Nieuws

Sinds kort bieden we koppels die voor een uitgebreide, gepersonaliseerde huwelijksceremonie kozen een nieuwe dienst aan: het streamen van het huwelijk.

Streamen wil zeggen dat het huwelijk wordt gefilmd en in real time gevolgd kan worden via een vooraf opgestuurde internetlink.
Koppels die voor een praalhuwelijk kozen met streaming krijgen op voorhand een link doorgestuurd waarop de plechtigheid te zien zal zijn. Die link kunnen ze naar hartenlust doorsturen naar familie, vrienden en kennissen in binnen- en buitenland. Via 3 camera’s die ophangen in de Trouwkapel (links en rechts vooraan en in het midden achteraan) missen mensen die niet op de plechtigheid aanwezig zijn geen seconde van het huwelijk. Daarnaast kunnen koppels het filmpje ook achteraf herbekijken zodat ze een unieke herinnering blijven hebben aan hun huwelijk. Het filmpje blijft een maand beschikbaar op een apart videokanaal, koppels hebben dus de tijd om het op te slaan of verder te verspreiden.

Meer info:
Loket Huwen en Samenwonen
WoodrowWilsonplein 1, 9000 Gent
tel. 09 266 72 50,
e-mail burgerzaken.huwelijken@gent.be

Actueel

Louis, Mathis, Elise en Emma populairste babynamen in Gent in 2014

In 2014 werden 3288 Gentse baby’s geboren, 1686 jongens en 1602 meisjes. Na het piekjaar 2010 met 3503 geboortes daalde het aantal geboortes opnieuw drie jaar op rij. Tot nu, want in 2014 werden meer dan 100 baby’s meer geboren dan in 2013. In de Gentse ziekenhuizen worden meestal iets meer jongens geboren. Sinds 1970 zijn er slechts 4 jaren geweest waarin meer meisjes dan jongens werden geboren (1973, 1994, 2004, 2008).

Voor meisjes werd het meest voor de naam ‘Elise’ en ‘Emma’ gekozen, gevolgd door ‘Anna’ en ‘Renée’. Bij jongens waren ‘Mathis’ en ‘Louis’ het populairst gevolgd door ‘Lars’, ‘Liam’ en ‘Noah’. Het gaat om namen die vorig jaar ook al in de top 20 opdoken.

Normaal gezien is mei de drukste maand in de materniteiten maar niet dit jaar. Er werden het meest Gentse baby’s geboren in de maanden juni (306) en september (308).

“De gemiddelde leeftijd waarop Gentse moeders in 2014 bevielen was 30,20 jaar”, aldus Sofie. “De gemiddelde leeftijd waarop een Gentse vrouw bevalt, stijgt jaar na jaar. Zo was de gemiddelde leeftijd in 1990 nog 28,01; in 2000 28,87 en in 2010 29,97. Sinds 2011 ligt de gemiddelde leeftijd boven de 30 jaar. Ouders die hun baby aan de Gentse loketten komen aangeven, krijgen sinds begin januari een nieuw geschenkje mee: naast een badthermometer in de vorm van een vis, krijgen ze ook een mooie kaart met daarop een gedicht van onze stadsdichter en een tekening van Gerda Dendooven.”

Gent wil eerste begraafbos van Vlaanderen

Gent wil graag als eerste stad een natuurbegraafplaats inrichten waar mensen zonder kist begraven kunnen worden. Dat antwoordde Sofie maandag 19 januari in de commissie op een vraag van raadslid Isabelle De Clercq.
"We trekken al jarenlang de kaart van de vergroening op onze begraafplaatsen", verduidelijkte Sofie. "In onze beleidsnota namen we de mogelijkheid van een strooibos op te onderzoeken maar ook een natuurbegraafplaats ligt helemaal in de lijn van ons beleid. Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, liet begin november weten werk te willen maken van een aanpassing van de wetgeving zodat ook in afgebakende stukken bos begraven kan worden. In diezelfde persmededeling gaf de minister ook mee op zoek te zullen gaan naar een aantal geschikte locaties in Vlaamse natuur- en bosgebieden. Wij grepen die gelegenheid aan om de minister een brief te sturen waarin we aangaven dat we erg geïnteresseerd zijn om als pilootproject zo’n natuurbegraafplaats in te richten. Vorige week kregen we een antwoord van de minister. We mogen nu al aan haar diensten laten weten waar in Gent we mogelijkheden zien om zo’n natuurbegraafplaats in te richten. We spraken eind vorig jaar al af met de Groendienst om te onderzoeken welke de mogelijkheden zijn van een natuurbegraafplaats of strooibos in Gent. Hier zal niet alleen gekeken worden naar een mogelijke uitbreiding van onze bestaande begraafplaatsen maar ook een eventuele integratie binnen onze groenpolen. We hopen het onderzoek nog voor de zomer af te ronden en de resultaten door te geven aan de bevoegde, Vlaamse diensten."

Sofie steunt de actie rond nieuwe wet meemoederschap

Op zaterdag 10 januari vieren de Stad Gent en Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi-en transgenderorganisaties, dat de nieuwe wet op het meemoederschap in werking treedt. Tot voor kort moesten meemoeders een adoptieprocedure doorlopen om juridisch ouder te worden van hun eigen kind maar met deze nieuwe wetgeving komt daar nu een einde aan. Voor lesbische koppels gelden nu dezelfde regels als voor heteroseksuele koppels die een kindje krijgen. Verschillende meemoeders kwamen zaterdag hun kind erkennen bij bureau geboorte van de Stad Gent. Sofie zorgde ervoor dat er extra personeel aanwezig was om de vele registraties te verwerken en ze kwam zelf ook een kijkje nemen om de actie te ondersteunen. 

Meer Gentenaars in 2014 door natuurlijke aangroei

Volgens voorlopige cijfers van de Gentse dienst Burgerzaken wonen er momenteel een 251.798 mensen in onze stad. Dat zijn er een 1.500 meer dan vorig jaar. Terwijl het aantal Gentenaars de laatste jaren ongeveer status quo bleef (in 2011 een stijging van 532, in 2012 een stijging van 700 inwoners), steeg hun aantal vorig jaar opnieuw met een 2000-tal. 2014 lijkt deze stijgende trend verder te zetten.

Geboorten
In 2014 werden er, volgens de voorlopige cijfers, 3105 nieuwe Gentenaartjes geboren. Dat zijn er voorlopig 72 minder dan vorig jaar. Maar verwacht wordt dat met het registreren van de geboortes van december, er nog een 100 à 200 zullen bijkomen en dat hun aantal dus zal stijgen ten opzichte van de voorbije jaren. Sinds 2010, toen het geboortecijfer met 3503 nieuwe Gentenaartjes piekte, daalde het aantal geboortes opnieuw jaar na jaar tot nu dus.

Overlijdens
Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er in Gent vorig jaar heel wat minder Gentenaars overleden. In 2012 stierven 2428 inwoners en in 2013 2450 terwijl tot nu toe ‘slechts’ 2111 overlijdens staan genoteerd. Aangezien de registratie rond een overlijden erg snel gebeurt, wordt verwacht dat het aantal niet sterk zal stijgen.

Migratie
8.773 Belgen kozen Gent als nieuwe thuisbasis terwijl 9.889 personen de stad verlieten. Hoewel nog steeds 1.100 meer Belgen Gent verlieten dan dat er Belgen in Gent kwamen wonen, staat het verschil nu op het laagste peil in 7 jaar.

In 2014 kwamen 5.538 Niet-Belgen in Gent wonen terwijl er 4.131 uit de stad vertrokken (verschil van 1.400). Het verschil tussen de Niet-Belgen die in onze stad aankomen en vertrekken wordt sinds enkele jaren kleiner. Qua nationaliteit vormen, naast de Belgen, de Bulgaren (7.191), Turken (4.305) en Nederlander (2.724) de grootste groep in Gent.

“Eerst en vooral wil ik benadrukken dat het om voorlopige cijfers gaat”, aldus Sofie. “Maar we kunnen inderdaad nu al concluderen dat de stabiliseringstrend die in 2011 begon en zich in 2012 doorzette, verbroken is en dat de groei die zich vorig jaar optekende verdergezet wordt.

De groei van een 1.500 Gentenaars is voornamelijk te verklaren door de natuurlijke aangroei. Er werden niet alleen meer baby’s geboren, er stierven vooral ook minder Gentenaars dan vorig jaar.

Die groei blijkt minder het gevolg van migratie. Uit deze voorlopige cijfers blijkt dat een 300-tal mensen meer in onze stad kwamen wonen dan dat er Gentenaars wegtrokken.”

5000ste bezoeker Mobiel Dienstencentrum in de bloemen gezet

Op woensdagmiddag 10 december 2014 zet schepen van Burgerzaken, Sofie Bracke, de 5000ste bezoeker van het Mobiel Dienstencentrum in de bloemetjes. Het is voor het eerst sinds de start in mei 2012 dat het Mobiel Dienstencentrum zoveel bezoekers haalt.

De Gentse Denst Burgerzaken, Gentinfo en de Bibliotheek van Stad Gent bieden hun dienstverlening aan in een omgebouwde vrachtwagen, het Mobiel Dienstencentrum. Elke dag van de week wordt een andere wijk van de stad aangedaan. In de vrachtwagen kunnen Gentenaars een identiteitskaart afhalen, een boek lenen of een vraag stellen. De haltes waar de meeste bezoekers geholpen worden zijn die aan de stations van Gent Sint-Pieters (kleine 2.000 bezoekers) en Dampoort (kleine 1.000 bezoekers) en de Brugse Poort (onegveer 1.500 bezoekers). 

‘Ik ben uiteraard erg tevreden met de stijgende bezoekerscijfers’, aldus schepen van Burgerzaken, Sofie Bracke. ‘Sinds de start van het Mobiel Dienstencentrum hebben we halfjaarlijks de bezoekersaantallen geëvalueerd en het bedieningsschema aangepast waar nodig. Die aanpak blijkt nu vruchten af te werpen. We zullen in de toekomst dan ook op dezelfde manier blijven evalueren.’   

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD