Actueel

Sofie opnieuw aan de slag

Sofie is sinds dinsdagochtend 25/08 opnieuw aan de slag. Ze was een goede 3 maand buiten strijd door klierkoorts maar nu is ze volledig hersteld en helemaal klaar om er opnieuw in te vliegen. 

Uitstel invoering nieuwe loketuren

Normaal gezien zouden vanaf 1 september 2015 nieuwe openingsuren ingevoerd worden. In het Hoog Overlegcomité van dinsdag 14 juli weigerden de vakbonden echter de aan de loketuren gekoppelde uurregelingen voor het loketpersoneel goed te keuren. Hierdoor zullen de nieuwe openingsuren nu ten vroegste vanaf 1 januari 2016 in voege kunnen gaan.

‘Erg jammer’, aldus schepen bevoegd voor Burgerzaken Sofie Bracke. ‘Aan het schema van de nieuwe openingsuren zoals het nu voorligt, gaat immers een traject van 2 jaar vooraf. Een traject waarbij de personeelsleden via workshops betrokken werden, vakbonden werden geraadpleegd en waarbij aan het schema gesleuteld werd tot wat nu voor ligt: een evenwichtig voorstel waaruit zowel de klant als de personeelsleden voordeel halen.’

Met minder maar meer klantgerichte uren zouden de loketten beter bereikbaar moeten zijn voor de Gentenaar. Zo werd in het nieuwe bedieningsschema voorzien dat de loketten op zaterdag een uur langer zouden openblijven. Daarnaast werd ook een avondopening voorzien tot 19uur op afspraak.

Maar ook voor de personeelsleden bood het nieuwe schema heel wat voordelen. Zo zouden de loketten op woensdag sluiten om 16 uur in plaats van 18 uur, een voordeel voor ouders met kinderen. Het nieuwe schema voorzag ook meer vaste tijdsblokken voor backoffice-werk. Het werken met een afsprakensysteem tijdens de avondopening zorgt ervoor dat de werkdruk onder controle gehouden wordt en dat de ambtenaren zich goed kunnen voorbereiden op de afspraken. Bovendien betekent minder loketuren voor het personeel ook meer mogelijkheden om te kiezen voor een flexibeler arbeidsregime.

Het stadsbestuur blijft overtuigd van de meerwaarde van de nieuwe openingsuren, zowel voor de klant als voor het personeel. Het blijft dan ook achter het nieuwe, evenwichtige uurschema staan.

‘We zullen de hulp inroepen van de FOD Toezicht op de Sociale Wetten om te bemiddelen in deze materie’ aldus schepen bevoegd voor personeelszaken Martine De Regge. ‘Hopelijk kan tegen dit najaar alles verder uitgeklaard worden zodat de nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2016 in voege kunnen gaan.’ 

Westerbegraafplaats en Campo Santo vanaf nu langer open

De Westerbegraafplaats en de begraafplaats Sint-Amandsberg (Campo Santo) zijn voortaan vanaf 1 april tot en met 30 september open van 7 tot 20 uur. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart zullen ze open zijn van 8 tot 17.30 uur. Daardoor zijn de begraafplaatsen van Sint-Amandsberg en de Westerbegraafplaats in de zomerperiode tot drie uur langer open dan voorheen. Maar ook na het sluiten van de poorten mogen bezoekers nog wat verder genieten van deze rustplekken. Op beide begraafplaatsen zijn twee poorten uitgerust met een drukknop waarmee ze altijd van binnenuit geopend kunnen worden.
Deze maatregel past in de visie van de Stad Gent om de recreatieve, belevings- en gebruikswaarde van de begraafplaatsen te vergroten. ‘Onze groene begraafplaatsen blijven in de eerste plaats serene rustpunten waar mensen hun doden herdenken', aldus Sofie. 'Maar onze begraafplaatsen mogen geen eilanden in de stad zijn en kunnen zowel voor de bezoeker als voor de buurt een oase van rust en groenbeleving betekenen. Ze moeten daarvoor in de eerste plaats voldoende toegankelijk te zijn en kunnen dienen als wandel- en fietsdoorsteken.'

Klantvriendelijkere loketuren vanaf 1 september 2015

Vanaf dinsdag 1 september 2015 zullen de loketten van de Stad Gent beter afgestemd zijn op de burger. Zo kunnen Gentenaars een uur langer terecht aan de loketten van Burgerzaken op zaterdag en twee avonden per week tot 19 uur op afspraak. Om het de burger gemakkelijker te maken, worden de openingsuren van de andere loketten van de Stad Gent beter op elkaar afgestemd. Zo openen alle loketten om 9 uur, kunnen ze allemaal bezocht worden op woensdagnamiddag terwijl donderdag een algemene sluitingsdag wordt. 

Stad Gent en Universiteit Gent verankeren International School of Ghent in Gentse regio

De Gentse universiteit en de Stad Gent investeren in de International School of Ghent. Door het succes van de internationale school gaat de school op zoek naar een nieuwe, ruimere locatie voor op termijn 150 leerlingen. Mede dankzij een erfpachtregeling met de Universiteit Gent en een éénmalige investeringssubsidie van de Stad Gent van 750.000€ kan International School of Ghent een gloednieuw schoolgebouw neerzetten aan de De Pintelaan en blijft de school dus in Gent.

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD