Actueel

30.000 handtekeningen binnengebracht voor referendum

Deze ochtend diende de actiegroep Intelligent Mobiel een hele stapel handtekeningen in op het Gentse stadhuis. Een 30.000 en dus genoeg, volgens hen, om een referendum over het mobiliteitsplan mee af te dwingen. “De medewerkers van ons loket bevolking moeten de handtekeningen nu één voor één tellen en controleren in het rijksregister”, aldus Sofie bevoegd voor de dienst Burgerzaken.

“Dubbele handtekeningen, fictieve personen of mensen die niet meer in Gent wonen of intussen overleden zijn, gaan er uit. Als er genoeg rechtsgeldige handtekeningen geteld worden dan beginnen we met de organisatie van het referendum.” Die organisatie is ongeveer hetzelfde als bij een verkiezing. Er moeten dus voorzitters van stembureaus aangeduid worden, stembiljetten gedrukt en verspreid worden en stemhokjes opgesteld. Daarnaast moet ook een maand voor het referendum een brochure verspreid worden onder alle Gentenaars. Het referendum zal waarschijnlijk in de loop van september plaatsvinden. 

Nieuw dienstencentrum Drongen

Drongenaars die een nieuwe reispas, identiteitskaart of een rijbewijs nodig hebben, kunnen vanaf vandaag terecht in het nieuwe dienstencentrum aan Drongenplein 4. Tot een paar jaar geleden huisde daar het politiecommissariaat. Na een grondige renovatie biedt het gebouw nu plaats aan 4 loketten van de dienst Burgerzaken. Het dienstencentrum is overdag op maandag, woensdag en vrijdag open en op maandagavond kunnen klanten er op afspraak tot 19uur terecht. 

'Leon' en 'Olivia' vaakst gekozen babynamen

In 2016 werden in Gent 3.198 baby's geboren, waarvan 1.668 jongens en 1.530 meisjes.

Populairste namen in Gent

15 jongens kregen de naam 'Leon' mee en 13 jongens werden 'Alexander' genoemd. De top drie van jongensnamen wordt vervolledigd door 'Elias', 'Noah' en 'Louis' (telkens 11 keer gekozen). Er werden 14 meisjes geboren met de naam 'Olivia', de meest gekozen meisjesnaam, gevolgd door 'Alice', 'Anna', 'Helena', 'Juliette', 'Mona' en 'Noor' (telkens 12 keer).

Als we de namen met verschillende schrijfwijze samentellen, dan ziet de top drie van populairste namen er anders uit. In dat geval kreeg een jongen het vaakst de naam 'Mohammed' of een afleiding ervan ('Muhammed', 'Muhammad', 'Mohamed', ...) (24 baby's). 'Leon' en 'Léon' staan op de tweede plaats (21 baby's). 'Lucas' en 'Lukas' en 'Louis' en 'Lowie' vervolledigen de top drie (16 keer gekozen).

Bij de meisjes springen 'Nora' en 'Norah' naar de tweede plaats, naast 'Juliette' en 'Juliet' (13 keer).

"Onze ambtenaren moesten vorig jaar geen babynamen weigeren", aldus Sofie. "Al werd er blijkbaar een tweetal keer door ouders geïnformeerd of een naam kon bestaan uit 1 letter. Dat wordt niet toegestaan."

Langdurig werkzoekenden restaureren eeuwenoud graf in Mendonk

In 2015 startte Compaan, een organisatie die langdurig werkzoekenden herschoolt tot steenkapper, houtbewerker of siersmid, in opdracht van Stad Gent met een eerste testproject op de begraafplaats van Sint-Denijs-Westrem. Daar restaureerde het toen het graf van de familie Van den Bossche/D’Hondt-Clifford.

'Goca leverde prima werk dus besloten we om verder in zee met hen te gaan", aldus Sofie. "We besteden jaarlijks een budget van 15.000 euro aan grafmonumenten op de kleinere begraafplaatsen die via sociale economie hersteld kunnen worden.We willen deze legislatuur verder inzetten op de parkfunctie van onze begraafplaatsen en daar valt extra aandacht voor het funerair erfgoed onder, ook op de kleinere begraafplaatsen."

Het grafmonument en de bijhorende gedenkplaat van de familie Van Overloop waren toe aan een volledige renovatie. Beiden hebben een grote erfgoedwaarde. De familie speelde een belangrijke rol in Mendonk. François-Jean Van Overloop was er burgemeester vanaf 1845, Isidore Van Overloop tussen 1862 en 1878. Hij was ook volksvertegenwoordiger en senator. Zijn neef Eugène Van Overloop was eveneens senator. 

Nieuwe lijst juryleden assisenzaken geloot

Jaarlijks gaan in Gent gemiddeld 7 à 10 assisenzaken door. Voor elke zaak worden 90 kandidaat-gezworenen opgeroepen waaruit 12 effectieve juryleden en twee plaatsvervangers worden weerhouden.

Om de vier jaar wordt er op basis van de kiezerslijst van de voorbije parlementsverkiezingen een nieuwe gemeentelijke lijst opgemaakt van de gezworenen die kunnen aangewezen worden om te zetelen in een Hof van Assisen. "Er werden vandaag 2 cijfers geloot", aldus Sofie. "De personen van wie het rangnummer op de kiezerslijst eindigt op het gevormde getal komen op deze lijst te staan en kunnen dus opgeroepen worden om in de jury te zetelen."

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD