Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sofie Bracke - 21

Beste Gentenaar, beste duizendpoot,


Na de zomer is het politieke werkjaar weer volop gestart. Als Schepen van Innovatie en Werk nam ik de voorbije maanden opnieuw verschillende initiatieven.

In de Gentse rabotwijk investeren we de komende maanden en jaren fel in de verdere ontwikkeling van de sociale economie. Op mijn voorstel wordt een ‘bedrijfsspotter’ aangetrokken die de komende twee jaar in de wijk op zoek gaat naar activiteiten die genoeg potentieel hebben om tot een nieuw bedrijf uit te groeien. Mensen samenbrengen, hen op weg helpen om uiteindelijk een bedrijfje in de sociale economie op te zetten en op termijn mensen in de buurt tewerk te stellen, dat is het opzet.

Ik maak tevens 116.500 euro subsidie vrij om tegen het eind van de legislatuur 24 nieuwe invoegbedrijven en 288 nieuwe invoegjobs te creëren in de sociale economie. Invoegjobs kunnen ingevuld worden door werkzoekenden die al een tijdje vruchteloos op zoek zijn naar een geschikte job en die vaak niet over de nodige competenties beschikken. Kortom, mensen die extra omkadering en coaching kunnen gebruiken bij het uitoefenen van hun job. Door de erkenning als invoegmedewerker kunnen deze mensen gedurende twee jaar rekenen op steun die ervoor zorgt dat ze betere arbeidsattitudes ontwikkelen. Na twee jaar stromen de werknemers automatisch door in het bedrijf, ze worden 'in het bedrijf ingevoegd’. Op die manier maken we werk van de ambitie in het bestuursakkoord om 6000 nieuwe jobs te creëren waarvan 1000 in de sociale economie.

Begin oktober opende ik in mijn hoedanigheid van schepen van innovatie de tentoonstelling “De Bedenkers”. Bedoeling is om via deze tentoonstelling de Gentenaar bewust te maken van het belang van innovatie en creativiteit en hen aan te zetten zelf op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor alledaagse problemen. De tentoonstelling wordt na een “preview” in de Bank van de Arbeid in het Gentse stadscentrum een permanente tentoonstelling in de Wereld van Kina en dit speciaal voor de Gentse jeugd

Dit en zoveel meer kan u steeds lezen op www.sofiebracke.be. U vindt er ook mijn agenda, foto’s, nieuwsberichten, enz….
 


Vele groeten,

Sofie Bracke
Schepen voor Innovatie en Werk
Open VLD Gent