Actueel

Aanvraag volksraadpleging Circulatieplan onontvankelijk

Op 24 maart 2017 werd een verzoek tot het houden van een volksraadpleging over het circulatieplan ingediend door de actiegroep Intelligent-Mobiel. De Stad Gent startte onmiddellijk na de ontvangst met het ontvankelijkheidsonderzoek. Het initiatief moest door ten minste 10% van de inwoners gesteund worden, met andere woorden, er waren 25.703 geldige handtekeningen nodig.  

Voorstelling demografische cijfers 2016: Oost-Europese migratie stagneert, vluchtelingen duiken op in cijfers

258.119. Zoveel inwoners telde Gent eind december 2016. Dat zijn er een tweeduizend meer dan het jaar ervoor. De helft van de bevolkingsaangroei is te verklaren door natuurlijke groei, de rest door migratie. In 2016 steeg het aantal Bulgaren met 320. Voor het eerst sinds 2001 zijn de Bulgaren daarmee niet de sterkste stijgers qua nationaliteit. Bij de sterkste stijgers duiken nu mensen uit conflictgebieden op.

'Het opvallendste feit uit de demografische gegevens van 2016 is dat voor het eerst sinds 2001 Bulgaren niet meer de sterkste stijgers zijn qua vreemde nationaliteit', aldus Sofie. 'Tussen 2007 en 2011, toen Bulgarije dus net bij de EU gekomen was, steeg hun aantal jaarlijks tussen de 1.100 en 1.200. In 2015 steeg hun aantal nog met 882 en nu stellen we vast dat in 2016 de stijging verminderde naar 320. Een nieuwe groep die dit jaar in de cijfers naar boven komt, zijn de vluchtelingen en dan vooral Syriërs. In totaal kregen vorig jaar ongeveer 560 personen een erkend statuut als vluchteling of subsidiair beschermde. Meer dan twee derde daarvan zijn Afghanen, Irakezen, Somaliërs en Syriërs. Al zijn de vluchtelingen nog steeds een kleine bevolkingsgroep binnen onze stad.'

30.000 handtekeningen binnengebracht voor referendum

Deze ochtend diende de actiegroep Intelligent Mobiel een hele stapel handtekeningen in op het Gentse stadhuis. Een 30.000 en dus genoeg, volgens hen, om een referendum over het mobiliteitsplan mee af te dwingen. “De medewerkers van ons loket bevolking moeten de handtekeningen nu één voor één tellen en controleren in het rijksregister”, aldus Sofie bevoegd voor de dienst Burgerzaken.

“Dubbele handtekeningen, fictieve personen of mensen die niet meer in Gent wonen of intussen overleden zijn, gaan er uit. Als er genoeg rechtsgeldige handtekeningen geteld worden dan beginnen we met de organisatie van het referendum.” Die organisatie is ongeveer hetzelfde als bij een verkiezing. Er moeten dus voorzitters van stembureaus aangeduid worden, stembiljetten gedrukt en verspreid worden en stemhokjes opgesteld. Daarnaast moet ook een maand voor het referendum een brochure verspreid worden onder alle Gentenaars. Het referendum zal waarschijnlijk in de loop van september plaatsvinden. 

Nieuw dienstencentrum Drongen

Drongenaars die een nieuwe reispas, identiteitskaart of een rijbewijs nodig hebben, kunnen vanaf vandaag terecht in het nieuwe dienstencentrum aan Drongenplein 4. Tot een paar jaar geleden huisde daar het politiecommissariaat. Na een grondige renovatie biedt het gebouw nu plaats aan 4 loketten van de dienst Burgerzaken. Het dienstencentrum is overdag op maandag, woensdag en vrijdag open en op maandagavond kunnen klanten er op afspraak tot 19uur terecht. 

'Leon' en 'Olivia' vaakst gekozen babynamen

In 2016 werden in Gent 3.198 baby's geboren, waarvan 1.668 jongens en 1.530 meisjes.

Populairste namen in Gent

15 jongens kregen de naam 'Leon' mee en 13 jongens werden 'Alexander' genoemd. De top drie van jongensnamen wordt vervolledigd door 'Elias', 'Noah' en 'Louis' (telkens 11 keer gekozen). Er werden 14 meisjes geboren met de naam 'Olivia', de meest gekozen meisjesnaam, gevolgd door 'Alice', 'Anna', 'Helena', 'Juliette', 'Mona' en 'Noor' (telkens 12 keer).

Als we de namen met verschillende schrijfwijze samentellen, dan ziet de top drie van populairste namen er anders uit. In dat geval kreeg een jongen het vaakst de naam 'Mohammed' of een afleiding ervan ('Muhammed', 'Muhammad', 'Mohamed', ...) (24 baby's). 'Leon' en 'Léon' staan op de tweede plaats (21 baby's). 'Lucas' en 'Lukas' en 'Louis' en 'Lowie' vervolledigen de top drie (16 keer gekozen).

Bij de meisjes springen 'Nora' en 'Norah' naar de tweede plaats, naast 'Juliette' en 'Juliet' (13 keer).

"Onze ambtenaren moesten vorig jaar geen babynamen weigeren", aldus Sofie. "Al werd er blijkbaar een tweetal keer door ouders geïnformeerd of een naam kon bestaan uit 1 letter. Dat wordt niet toegestaan."

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD