Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sofie Bracke - 20

Beste Gentenaar, beste duizendpoot,

Nu de zomer in aantocht is, wil ik u toch nog even informeren over mijn werkzaamheden van de voorbije maanden.

Als Schepen van Innovatie vind ik het belangrijk dat Gent niet alleen een sterke kennisregio is maar dat we dat ook tonen. We willen daarom kennis en innovatie uit de laboratoria en onderzoeksinstellingen halen en letterlijk naar de Gentenaars brengen. Daarom organiseerden we de voorbije weken opnieuw een innovatieproeftuin. Op de Kouter én op het technologiepark in Zwijnaarde kon jong en oud voelen en proeven van biotechnologie op onze "markt van de biotech".

Een groot probleem in onze stad blijft de werkloosheid. Zeker in deze crisistijden blijft een zinvolle job het beste middel om volwaardig mee te tellen in de samenleving. In het bestuursakkoord staat de ambitie om 6000 nieuwe jobs te creëren, waarvan 1000 in de sociale economie. Halfweg de legislatuur maakte ik een tussentijdse balans op. Bij de loontrekkenden werden 5.121 extra jobs gecreëerd, bij de zelfstandigen gaat het om 469 extra banen. In de sociale economie werden in totaal 1013 extra jobs geschapen.
Deze bemoedigende resultaten betekenen echter geenszins dat we op onze lauweren mogen rusten, integendeel. De werkloosheid blijft te hoog en we moeten blijven inzetten op meer tewerkstelling, ook voor de zwaksten op de arbeidsmarkt.

Dit en zoveel meer kan u steeds lezen op www.sofiebracke.be. U vindt er ook mijn agenda, foto's, nieuwsberichten, speeches, enz...

Ik wens u alvast een heel deugddoend verlof en "een goeie Gentsche Fieste".


Vele groeten,

Sofie Bracke
Schepen voor Innovatie en Werk
Open VLD Gent