Nieuwsbrief

Something old, something new & something blue

Beste lezer,

u ziet het goed. Uw vertrouwde nieuwsbrief steekt in een nieuw jasje. Ook mijn website werd 'gepimpt'. U leest er nog steeds een laatste stand van zaken over de dossiers waarmee ik bezig ben maar de lay-out werd opgefrist. 

CampoSanto2.jpgDeze week startte de renovatie van een 70-tal monumentale graven op de top van de grafheuvel Campo Santo. Omdat het voor vele van die graven 'nu of nooit' was, maakte ik een half miljoen euro vrij zodat ze opnieuw in ere hersteld kunnen worden

Wie al twee keer zetelde als voor- of bijzitter in een stem- of telbureau op een verkiezingsdag heeft zijn burgerplicht vervuld. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 houdt de dienst Burgerzaken bij wie zetelde. Een kleine 400 Gentenaars moesten zowel in 2012 als in 2014 ‘zitten’, zij zullen nu niet meer opgeroepen worden om te zetelen. 

Het kraken van een woning is eindelijk strafbaar. Eerder dit jaar ontstond veel ophef nadat enkele Gentse woningen werden gekraakt door Romagezinnen.  Het wetsvoorsel van Open Vld Kamerleden Egbert Lachaert en Carina Van Cauter kwam daardoor in een stroomversnelling. Het is een goed zaak dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt en de Stad Gent zal dan ook een actieplan rond het kraken van woningen opstellen. 

Stedendag.jpg

Ik nodig u graag uit voor de Stedendag van Open VLD op zaterdag 14 oktober. In de voormiddag staan drie debatten op het programma met boeiende sprekers over de onderwerpen Samenleven & ontplooien, Stadsontwikkeling & mobiliteit en Welzijn & onderwijs.
Vanaf 14 uur nemen gelegenheidsgidsen Mathias De Clercq, Christophe Peeters en ikzelf u graag mee op sleeptouw door de Gentse binnenstad. Vanaf 17 uur volgen speeches van onze voorzitter Gwendolyn Rutten en kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq.

 

Tot de volgende keer,

Groetjes,

Sofie

PS: Het is nog wel even maar kruis zondag 4 maart 2018 al aan in uw agenda. Dan gaat immers de derde editie van mijn eetfestijn 'Sofie's lievelingskostje' door. Kaarten kunnen binnenkort gekocht worden.