Actueel

Klantvriendelijkere openingsuren voor 80 stadsloketten vanaf 11 april

Vanaf maandag 11 april 2016 zullen de loketten van de Stad Gent beter afgestemd zijn op de burger. Zo kunnen Gentenaars een uur langer terecht aan de loketten van Burgerzaken op zaterdag en twee avonden per week tot 19 uur op afspraak. Om het de burger gemakkelijker te maken, worden de openingsuren van de andere loketten van de Stad Gent beter op elkaar afgestemd. Zo openen alle loketten om 9 uur, kunnen ze allemaal bezocht worden op woensdagnamiddag terwijl donderdag een algemene sluitingsdag wordt. Het Gentinfo-Punt in AC Zuid blijft wel open op donderdag.


Veranderingen

Uit een studie bleek dat de loketten beter bereikbaar konden zijn voor de burger met minder maar meer klantgerichte openingsuren. Omdat bezoekerscijfers uitwezen dat tussen 8 en 9 uur relatief weinig klanten kwamen, werd ervoor gekozen om alle loketten pas te openen vanaf 9 tot 12.30 uur. In de namiddag zijn de loketten open van 14 tot 16 uur, behalve op donderdag.

Donderdag wordt een algemene sluitingsdag voor alle loketten. Dat wil zeggen dat de loketten niet open zijn maar dat de stad wel telefonisch bereikbaar blijft. Ook het Gentinfo-Punt in AC Zuid blijft open.

Op zaterdagochtend blijven de loketten Burgerzaken een uur langer open, namelijk van 9 tot 12.30 uur.

Daarnaast zullen burgers twee avonden in de week op afspraak terecht kunnen aan de loketten Burgerzaken. Op maandagavond van 16.30 tot 19 uur in de kleine dienstencentra (Ledeberg, Oostakker, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Drongen, Mariakerke en Muide-Meulestede) en op dinsdagavond in de grote dienstencentra (Wondelgem, Gentbrugge, Sint-Amandsberg en Nieuw-Gent) en het Administratief Centrum Zuid. Burgers die tijdens de avondopening willen langskomen, moeten wel op voorhand een afspraak maken. Dat kan heel eenvoudig via de website, telefonisch via Gentinfo, tel. 09 210 10 10 of aan het Gentinfo-Punt in AC Zuid.

Naast de loketten van Burgerzaken doen ook Wonen, het Mobiliteitsbedrijf, Stedenbouw, Milieu en klimaat en het OOG mee met de avondopening

 

‘Ik ben tevreden dat de nieuwe openingsuren 7 maand later dan gepland kunnen ingaan begin april. Ze betekenen immers een hele verbetering voor onze klanten. Door op zaterdagochtend de loketten een uur langer open te houden en de twee avondopeningen zijn we beter bereikbaar voor de werkende Gentenaar’, aldus schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. ‘Ook de mogelijkheid om op afspraak te komen is een hele vooruitgang. Net als bij de dokter of kapper kan je nu heel eenvoudig een afspraak maken op de avondopening en hoef je niet meer te wachten als je een nieuwe identiteitskaart of een bewonerskaart wil aanvragen, of je bouwdossier inkijken.’

Alle informatie kan hier terugvinden via http://stad.gent/burgerzaken/nieuws-evenementen/beteretijden-nieuwe-openingstijden-loketten-vanaf-11-april-2016

Voor wie graag 'ja' zegt in Gent maar niet goed weet wat te verwachten

Een praalhuwelijk, wat is dat precies? Die Pacificatiezaal in het stadhuis, hoe ziet die er eigenlijk uit? En op welk moment in de ceremonie kunnen we onze geloftes zeggen? 

Koppels die in het Gentse stadhuis willen trouwen, zitten vaak met heel wat vragen over de huwelijksceremonie. Dankzij de fimpjes hieronder krijgen ze nu een duidelijk beeld van wat ze kunnen verwachten. Op die manier wordt hun trouwdag ook echt hun mooiste dag. 

 

 

 

Arthur en Lena populairste babynamen in 2015

Volgens de huidige cijfers werden in 2015 3144 Gentse baby’s geboren. 1618 jongens en 1526 meisjes. Mei is meestal de populairste maand om te bevallen maar vorig jaar werden in september het meeste baby’s geboren (308 geboortes).

Populairste namen in Gent
Van alle Gentse jongens die vorig jaar geboren werden, kregen er 18 de naam ‘Arthur’ mee. De tweede populairste naam bij de jongens is ‘Oscar’ (15) en ‘Finn’ (14). Bij meisjes werd het meest voor ‘Lena’ gekozen en daarna voor ‘Anna’ (12) en ‘Marie’, ‘Alice’ en ‘Nina’ (telkens 11 keer).

Deze namen waren de voorbije jaren ook al populair. ‘Arthur’ en ‘Finn’ prijkten vorig jaar op een gedeelde vierde plaats. ‘Lena’ was vorig jaar ook de vierde meest gekozen naam. ‘Anna’ was in 2012 de hipste naam voor Gentse baby’s en staat al enkele jaren in de top 10. Vorig jaar waren ‘Elise’ en ‘Emma’ de populairste meisjesnamen en  ‘Mathis’ en ‘Louis’ werd toen het meest gekozen voor jongens.

Populairste namen in Vlaanderen
Ook over heel Vlaanderen gezien werd ‘Arthur’ het meest gekozen als jongensnaam in 2015, samen met ‘Lucas’ (elk 336 keer). ‘Liam’ was de derde meest populaire naam voor jongens (327).Vlaamse ouders gaven hun dochter het meest de naam ‘Louise’ (377), gevolgd door ‘Emma’ (363) en Elise (320).

Bijbelse namen
Enkele baby’s kregen ook een Bijbelse naam mee. Bij de jongens werden er 2 kindjes ‘Jozef’ genoemd, 2 ‘Gabriël’ en 4 ‘Raphaël’ en 1 ‘Mozes’ en ‘Johannes’. Vier meisjes kregen de naam ‘Maria’ en eentje ‘Magdalena’. Er worden elk jaar ook Gentse jongens naar de profeet Mohamed genoemd maar door de verschillende schrijfwijzen (Muhammed, Mohammed, Mohamed, Mohammad, Muhammet, …) staat de naam bij de jongens niet bovenaan de lijst. 

Daarnaast werden ook enkele baby’s naar beroemdheden vernoemd zoals ‘Mohamed Ali’, ‘Pelé’, ‘Senna’ en ‘Elvis’.

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd waarop Gentse moeders in 2015 bevielen was 30,66 jaar. Maar vorig jaar werden ook een meisje van 16 en een vrouw van 49 moeder. De gemiddelde leeftijd waarop een Gentse vrouw bevalt, stijgt jaar na jaar. Zo was de gemiddelde leeftijd in 1990 nog 28,01; in 2000 28,87 en in 2010 29,97 en 30,20 vorig jaar. Sinds 2011 ligt de gemiddelde leeftijd boven de 30 jaar.

“Het is duidelijk dat de namen van onze overgroot- en grootouders nog steeds populair zijn”, aldus Sofie. “Al duiken er dit jaar ook namen in de lijst op van een generatie jonger, de generatie van mijn tantes en nonkels zoals: Patrik (2), Mark (1), Filip (1), Hugo (2), Nicole (1), Magda (1), Jenny (1). Wat de achternamen betreft van baby’s die in de Gentse ziekenhuizen geboren werden, is het zo dat een kleine 4% een dubbele achternaam meekregen en 4% die van hun moeder. 92% van de baby’s krijgen dus een klassieke achternaam mee.”

Jongens

Aantal

Meisjes

Aantal

Arthur

18

Lena

14

Oscar

15

Anna

12

Finn

14

Marie

11

Leon

13

Alice

11

Felix

12

Nina

11

Noah

11

Elise

10

Louis

11

Mila

9

Seppe

10

Mira

9

Lucas

10

Noor

9

Ömer

10

Louise

9

 

 

Ella

9

Gedenkmonument voor 'sterrenkinderen'

"We willen ouders die een kindje verliezen voor 24 weken een plaats aanbieden waar ze in alle rust kunnen rouwen om hun verlies", dat antwoordde Sofie tijdens de commissie algemene zaken op een vraag van raadslid Anne Schiettekatte.

"Zo wordt het geboortebos in Gent ook opgedragen aan de sterrenkindjes (en kindjes die dood geboren worden). Aangezien deze sterrenkinderen niet geregistreerd werden in het rijksregister, kan de Groendienst hun ouders geen persoonlijke uitnodiging toesturen voor het planten van een boompje in het geboortebos. In het stadsmagazine verschijnt daarom jaarlijks een berichtje dat ouders van sterrenkindjes uitnodigt om mee te komen planten en/of om de naam van hun kindje op het geboortemonument te laten vermelden. Net als alle ouders, hoeven ook ouders van sterrenkindjes (of overleden kindjes) zich niet speciaal in te schrijven voor het geboortebos. Ook voor het vermelden van de naam van hun kindje moeten ze niets bijzonders aanvragen of bewijzen.

Daarnaast hebben we op onze Westerbegraafplaats we een herdenkingsboom die midden in een labyrint van hagen staat.  Iedereen kan een persoonlijke boodschap op kaartjes schrijven en in de boom hangen.

Zoals u weet, willen we ook onze begraafplaatsen kindvriendelijker maken. In het voorjaar komt er op de Westerbegraafplaats een kunstwerk waarop kinderen ook zullen kunnen zitten, liggen en spelen. En ook het kinderperk zelf wordt aangepakt. Dat ligt er nu immers troosteloos bij. We vinden het belangrijk dat het een plek is waar ouders maar ook de broertjes en zusjes elk op hun manier kunnen rouwen.

We hebben er echter oor naar dat ouders van sterrenkinderen een eigen plekje willen waar ze hun kindjes kunnen herdenken. Onze landschapsarchitect bekijkt of dit meegenomen kan worden bij de herinrichtingsplannen voor de begraafplaatsen."

Kaap van 255.000 Gentenaars overschreden in 2015

Volgens voorlopige cijfers van de Gentse dienst Burgerzaken wonen er momenteel net meer dan 255.000 mensen in onze stad. Dat zijn er een 2.500 meer dan vorig jaar. Terwijl het aantal Gentenaars de laatste jaren ongeveer status quo bleef (in 2011 een stijging van 532, in 2012 een stijging van 700 inwoners), steeg  hun aantal sinds 2013 telkens met een 2.000. In 2015 lijkt de stad met 2.500 Gentenaars te zijn aangegroeid.

Geboorten
In 2015 werden er, volgens de voorlopige cijfers, 2.947 nieuwe Gentenaartjes geboren. Dat zijn er voorlopig een 300 minder dan vorig jaar. Maar verwacht wordt dat met het registreren van de geboortes van december, er nog een 200 à 300 zullen bijkomen. Sinds 2010, toen het geboortecijfer met 3.503 nieuwe Gentenaartjes piekte, daalde het aantal geboortes opnieuw jaar na jaar tot 2014. Nu lijkt het aantal geboortes dus opnieuw te stabiliseren.

Overlijdens
Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er in Gent vorig jaar meer Gentenaars overleden. In 2012 stierven 2.428 inwoners en in 2013 2.450 terwijl in 2014 ‘slechts’ 2.205 overlijdens werden genoteerd. In december 2015 staat het aantal op 2.346, nu al meer dus dan in 2014.

Migratie
9.128 Belgen kozen Gent als nieuwe thuisbasis terwijl 9.673 personen met de Belgische nationaliteit de stad verlieten. Met een verschil van 545 Belgen meer die de stad verlieten dan dat er bij kwamen, staat de witte stadsvlucht op het laagste peil sinds 2005. In 2011 vertrokken nog 2.671 Belgen meer uit Gent dan dat er bij kwamen. In 2012 en 2013 halveerde hun aantal naar een kleine 1.300 en vorig jaar stond de teller op -1.034. De voorlopige cijfers lijken nu uit te wijzen dat het verschil tussen vertrekkende en aankomende Belgen opnieuw halveerde tegenover vorig jaar.

In 2015 kwamen 5.755 Niet-Belgen in Gent wonen terwijl er 3.225 uit de stad vertrokken. Qua nationaliteit vormen, naast de Belgen, de Bulgaren (8.057), Turken (4.274) en Nederlanders (2.864) de grootste groep in Gent.

 

“Eerst en vooral wil ik benadrukken dat het om voorlopige cijfers gaat”, aldus Sofie. “Toch kunnen we voorzichtig al enkele trends van het voorbije jaar vaststellen. Zo lijkt de kaap van 255.000 Gentenaars te zijn overschreden. Er werden ongeveer evenveel nieuwe Gentenaartjes geboren als in 2014 maar er stierven in 2015 wel meer Gentenaars.

Sinds 2007 daalt het verschil tussen het aantal Belgen dat in onze stad komt wonen en diegenen die onze stad verlieten. Uit de gegevens die we nu hebben, kunnen we vaststellen dat die trend zich ook in 2015 verder zette. Meer nog, het verschil halveerde tegenover 2014 en staat nu op het laagste peil sinds 2005. In maart leggen we de definitieve bevolkingscijfers van 2015 voor.” 

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD