Nieuwsbrief

Een druk voorjaar...

Dag iedereen,

Ik hoor het jullie denken: 'Een nieuwsbrief van Sofie, dat is alweer even geleden.'
Klopt, maar dat betekent niet dat ik stilgezeten heb, wel integendeel. Het was een druk en boeiend voorjaar op vele vlakken en ik vertel jullie graag kort even waar ik de afgelopen maanden mee bezig geweest ben. 

DSC_7238b.jpg De lancering van de digitale handtekening, bijvoorbeeld. Die ervoor zorgt dat je een afschrift van een geboorteakte voor de mutualiteit, een attest van samenstelling van het gezin voor het aanvragen van een gezinskorting, een attest van woonst om een verhuizing door te geven aan de energieleverancier, enz. op elk moment digitaal vanuit je zetel kan aanvragen én ontvangen.

Maar ook in een betere dienstverlening naar kersverse ouders zette ik nieuwe stappen. Naast het AZ Sint-Lucas kunnen nu ook ouders wiens baby in het Jan Palfijnziekenhuis en het UZ werd geboren hun baby aangeven in een lokaal binnen de materniteit. Ze hoeven daarvoor niet meer naar het Administratief Centrum aan het Woodrow Wilsonplein te komen.

Daarnaast opende ik een nieuw dienstencentrum in Drongen en vorige week nog stelde ik het nieuwe baldakijn voor. Het oude was na 17 jaar dringend aan vervanging toe. Het nieuwe baldakijn oogt veel moderner maar geeft de huwelijken toch extra cachet.Maar het onderwerp dat dit voorjaar het meest over de Gentse tongen ging, was natuurlijk het mobiliteitsplan. Jullie hoorden ongetwijfeld al dat er geen referendum zal worden georganiseerd. Mijn dienst verzette bergen werk op op korte termijn de 30.000 binnengebrachte handtekeningen te controleren en na te tellen. Maar het aantal van 25.812 geldige handtekeningen werd niet gehaald.

VRPb.jpg De voorbije weken was het rustig in Gent. Te rustig, volgens vele handelaars die bezorgd hun omzetcijfers in de gaten houden en moesten vaststellen dat heel wat mensen zich afgeschrikt voelen om naar de stad te komen. Dat terwijl de stad perfect bereikbaar is en blijft.

Misschien moeten jullie daarom het volgende doen: Laat me op een rustige en respectvolle manier weten wat jullie feedback of opmerkingen op het circulatieplan zijn. Want er wordt nog elke dag bijgestuurd en zo hoort het ook! 
Maar vertel ook aan mensen buiten Gent wat jullie ervaringen zijn. Zeg hen dat Gent bereikbaar is en blijft. En vooral: laat ons als Gentenaars en Gent-bezoekers hoffelijk onder elkaar blijven. Fietsers, voetgangers, automobilisten,... we zijn allemaal toch soms het ene en soms het andere? Alleen door respectvol en hoffelijk te zijn, kunnen we op een goede manier samenleven in de schoonste stad van 't land.