Nieuws

Sinds kort bieden we koppels die voor een uitgebreide, gepersonaliseerde huwelijksceremonie kozen een nieuwe dienst aan: het streamen van het huwelijk.

Streamen wil zeggen dat het huwelijk wordt gefilmd en in real time gevolgd kan worden via een vooraf opgestuurde internetlink.
Koppels die voor een praalhuwelijk kozen met streaming krijgen op voorhand een link doorgestuurd waarop de plechtigheid te zien zal zijn. Die link kunnen ze naar hartenlust doorsturen naar familie, vrienden en kennissen in binnen- en buitenland. Via 3 camera’s die ophangen in de Trouwkapel (links en rechts vooraan en in het midden achteraan) missen mensen die niet op de plechtigheid aanwezig zijn geen seconde van het huwelijk. Daarnaast kunnen koppels het filmpje ook achteraf herbekijken zodat ze een unieke herinnering blijven hebben aan hun huwelijk. Het filmpje blijft een maand beschikbaar op een apart videokanaal, koppels hebben dus de tijd om het op te slaan of verder te verspreiden.

Meer info:
Loket Huwen en Samenwonen
WoodrowWilsonplein 1, 9000 Gent
tel. 09 266 72 50,
e-mail burgerzaken.huwelijken@gent.be

Actueel

Hinder aan de loketten van Burgerzaken door manifestatie in Brussel

Omdat een deel van het stadspersoneel deelneemt aan een manifestatie in Brussel is er hinder aan de centrale en decentrale loketten van de dienst Burgerzaken. 

In het Administratief Centrum Zuid zijn de loketten Rijden en reizen, Huwen en Geboortes gesloten.   De loketten van het bureau Bevolking en Overlijdens zijn wel open.

Ook de dienstencentra van Drongen, Sint-Amandsberg, Wondelgem en Zwijnaarde zijn open. De andere dienstencentra zijn gesloten. 

Sofie zet 1000ste huwelijk in de bloemen

Op woensdag 5 november 2015 huwde Sofie het 1000stekoppel van het jaar. Na een stagnatie van het aantal huwelijken in 2011 en 2012 en een daling in 2013 zullen in 2014 opnieuw meer Gentse koppels huwen.

Opnieuw meer huwelijken
Op woensdag 5 november treedt het 1000ste koppel van 2014 in het huwelijksbootje. Verwacht wordt dat dit jaar een 1080 koppels in Gent zullen huwen. Het aantal huwelijken komt daarmee opnieuw in de buurt van de voorbije jaren toen steeds een 1100 koppels huwden. In 2013 was er een opvallende daling; toen trouwden ‘slechts’ 1020 koppels. 

‘Gentse koppels trouwen in 2014 opnieuw meer’, aldus Sofie. ‘Daarnaast blijkt ook het wettelijke samenwonen erg in trek. Ik denk dat door de crisis mensen belangrijke beslissingen uitstelden. In 2014 blijken ze opnieuw genoeg vertrouwen te hebben om een grote stap in hun leven te zetten. Die trend is helaas ook zichtbaar in het aantal echtscheidingen; daar is na een daling van twee jaar nu een stagnering merkbaar. Gelukkig bewijzen jaarlijks nog heel wat Gentse koppels dat levenslange liefde bestaat. Zo werden dit jaar al een kleine 400 koppels in de bloemen gezet, waaronder 9 koppels die hun platina jubileum (70 jaar) vierden.’ 

Dienstverlening donderdag 6 november mogelijk verstoord door staking

De vakbonden hebben het personeel van de Stad Gent opgeroepen tot deelname aan een betoging in Brussel op donderdag 6 november 2014. Vermoedelijk zal de staking vooral een impact hebben op de werking van de Dienst Kinderopvang en de loketten onder andere van de Dienst Burgerzaken.

De impact op de dienstverlening zal pas in de loop van donderdagvoormiddag 6 november duidelijk zijn. Burgers met vragen kunnen terecht bij Gentinfo: 

Tel.: 09 210 10 10 
Fax: 09 210 10 20 
E-mail: gentinfo@gent.be 
Openingsuren: maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.

Column: De sociale (on)macht van Europa

Geachte mevrouw Thyssen,

Op 1 november begint u aan uw opdracht als Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Eind september was uw voorganger László Andor te gast in Gent. Sympathieke man maar het leek bij momenten een dovemansgesprek. De oud-commissaris had het over de voordelen van vrij verkeer van werknemers. Wij probeerden hem duidelijk te maken dat de migratie van voornamelijk Oost-Europeanen naar Gent maar weinig van doen heeft met de in de EU-verdragen nagestreefde arbeidsmobiliteit. Mensen ontvluchten hun land. Eenmaal toegekomen in Gent wordt het overleven op zich de eerste bekommernis en niet zozeer het vinden van een job.

De laatste jaren zijn we geconfronteerd met een sterke instroom van inwoners uit de zogenaamde nieuwe EU-landen. In 2004 woonden officieel ongeveer 400 Bulgaren in Gent. Anno 2014 zijn dat er 7.200. Dit cijfer houdt dan nog geen rekening met de mensen zonder geldige verblijfspapieren die niet formeel in Gent zijn ingeschreven. Ondertussen heeft bijna 10 % van de Gentse werkzoekenden de nationaliteit van één van de nieuwe EU-landen. Opvallend is dat een belangrijk deel van de nieuwe migranten tot een minderheidsgroep behoort in hun thuisland. Dat die minderheden soms op een mensonwaardige manier worden behandeld en worden weggediscrimineerd, is geen geheim. Alle door Europa opgelegde “Nationale Strategieën voor de Integratie van de Roma” ten spijt.

Europa zal de komende jaren verder werk moeten maken van meer welvaart in de nieuwe Europese landen. De economie versterken, de armoede terugdringen, ervoor zorgen dat het ook dààr beter wordt. En Europa zal meer grip moeten krijgen op het minderhedenbeleid en het sociale beleid van de lidstaten. Europa moet veel steviger optreden wanneer rechten van minderheden met de voeten worden getreden. Een goed Europees sociaal beleid heeft als resultaat dat geen enkele man of vrouw uit welke bevolkingsgroep dan ook zijn of haar land dient te ontvluchten. Tijdens uw hoorzitting gaf u aan van de strijd tegen sociale uitsluiting een speerpunt te willen maken.

Maar U bent ook de eerste Commissaris die Arbeidsmobiliteit expliciet in de titulatuur heeft staan. Ik hoop dat u ook van dit topic een prioriteit wil maken. Ik hoop dat u op onze uitnodiging wil ingaan en met eigen ogen in Gent wil komen vaststellen dat de migratiestromen binnen de Unie al lang niet meer uitsluitend te maken hebben met arbeidsmobiliteit, maar vaak om sociale migratie gaan. Ik hoop dat u erover wil nadenken om een degelijk intra-Europees migratiebeleid uit te bouwen, dat vrij verkeer van werknemers voorop stelt maar niet blind is voor migratie omwille van de grote sociale ongelijkheid in Europa.

 

Mevrouw de commissaris,

Het euroscepticisme groeit bij de Gentenaars. Als middelgrote Europese stad worden we sowieso geconfronteerd met stedelijke fenomenen als een hogere werkloosheid en een grotere nood aan sociale woningen en andere sociale voorzieningen. De Gentenaars verwachten terecht een gelijke behandeling ten opzichte van de nieuwkomers. Wat maakt dat wij ons als lokale politici steeds sterk moeten verantwoorden als we een initiatief nemen om de precaire toestand van nieuwe migranten te verbeteren. Bovendien zijn onze middelen beperkt.

In Gent proberen we zonder oogkleppen een toekomstgericht beleid te voeren. Maar zelf hebben we dus zeker niet alle wapens in handen. Ik hoop van ganser harte dat het u lukt de sociale gelijkheid in Europa te verbeteren. Maar het verleden heeft aangetoond dat zelfs maar het erkennen van een probleem door de verschillende lidstaten een ganse lijdensweg kan zijn. De laatste jaren hebben dan ook gemaakt dat ik meer een eurorealist dan een optimist ben geworden. Hopelijk maakt u van mij weer een believer en wordt de deur voor de euroscepticus in mij voorgoed gesloten.

Oprechte groeten,

Sofie Bracke

Gentse schepen van Burgerzaken (Open VLD)

Poortgebouw Westerbegraafplaats volledig gerestaureerd net voor het drukke Allerheiligenweekend

Na enkele maanden van restauratiewerken is het Poortgebouw op de Westerbegraafplaats volledig klaar. Het kalkpleisterwerk werd aangepakt, de natuurstenen elementen gereinigd en het buitenschilderwerk gerestaureerd. Het beschermde Poortgebouw ziet er dan ook weer uit als nieuw, net voor het drukke Allerheiligenweekend.

Het Poortgebouw
Het gebouw werd opgericht tussen 1867 en 1882 onder leiding van stadsarchitect Adolphe Pauli, die ook het MSK ontwierp. Het was zijn laatste opdracht als stadsarchitect.

Het is een monumentale triomfboog in neoclassicistische stijl met drie doorgangen: in het midden een brede ingang voor wagens, met links en rechts een kleinere toegang voor voetgangers. Links en rechts van de boog werden paviljoenen opgetrokken voor de bewaker en de grafmaker.

De restauratiewerken
Tien jaar geleden werden de interieurs van de paviljoenen opgefrist en de daken hersteld, maar het is voor het eerst dat ook de gevels van de ingang werden gerestaureerd.

De ingang werd deels opgetrokken in diverse soorten natuursteen en deels in met kalk bepleisterd en geschilderd metselwerk. De restauratiewerken van de gevels omvatten voornamelijk een reiniging van de natuurstenen delen met aangepaste technieken, restauratie van het kalkpleisterwerk en buitenschilderwerken met een aangepast verfsysteem.  Ook het houten buitenschrijnwerk kreeg een grondig nazicht, werd hersteld waar nodig, en nadien geschilderd. Tot slot werden de gevels van het naastliggende, later toegevoegde afscheidscentrum gerestaureerd.

De werken werden uitgevoerd door aannemer Trudo Quintelier onder leiding van ARPA Architecten, de Dienst Monumentenzorg en de Dienst Bouwprojecten van de Stad Gent en de Dienst Monumentenzorg van de Vlaamse Gemeenschap. In de renovatie werd 222.000 euro geïnvesteerd.

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD