Actueel

Stad brengt dienstverlening tot in uw woonkamer

Een geboorteakte voor uw mutualiteit, een attest van woonst om uw verhuis door te geven aan uw energieleverancier of een uittreksel uit een overlijdensakte voor uw werkgever,…
Iedere Gentenaar heeft op bepaalde punten in zijn leven wel een bepaald attest of uittreksel nodig. Het opvragen en ontvangen van zo’n document kan nu 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 digitaal via www.stad.gent

Gentenaars konden al zo'n attest of uittreksel online aanvragen maar het gevraagde document moest per post opgestuurd worden bij gebrek aan een digitale handtekening. Dat is nu veranderd. Dankzij de digitale handtekening op de documenten ontvangt u binnen enkele tellen een beveiligd en rechtsgeldig attest of uittreksel in uw de mailbox.

“In totaal werden de afgelopen maanden op de dienst Burgerzaken miljoenen fiches en akten ingescand en digitaal bewaard”, aldus Sofie. “Het gaat tot nu toe om zo'n 355 lopende meter archief. Dat is de hoogte van de torens van het Belfort, Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk, Sint-Jacobskerk én de boekentoren samen. Met deze dienstverlening brengen we onze loketten naar de woonkamers van alle Gentenaars en bezorgen we hen een thuisloket.”

Ouders kunnen nu ook hun baby aangeven in AZ Jan Palfijn

Vanaf woensdag 4 januari 2017 kunnen ouders hun baby aangeven in een lokaal in de materniteit van het AZ Jan Palfijn. Het AZ Jan Palfijn is daarmee het tweede ziekenhuis in Gent waar de geboorteaangifte van een baby mogelijk is in het ziekenhuis zelf.

Sinds november 2015 hield het Mobiel Dienstencentrum van de Stad halt aan het AZ Sint-Lucas. Dit bleek meteen een groot succes en dus werd een half jaar later beslist om binnen de materniteit een lokaal te reserveren voor geboorteaangiftes. Sinds begin mei 2016 worden 80% van de geboortes in het ziekenhuis zelf aangegeven.

Ook voor geboortes in het AZ Jan Palfijn hoeven ouders nu niet meer naar het Administratief Centrum Zuid te gaan, maar kunnen ze de geboorte in alle rust aangeven in een volledig uitgerust lokaal ter plaatse. Elke maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag tussen 14 en 16 uur zal een medewerker van de dienst Geboorte van de Stad aanwezig zijn.

"We zijn tevreden dat we deze dienst nu ook in het AZ Jan Palfijn kunnen aanbieden', aldus Sofie. "Ook het UZ Gent en Maria Middelares zijn volop bezig met het voorzien van de software. Als alles goed gaat dan kunnen ouders hun baby tegen de zomer van 2017 in elke Gentse materniteit aangeven.'

Gent telt opnieuw meer inwoners

Volgens voorlopige cijfers van de Gentse dienst Burgerzaken wonen er momenteel net meer dan 257.500 mensen in onze stad. Dat zijn er een 1.300 meer dan vorig jaar. Terwijl het aantal Gentenaars de laatste jaren ongeveer status quo bleef (in 2011 een stijging van 532, in 2012 een stijging van 700 inwoners), steeg  hun aantal sinds 2013 telkens met een 2.000. In 2016 groeide de stad dus net iets minder snel aan.

Geboorten
In 2016 werden er, volgens de voorlopige cijfers, 3.134 nieuwe Gentenaartjes geboren. Dat zijn er voorlopig een 50 minder dan vorig jaar. Maar verwacht wordt dat met het registreren van de geboortes van december, er nog een 200 à 300 zullen bijkomen. Sinds 2010, toen het geboortecijfer met 3.503 nieuwe Gentenaartjes piekte, daalde het aantal geboortes opnieuw jaar na jaar tot 2014. Na een stabilisering van het aantal geboortes in 2015, lijkt het aantal nu opnieuw te stijgen.

 

Overlijdens
In 2016 werden tot nu toe 2.282 overlijdens geregistreerd. Vorig jaar stierven er 2.400 Gentenaars.

 

Migratie
9.308 Belgen kozen Gent als nieuwe thuisbasis terwijl 10.001 personen met de Belgische nationaliteit de stad verlieten. Dat is een verschil van 693 Belgen meer die de stad verlieten dan dat er bij kwamen. Met een verschil van een 500 Belgen, stond dat peil vorig jaar op het laagste niveau sinds 2005. In 2011 vertrokken nog 2.671 Belgen meer uit Gent dan dat er bij kwamen. In 2012 en 2013 halveerde hun aantal naar een kleine 1.300 en in 2014 stond de teller op -1.034. Met een verschil van een kleine 700 Belgen stijgt het niveau nu opnieuw iets meer tegenover vorig jaar.

In 2016 kwamen 5.878 Niet-Belgen in Gent wonen terwijl er 4.798 uit de stad vertrokken. Qua nationaliteit vormen, naast de Belgen, de Bulgaren (8.465), Turken (4.131) en Nederlanders (2.902) de grootste groep in Gent. Het afgelopen jaar steeg vooral het aantal Syriërs dat in onze stad kwam wonen (+329). Op dit moment wonen er 554 Syriërs in onze stad. De tweede bevolkingsgroep binnen de Niet-Belgen die het sterkste steeg, zijn de Bulgaren (+281) gevolgd door de Afghanen (+102) die nu met 846 zijn.

“Eerst en vooral wil ik benadrukken dat het om voorlopige cijfers gaat”, aldus Sofie. “Toch kunnen we voorzichtig al enkele trends van het voorbije jaar vaststellen. Zo lijkt het dat de felle groei van de afgelopen jaren nu iets minder uitgesproken.
Sinds 2007 daalt het verschil tussen het aantal Belgen dat in onze stad komt wonen en diegenen die onze stad verlieten. Meer nog, het verschil halveerde tegenover 2014, stond in 2015 op het laagste peil sinds 2005 en stabiliseert nu.
In deze cijfers zitten ook de vluchtelingen die een erkend statuut verkregen. Hun aantal steeg van 1.447 op 1 januari 2016 tot 1.911 eind december 2016. Een stijging van 464 personen. De Syriërs maken het grootste deel uit van deze bevolkingsgroep. Hun aandeel steeg procentueel met 146% tot 554 personen, waarvan 253 nieuwe erkende vluchtelingen. Ook bij de Afghanen, Somaliërs en Irakezen is een stijging te zien.
Zoals steeds presenteren we in maart de definitieve bevolkingscijfers van 2016.”

Sofie wenst u een fijn eindejaar

Aangepaste openingsuren loketten Burgerzaken tijdens kerstvakantie

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD