerwerken starten op 3 oktober 2022 en duren naar schatting tot eind februari 2023. In die periode zal de Zuiderlaan afgesloten zijn, maar de site Blaarmeersen blijft wel bereikbaar. 

Ook krijgt de Watersportbaan een gloednieuwe wedstrijdtoren. De huidige toren dateert uit de jaren '70 en mist een aantal basisvoorzieningen. Renoveren was geen optie, daarom komt er een nieuwe wedstrijdtoren die ook als dagelijks topsporttrainingscentrum zal gebruikt worden. 

"Uit een lijst van beloftevolle, lokale architecten heeft het bureau Felt de opdracht binnengehaald. Hun ontwerp, met een opvallende, getrapte overkraging, wordt de eyecatcher langs de Watersportbaan. Ook zal de toren over moderne meetapparatuur beschikken. We zijn al 150 jaar een roeistad en dat willen we zo houden."

De bouw van de wedstrijdtoren start in maar 2023 en duurt ongeveer 1 jaar. De opwaardering van de Watersportbaan zal 5 miljoen euro kosten en wordt voor de helft betaald door de Vlaamse Overheid en voor de helft door de stad Gent.