Nieuws

Sinds kort bieden we koppels die voor een uitgebreide, gepersonaliseerde huwelijksceremonie kozen een nieuwe dienst aan: het streamen van het huwelijk.

Streamen wil zeggen dat het huwelijk wordt gefilmd en in real time gevolgd kan worden via een vooraf opgestuurde internetlink.
Koppels die voor een praalhuwelijk kozen met streaming krijgen op voorhand een link doorgestuurd waarop de plechtigheid te zien zal zijn. Die link kunnen ze naar hartenlust doorsturen naar familie, vrienden en kennissen in binnen- en buitenland. Via 3 camera’s die ophangen in de Trouwkapel (links en rechts vooraan en in het midden achteraan) missen mensen die niet op de plechtigheid aanwezig zijn geen seconde van het huwelijk. Daarnaast kunnen koppels het filmpje ook achteraf herbekijken zodat ze een unieke herinnering blijven hebben aan hun huwelijk. Het filmpje blijft een maand beschikbaar op een apart videokanaal, koppels hebben dus de tijd om het op te slaan of verder te verspreiden.

Meer info:
Loket Huwen en Samenwonen
WoodrowWilsonplein 1, 9000 Gent
tel. 09 266 72 50,
e-mail burgerzaken.huwelijken@gent.be

Actueel

Opiniestuk 5 lessen uit gemeentelijke fusies van 1976

Gemeentelijke fusies lijken weer helemaal terug van misschien nooit weggeweest. Lessen trekken uit 1976, de grootste samensmelting ooit, is geen overbodige luxe. De grootste gemeentelijke fusieoperatie dateert van midden jaren 70 van de vorige eeuw. De wet van 30 december 1975 verminderde het aantal gemeenten in België in een klap van 2.359 naar 596 (enkele jaren later naar 589). Dat dit niet zo gemakkelijk was, leert het boeiende doctoraat van Koenraad De Ceuninck ('De gemeentelijke fusies van 1976, een mijlpaal voor de lokale besturen in België'). 

Vandaag, bijna 40 jaar later, blijken die fusies nog niet overal goed verteerd. Uitspraken als 'voor de fusie was het beter' en 'waren we maar apart gebleven' blijven bon ton, helaas ook in meerdere deelgemeenten van mijn thuisstad Gent. Wat kunnen we leren uit het fusieproces en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dezelfde fouten niet opnieuw maken?

Les 1: Fuseer om de juiste redenen Het fusieproces van 1976 had dezelfde nobele intenties als vandaag. Meer financiële en organisatorische armslag voor kleinere gemeenten en personeel en werking professionaliseren. Jammer genoeg is dat fusieproces op meer dan één plaats uitgedraaid op politieke koehandel of speelden louter partijpolitieke redenen mee om wel of niet samen te smelten.

Les 2: Maak homogene en 'logische' fusies, houd rekening met identiteit Het is belangrijk om logische gehelen te maken, gemeenten samen te brengen waarvan de bevolking aanvoelt dat ze samen horen of samen kunnen horen. In mijn thuisstad Gent blijft het onbegrijpelijk dat Merelbeke Flora nooit bij Gent gevoegd is, omdat die wijk volledig op Gent was gericht en op minder dan enkele kilometers van het Zuidpark ligt. De Vives-studie waarin onderzoeker Stijn De Ruytter de 308 Vlaamse gemeenten wil herleiden naar 152 grotere entiteiten op basis van dagelijkse pendelbewegingen is een goede oefening. Het is echter belangrijk om ook rekening te houden met identiteit.

Les 3: Speel het spel eerlijk Aan de fusies van 1976 ging een heel proces vooraf: consultaties, gemeentelijke adviezen, adviezen van arrondissementscommissarissen en gouverneurs, parlementaire debatten,... het was allemaal netjes gepland. De Gentse deelgemeente Drongen werd echter pas helemaal op het eind, zonder dat daarover ooit advies werd gevraagd, bij de stad Gent gevoegd. Dat zette heel wat kwaad bloed.

Les 4: Voorzie financiële ondersteuning De fusie van twee kleine arme gemeenten creëert niet per definitie één rijke, bloeiende gemeente. In de jaren 70 werd op meerdere plekken de rekenmachine bovengehaald. Belastingen worden vergeleken, personeel moet worden geïntegreerd, efficiëntie nagestreefd. Kortom, een heus veranderingsproces. En dat kost geld. Om nog te zwijgen over de nodige investeringen nà de fusie.

Les 5: Investeer in goede wijkwerking De belangrijkste opdracht is echter voor na de fusie, als het spreekwoordelijke stof wat gaan liggen is. Zorg ervoor dat inwoners van fusiegemeenten de fusie als een meerwaarde aanvoelen. Investeer in goede basisdienstverlening, houd die laagdrempelig en bewaar belangrijke elementen van dienstverlening en identiteit in de verschillende kernen van de nieuwe grote gemeente. Investeer in pleintjes, straten, scholen en parken. Zorg voor korte lijnen naar het gemeentebestuur, dat voor sommige bewoners een stuk verder komt te liggen. Dit hoeft geen pleidooi te betekenen voor districten zoals in Antwerpen. Dat bewijzen we in Gent, waar we met een doorgedreven gebiedsgerichte werking de 25 wijken met elk hun eigen identiteit proberen te vatten, te bevragen en te betrekken bij het beleid. 

Genste trouwkapel, drukst bezochte trouwlocatie, nu ook virtueel

Dankzij drie camera’s die vanaf vandaag vrijdag 20 juni 2014 in de Trouwkapel van het Gentse stadhuis ophangen, kan een huwelijk vanuit elke hoek opgenomen en gestreamd worden. Via een vooraf opgestuurde link kunnen vrienden en familieleden het huwelijk dus live volgen. De gehuwden zelf kunnen achteraf het filmpje herbekijken, opslaan en doorsturen. Op die manier houden ze een blijvende herinnering over aan hun mooiste dag.

Stadhuis Gent drukst bezochte trouwlocatie van Vlaanderen

Ongeveer de helft van de 1.000 koppels die in Gent trouwen, kiezen voor een kosteloos huwelijk, de andere helft wil graag hun huwelijk wat meer luister geven en kiest daarom voor een praalhuwelijk.

Bij zo’n praalhuwelijk hebben koppels al sinds 2002 de mogelijkheid om hun huwelijksplechtigheid uit te breiden en er een persoonlijke toets aan te geven. Dat kan gaan van het toevoegen van eigen geloftes, muziek spelen, een slideshow met foto’s tonen of via Skype vrienden of familieleden de plechtigheid laten volgen. Vanaf vandaag komt daar nog een keuzemogelijkheid bij die koppels een blijvende, mooie herinnering kan geven aan hun huwelijk: het streamen van het huwelijk.

 

Laat je huwelijke streamen en herbeleef je mooiste dag

Streamen wil zeggen dat het huwelijk wordt gefilmd en in real time gevolgd kan worden via een vooraf opgestuurde internetlink.

Koppels die voor een praalhuwelijk kozen met streaming krijgen op voorhand een link doorgestuurd waarop de plechtigheid te zien zal zijn. Die link kunnen ze naar hartenlust doorsturen naar familie, vrienden en kennissen in binnen- en buitenland. Via de drie camera’s die ophangen in de Trouwkapel (links en rechts vooraan en in het midden achteraan) missen mensen die niet op de plechtigheid aanwezig zijn geen seconde van het huwelijk. Ze kunnen luisteren naar de geloftes van de bruid en bruidegom, zien hoe de mama van de bruid een traantje wegpinkt en op het overzichtsbeeld zien wie er allemaal in de Trouwkapel aanwezig is. Kortom, het is alsof ze zelf aanwezig zijn terwijl ze het huwelijk volgen vanachter hun computer of via smartphone of tablet.

Daarnaast kunnen koppels het filmpje ook achteraf herbekijken zodat ze een unieke herinnering blijven hebben aan hun huwelijk. Het filmpje blijft een maand beschikbaar op een apart videokanaal, koppels hebben dus de tijd om het op te slaan of verder te verspreiden.

‘Steeds meer koppels kiezen ervoor om hun burgerlijk huwelijk een persoonlijke toets te geven’, aldus Sofie. ‘Dat komt natuurlijk omdat ze steeds minder voor de kerk huwen. De ceremonie op het stadhuis wordt voor hen dus steeds belangrijker en wij bieden hen graag verschillende mogelijkheden aan om van hun huwelijk echt iets bijzonders te maken, zoals dus nu met het streamen. We spelen hiermee in op de tijdsgeest van vandaag en zijn hiermee, voor zover ik weet, de allereerste in Vlaanderen of zelfs België. Met onze ‘virtuele Trouwkapel’ wordt een stukje hedendaagse technologie binnengebracht in het historisch kader van het Gentse stadshuis. Typisch Gents, lijkt me, we zijn een jonge en innovatieve stad.’

Koppels die vragen hebben over de streaming kunnen terecht bij Dienst Burgerzaken, Loket Huwen en Samenwonen, Administratief Centrum, WoodrowWilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 72 50, e-mail burgerzaken.huwelijken@gent.be

Reispas vanaf vandaag 7 jaar geldig

Goed nieuws voor Gentenaars die vanaf maandag 16 juni 2014 een nieuwe reispas aanvragen. Een reispas blijft immers 7 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Voor kinderen jonger dan 12 blijft de geldigheid op 5 jaar.


Eerder deze maand werd ook al het tarief van de reispas verlaagd met 6 euro. Minderjarigen betalen sindsdien 35 euro in plaats van 41 euro. Volwassenen betalen 83 euro in plaats van 89 euro. Het gaat wel enkel om reispassen die in de gewone procedure worden afgeleverd. Voor reispassen die via een spoedprocedure worden aangevraagd, blijft hetzelfde tarief gelden.

De FOD Buitenlandse zaken kan sinds 1 juni 2014 de kosten van het drukken van een reispas laten dalen met 6 euro omdat ze samenwerkt met een nieuwe leverancier. De Stad Gent volgt de prijsdaling.

De beleidsnota Burgerzaken in 10 blikvangers

De klant nog centraler zetten, dat is de doelstelling van Sofie voor de komende jaren als schepen bevoegd voor Burgerzaken. In de beleidsnota Burgeraken worden concrete acties opgelijst om dat doel te bereiken, zoals onder andere het inzetten op e-dienstverlening, aanpassen van de openingsuren op maat van de klant, clusteren van stadsdiensten en het ombouwen van de loketten tot open en kindvriendelijke loketten. Op die manier garandeert de Stad Gent elke Gentenaar een even kwaliteitsvolle dienstverlening.

"Maar we zetten ook verder in op de evolutie van de begraafplaatsen naar begraafparken met voldoende banken en speelprikkels (zoals stapstenen) voor kinderen", aldus Sofie. "De begraafplaatsen blijven in de eerste plaats plekken waar mensen hun doden herdenken, maar ze mogen geen eilanden in de stad zijn. Ze kunnen zowel voor de bezoeker als voor de buurt een oase van rust en groenbeleving betekenen.
Gent kent een diverse samenstelling naar nationaliteiten, origine, leeftijd en gezinssamenstelling. Daarnaast telt onze stad jaarlijks ook steeds meer Gentenaars. Dat maakt dat de stedelijke dienstverlening moet inspelen op vele verschillende doelgroepen en maatschappelijke evoluties. Iedereen verdient dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening. En dus zullen we de dienstverlening anders moeten organiseren zonder dat ze aan kwaliteit inboet."

Tien blikvangers uit de beleidsnota

  1. we voeren nieuwe openingsuren in die beter afgestemd zijn op de Gentenaars en voorzien avondopeningen zodat men na de kantooruren op afspraak kan langskomen.
  2. de Stad Gent behoudt haar dienstverlening in de wijken en deelgemeenten . Dat betekent niet dat de dienstverlening op dezelfde locaties aangeboden blijft. We zullen bepaalde diensten herhuisvesten en clusteren zodat de ruimte optimaal benut kan worden. Waar de clustering niet aan de orde is, zal bekeken worden of we de dienstencentra kunnen renoveren. 
  3. we breiden het online productengamma van de Dienst Burgerzaken uit zodat we de fysieke verplaatsingen van klanten verder kunnen beperken. 
  4. we zetten het Mobiel Dienstencentrum in om geboorteaangiftes te doen bij de Gentse ziekenhuizen. 
  5. we spelen met de Cel Schijnrelaties in op wetgevende initiatieven die nieuwe vormen van verblijfsfraude aanpakken, zoals schijnerkenning. 
  6. we zorgen ervoor dat Gentenaars in de toekomst maximaal tweemaal moeten zetelen als voorzitter of bijzitter bij verkiezingen.
  7. de Gentse begraafplaatsen zullen vanuit een parkvisie verder evolueren . De Westerbegraafplaats zal prioritair vormgegeven worden omdat het met zijn 23 ha het meeste potentieel heeft om als begraafpark uitgebouwd te worden.
  8. we onderzoeken of het aanleggen van een strooibos in Drongen een meerwaarde kan bieden in ons aanbod van gedenkvormen. 
  9. we maken van http://begraafplaatsen.gent.be  hét online platform waar bezoekers de Gentse begraafplaatsen kunnen leren kennen, bijvoorbeeld door themawandelingen.
  10. we restaureren, waar mogelijk, het funerair erfgoed op Campo Santo .

Reispas 6 euro goedkoper vanaf 1 juni

Goed nieuws voor Gentenaars die vanaf 1 juni een nieuw reispas aanvragen. Vanaf 1 juni wordt het tarief van een reispas immers verlaagd met 6 euro. Minderjarigen zullen vanaf dan 35 euro betalen i.p.v. 41 euro. Volwassenen betalen 83 euro en geen 89 euro meer.

Let wel, het gaat enkel om reispassen die in de gewone procedure worden afgeleverd. Voor reispassen die via een spoedprocedure worden aangevraagd, blijft het huidige tarief gelden.

De FOD Buitenlandse zaken kan sinds 1 juni de kosten van het drukken van een reispas laten dalen met 6euro omdat ze samenwerkt met een nieuwe leverancier. De Stad Gent volgt de prijsdaling. 

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD