Nieuws

We laten de Blaarmeersen niet los

13 juni 2022

We koesteren de Blaarmeersen! Iedereen zou van ons prachtige, groene domein moeten kunnen genieten. Zonder geweld of overlast. Daarom: een gecontroleerde toegang, een tarief voor niet-Gentenaars en een maximumcapaciteit.

Ik krijg van veel Gentenaars te horen dat ze niet meer naar de Blaarmeersen komen. Omdat ze zich er niet meer thuis voelen of omdat ze het onveilig vinden. Dat is doodzonde. Ik wil de verloren band met de Gentenaars weer aanhalen. Daarom nemen Farys en het stadsbestuur enkele maatregelen. 

  • We voeren een gedifferentieerd tarief in. Wie in Gent woont, mag gratis binnen, net zoals álle kinderen en álle leerlingen en studenten aan een Gentse onderwijsinstelling. Niet-Gentenaars ouder dan 12 jaar moeten voortaan 4 euro betalen. Ook wordt van iedereen de e-ID gecontroleerd. 
  • Er geldt een maximumcapaciteit van 4500 bezoekers. 
  • Op de Blaarmeersen wordt in de eerste plaats ingezet op sfeerbeheerders, pas in tweede instantie zullen bewakingsagenten tussenkomen en indien nodig wordt ook de politie opgeroepen. Sinds kort worden ook bewakingscamera's ingezet zodat we tijdig kunnen ingrijpen bij incidenten of grote drukte.