Nieuws

Sinds kort bieden we koppels die voor een uitgebreide, gepersonaliseerde huwelijksceremonie kozen een nieuwe dienst aan: het streamen van het huwelijk.

Streamen wil zeggen dat het huwelijk wordt gefilmd en in real time gevolgd kan worden via een vooraf opgestuurde internetlink.
Koppels die voor een praalhuwelijk kozen met streaming krijgen op voorhand een link doorgestuurd waarop de plechtigheid te zien zal zijn. Die link kunnen ze naar hartenlust doorsturen naar familie, vrienden en kennissen in binnen- en buitenland. Via 3 camera’s die ophangen in de Trouwkapel (links en rechts vooraan en in het midden achteraan) missen mensen die niet op de plechtigheid aanwezig zijn geen seconde van het huwelijk. Daarnaast kunnen koppels het filmpje ook achteraf herbekijken zodat ze een unieke herinnering blijven hebben aan hun huwelijk. Het filmpje blijft een maand beschikbaar op een apart videokanaal, koppels hebben dus de tijd om het op te slaan of verder te verspreiden.

Meer info:
Loket Huwen en Samenwonen
WoodrowWilsonplein 1, 9000 Gent
tel. 09 266 72 50,
e-mail burgerzaken.huwelijken@gent.be

Actueel

Poortgebouw Westerbegraafplaats volledig gerestaureerd net voor het drukke Allerheiligenweekend

Na enkele maanden van restauratiewerken is het Poortgebouw op de Westerbegraafplaats volledig klaar. Het kalkpleisterwerk werd aangepakt, de natuurstenen elementen gereinigd en het buitenschilderwerk gerestaureerd. Het beschermde Poortgebouw ziet er dan ook weer uit als nieuw, net voor het drukke Allerheiligenweekend.

Het Poortgebouw
Het gebouw werd opgericht tussen 1867 en 1882 onder leiding van stadsarchitect Adolphe Pauli, die ook het MSK ontwierp. Het was zijn laatste opdracht als stadsarchitect.

Het is een monumentale triomfboog in neoclassicistische stijl met drie doorgangen: in het midden een brede ingang voor wagens, met links en rechts een kleinere toegang voor voetgangers. Links en rechts van de boog werden paviljoenen opgetrokken voor de bewaker en de grafmaker.

De restauratiewerken
Tien jaar geleden werden de interieurs van de paviljoenen opgefrist en de daken hersteld, maar het is voor het eerst dat ook de gevels van de ingang werden gerestaureerd.

De ingang werd deels opgetrokken in diverse soorten natuursteen en deels in met kalk bepleisterd en geschilderd metselwerk. De restauratiewerken van de gevels omvatten voornamelijk een reiniging van de natuurstenen delen met aangepaste technieken, restauratie van het kalkpleisterwerk en buitenschilderwerken met een aangepast verfsysteem.  Ook het houten buitenschrijnwerk kreeg een grondig nazicht, werd hersteld waar nodig, en nadien geschilderd. Tot slot werden de gevels van het naastliggende, later toegevoegde afscheidscentrum gerestaureerd.

De werken werden uitgevoerd door aannemer Trudo Quintelier onder leiding van ARPA Architecten, de Dienst Monumentenzorg en de Dienst Bouwprojecten van de Stad Gent en de Dienst Monumentenzorg van de Vlaamse Gemeenschap. In de renovatie werd 222.000 euro geïnvesteerd.

Gentse begraafplaatsen klaar voor drukke Allerheiligenperiode

In de periode rond Allerheiligen trekken traditioneel veel bezoekers naar de Gentse begraafplaatsen. Nabestaanden bezoeken het graf van een dierbare, fleuren het op met een bloemetje of geven de grafzerk een poetsbeurt. Voor de gelegenheid stelt de Dienst Burgerzaken meer dan 17.500 bloempothouders ter beschikking en blijven de begraafplaatsen ook langer open.

Bloempothouders

Sinds 2009 voorziet de Dienst Burgerzaken speciale bloempothouders voor de bezoekers. Op die manier hoeven de bezoekers hun chrysanten niet langer zelf te planten. In totaal worden er meer dan 17.500 bloempothouders voorzien. Ze staan ter beschikking van de bezoekers aan de ingang van de achttien Gentse begraafplaatsen.

Begin december worden de bloempothouders door de dienst opnieuw verzameld.

Rolstoelen

Op de Westerbegraafplaats en op de begraafplaatsen van Sint-Amandsberg en Gentbrugge zijn er rolstoelen en bloemenwagentjes verkrijgbaar. Bezoekers kunnen hiervoor de toezichter aanspreken. Wie een rolstoel wil op een van de andere Gentse begraafplaatsen kan die een werkdag voor het geplande bezoek reserveren bij de Dienst Burgerzaken – Begraafplaatsen op het nummer 09 216 79 20.

Begraafplaatsen.gent.be

Mensen die graag een bezoekje brengen aan een bepaald graf maar de exacte ligging niet kennen, kunnen terecht op de website begraafplaatsen.gent.be. Via deze website kunnen bezoekers op een snelle en eenvoudige manier de laatste rustplaats van een overledene terugvinden. Zoeken kan op (een deel van) de naam, voornaam, datum van overlijden of geboortedatum. Bij het zoekresultaat staan het plein, de rij en het grafnummer met een detailkaart van de ligging van het graf en een foto erbij.

Voertuigen

Vanaf woensdag 29 oktober tot en met zaterdag 1 november worden er geen voertuigen toegelaten op de Westerbegraafplaats en de begraafplaats van Gentbrugge. Op andere dagen is de toegang met de wagen voorbehouden voor 75-plussers of houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Op de andere begraafplaatsen zijn voertuigen nooit toegelaten.

Openingsuren

Op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober én op zaterdag 1 en zondag 2 november zijn zowel de Westerbegraafplaats als de begraafplaats van Sint-Amandsberg doorlopend toegankelijk van 8 tot 17.45 uur, een uurtje langer dan anders.

Mobiliteitsplan 2030

Op vrijdag 17 oktober 2014 werd het nieuwe Gentse mobiliteitsplan voorgesteld. Dit nieuwe mobiliteitsplan is de belangrijkste stap inzake mobiliteit sinds de invoering van het mobiliteitsplan Gent-Binnenstad, met het (toen) grootste voetgangersgebied van het land, door toenmalig schepen Sas van Rouveroij.

Bijna exact 14 jaar na het baanbrekende werk inzake mobiliteit, kunnen we alleen maar vaststellen dat de creatie van het voetgangersgebied heeft geleid tot een onvoorstelbare dynamiek. Niet alleen kent de Gentse binnenstad de laagste leegstandscijfers voor handel en horeca van alle Vlaamse centrumsteden. De winkelwandelstraten, de heraangelegde pleinen en de terrassen oefenen een onmiskenbare aantrekkingskracht uit op Gentenaars en toeristen.

Gent is echter ook op andere vlakken fel veranderd sinds 1997. Zo kwamen er niet minder dan 26 000 inwoners bij, en tegelijk steeg het aantal studenten in Gent tot bijna 70 000. Al die Gentenaars en Gent-gebruikers maken elke dag maar liefst 650 000 verplaatsingen, om te gaan werken, naar school te gaan, te sporten, te winkelen, te genieten. Meer dan de helft van deze (korte) verplaatsingen gebeurt met de auto.

We moeten dan ook vaststellen dat onze wegen dichtslibben, dat er in de smalle straten van onze historische binnenstad gevaarlijke situaties ontstaan omdat voetgangers, fietsers, bussen, trams en auto’s zich allemaal ongeordend door elkaar bewegen. Gent ligt ook pal midden in de zone met de hoogste uitstoot van fijn stof in West-Europa.

Hoog tijd dus voor een vervolg. Het nieuwe mobiliteitsplan heeft de ambitie om een aantal belangrijke doelstellingen te combineren, en te fungeren als motor voor een duurzame leef- en werkomgeving:

  1. Een forse verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid, in de binnenstad, maar ook in de omliggende woonwijken en de woongebieden in de deelgemeenten;
  2. Een betere, veiligere en vlottere bereikbaarheid van het stadscentrum voor wie er echt moet zijn, zowel met de fiets, het openbaar vervoer als met de auto;
  3. Een heldere verkeersstructuur, met eenduidige aanrijroutes en parkings die vlot bereikbaar zijnvanuit meerdere richtingen;
  4. Meer ruimte in straten en op pleinen voor bruisende activiteiten, zoals cultuur, sport, spelen, winkelen of gewoon aangenaam vertoeven;
  5. Een gezondere leefomgeving voor iedereen;
  6. Vermijden dat Gent in eenzelfde verkeersinfarct belandt als Antwerpen en Brussel, wat nefast zou zijn voor de economische ontwikkeling.

Klik HIER voor de actiepunten uit het mobiliteitsplan. Wie vragen heeft rond het mobiliteitsplan kan HIER terecht. 

Dienstencentrum Oostakker blijft behouden

Beste bewoners van Oostakker,
we vernamen dat er ongerustheid is over het behoud van het dienstencentrum naar aanleiding van de centralisatie van de loketten van de dienst Stedenbouw.
 
U mag er echter zeker van zijn: het dienstencentrum blijft behouden. Meer nog, we willen extra investeren in open en moderne loketten in Oostakker. We houden u verder op de hoogte van onze plannen maar we kunnen al meegeven dat we mikken op 2017 om de ingrepen uit te voeren. 
 
We vinden het alleszins erg belangrijk dat extra geïnvesteerd wordt in het huidige dienstencentrum zodat we u nog beter kunnen bedienen. 
 
Vanuit Open Vld Gent,
 
Sofie Bracke                          Sandy De Bruycker
Schepen van Burgerzaken       Voorzitter Gent Oostakker

3.716 Gentenaars lieten in 10 jaar tijd hun naam wijzigen

De afgelopen 10 jaar lieten 3716 Gentenaars hun naam wijzigen via de FOD Justitie- dienst naamsveranderingen. In de eerste jaarhelft van 2014 waren dat er al 111. In 6 gevallen gaat het om kinderen die een dubbele achternaam kregen.

Het aantal Gentenaars dat hun voor- of achternaam laat veranderen daalt sinds 2009, een piekjaar waarbij meer dan 600 naamveranderingen werden genoteerd. Toch laten ook nu nog elk jaar enkele honderden Gentenaars hun naam aanpassen.

Sinds januari 2002 stuurt de FOD Justitie de aanvragen niet meer voor onderzoek naar de gerechtelijke overheid en kan de procedure dus sneller verlopen. Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. U moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit. Je voornaam laten veranderen is gemakkelijker. Er moet nog altijd een reden tot verandering opgegeven worden maar de wetgeving is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren. Eens de aanvraag werd goedgekeurd, kunnen Gentenaars naar de loketten van de Gentse dienst Burgerzaken om daar hun nieuwe naam te registreren in het rijksregister.

De volgende gevallen zijn voorbeelden van situaties waarin u een naamsverandering toegestaan kan worden:

·         Je hebt een bespottelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen.

·         Je hebt een genaturaliseerde Belg en een minder vreemd klinkende naam kan uw integratie bevorderen. 

·         Je kreeg samen met je partner een kind. De vader heeft het kindje pas een jaar na de geboorte erkend en jullie hebben besloten om het nu de familienaam van de vader te geven.

·         Je adopteerde een kind in het buitenland en de naam van het kindje werd niet aangepast tijdens de adoptieprocedure.

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD