Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sofie Bracke - 12

Beste Gentenaar, beste duizendpoot,

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, geef ik jullie graag nog een verslagje van mijn recente werkzaamheden in de Gentse gemeenteraad. Enkele blikvangers:

  • In de commissie onderwijs van mei werd op mijn aangeven opnieuw gedebatteerd over kinderopvang. Dit blijft immers een zorgpunt voor vele ouders. Ik stelde concreet voor om de kinderopvang in onze stad bij voorkeur te reserveren voor werkende ouders (de duizendpootgeneratie). Lees meer.
  • Vanaf volgend schooljaar gaat het systeem van de maximumfactuur in werking. In juni vroeg ik de bevoegde schepen naar de impact van deze maatregel voor de Gentse scholen. Lees meer.
  • Op mijn vraag komt er op oudejaarsavond een aftel - kus - en - champagne-moment op de Graslei en de Korenlei. Of er ook vuurwerk zal zijn, valt nog af te wachten. Lees meer.
  • Zoals steeds waren ook de deelgemeenten niet ver weg. Ik hield tussenkomsten over onder meer de Noordhoutstraat, de Beekstraat, de Heilighuisdreef en het Pleispark. Lees meer.

Andere nieuwtjes:

  • Er zijn plannen om de verschillende Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen te fusioneren en zo beter gewapend te zijn tegen de woonproblematiek in onze stad. Samen met enkele collega's volg ik ??n en ander van nabij op.
  • Als voorzitter van de Open VLD-afdeling Drongen maakte ik samen met het bestuur werk van een nieuw huis-aan-huis-blad. Krijg je ook graag een exemplaar, stuur me dan een mailtje!
  • Als bestuurder van Ivago, was ik erg bekommerd om de stakingsacties van het personeel en om de weerslag hiervan op de ophaling en de dienstverlening. Ik ben dan ook tevreden dat er een oplossing werd gevonden.

Mijn plannen voor de zomer vind je nog steeds terug op mijn agenda.

Tot slot wens ik u allen een deugddoend verlof en een schitterende Gentsche Fieste!

Vriendelijke groeten,
Sofie
Sofie Bracke
Uw Gemeenteraadslid
Open VLD Gent
sofie@sofiebracke.be