Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sofie Bracke - 16

Beste Gentenaar, beste duizendpoot,


De voorbije Vlaamse & Europese verkiezingen waren voor de Open VLD geen groot succes. Ik dank vanzelfsprekend iedereen die voor Open VLD heeft gestemd. Maar we moeten vaststellen dat we ook in Gent, niettegenstaande de sterke persoonlijke scores van Sas en Guy, geen vooruitgang konden boeken.
Dit heeft natuurlijk zijn oorzaken. De komende maanden zal onze partij een analyse maken van die oorzaken en kijken waar we moeten bijsturen. Maar ik zou u een gunst willen vragen. Laat ons weten wat wij als liberalen beter kunnen doen, voor welke thema’s we meer aandacht moeten hebben of waar we beter moeten luisteren naar de burger. Ik neem uw suggesties dan graag mee.

Zoals u misschien weet, heeft het Gentse stadsbestuur aandacht voor een duurzaam energiebeleid. De Gentse vzw REGent wil Gentenaars stimuleren en begeleiden om minder energie te verbruiken. Vraag uw gratis energiescan aan en kijk waar u het verschil kan maken.

Op mijn website vindt u nog steeds een overzicht van mijn tussenkomsten in de gemeenteraad en van mijn activiteiten. Neem nog eens kijkje want binnen enkele weken wordt mijn website vernieuwd.

Tot slot rest me niets anders dan u een deugddoende vakantie te wensen en een goeie Gentsche Fieste!


Sofie
Sofie Bracke
Uw Gemeenteraadslid
Open VLD Gent
sofie@sofiebracke.be