Nieuwsbrief

Duizendpootnieuwsbrief - 8 - De eerste maanden in de Gemeenteraad

Beste Gentenaar, beste duizendpoot,

De eerste drie maanden als gemeenteraadslid zitten er ondertussen op. Het was vooral een heel leerrijke periode. Toch heb ik gepoogd om mijn verkiezingsbelofte onmiddellijk waar te maken met een aantal voorstellen voor de duizendpootgeneratie ?n voor de deelgemeenten van onze stad.

Op mijn webstek vindt u een overzicht van mijn vragen en tussenkomsten, maar hieronder alvast een greep uit het aanbod:

 • Tijdens de gemeenteraad van maart hield ik een vurig pleidooi voor een premie die de duizendpootgeneratie in staat moet stellen een betaalbare woning te vinden. De bevoegde Schepen vindt mijn voorstel erg waardevol en zal het bespreken met de leden van het schepencollege.
  ?
 • In januari stond de bespreking van het ruimtelijk uitvoeringsplan over de Flanders Expo - site op het programma. Voorafgaand aan deze bespreking zocht ik contact met het buurtcomit? Flanders Expo. Ik liet me degelijk informeren en kon de bezorgdheden van de buurtbewoners naar voren brengen in de gemeenteraad.
  ?
 • Daarnaast diende ik vragen in rond o.m. de verkeersonveiligheid in de Antoon Catriestraat te Drongen. Ook ondersteunde ik volop de vragen van de Open VLD-fractie over meer kinderopvang in onze stad en over de halvering van de prijs van de tweede bewonerskaart.Andere nieuwtjes:

 • Ik werd voorgedragen als bestuurder in de intercommunales Imewo, Finiwo en de afvalmaatschappij Ivago. Vanzelfsprekend zal ik ook hierover berichten in de duizendpootnieuwsbrief.
  ?
 • Na een rustperiode van enkele maanden, zal ik vanaf deze maand verder gaan met het afleggen van huisbezoeken om te luisteren naar de verzuchtingen voor het beleid. Wanneer ik welke straat of wijk zal bezoeken, komt u te weten via mijn agenda.Verder rest me alleen nog u een vrolijk Pasen toe te wensen.

Vele groeten,

Sofie Bracke
Uw Gemeenteraadslid
Open VLD Gent

sofie@sofiebracke.be