Actueel

Proefproject Parket Oost-Vlaanderen en Gentse Cel Schijnrelaties rond aanpak schijnerkenningen in die mate succesvol dat ze wordt uitgerold voor heel Oost-Vlaanderen

Het Parket Oost-Vlaanderen en de Stad Gent pakken samen met de andere 64 steden en gemeenten van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, de illegale immigratie aan via de erkenning van een kind.

Binnen het parket Oost-Vlaanderen pakt een gespecialiseerd team van magistraten en medewerkers op performante en uniforme wijze de fenomenen schijnerkenningen en schijnrelaties aan.

In de strijd tegen schijnrelaties en schijnerkenningen is het belangrijk om met alle actoren -steden en gemeenten, Parket, Dienst Vreemdelingenzaken, Politie, FOD Buitenlandse Zaken- schouder aan schouder te werken. Het parket verspreidde daarom een omzendbrief aan alle 65 steden en gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen, waarin het beleid en de werkwijze die gevolgd moet worden duidelijk zijn vastgelegd.

De omzendbrief handelt niet enkel over de strijd tegen schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen. Nieuw in de omzendbrief is de werking die is opgezet om zogenaamde schijnerkenningen aan te pakken.

Met het erkennen van een kind kan iemand officieel laten registreren dat er een ouderschapsband bestaat tussen zichzelf en het kind. Naast huwen en wettelijk samenwonen, misbruiken malafide personen het erkennen van een kind om verblijfsrecht te verkrijgen in België, waarbij het kind wordt uitgebuit door een volwassene om voor zichzelf verblijfsrecht te verwerven.

De strijd tegen schijnerkenningen is nog niet expliciet bij wet geregeld. Met de Cel Schijnrelaties van de Stad Gent werd begin 2014 een proefproject opgestart om het fenomeen van de schijnerkenningen duidelijk in beeld te brengen en werd een werkwijze afgesproken voor de behandeling van deze dossiers. Het Parket Oost-Vlaanderen en de Gentse Cel Schijnrelaties zijn al jaren sterke partners in de strijd tegen schijnrelaties. Samen werkten ze dus een beleid uit om in afwachting van wetgevend initiatief dit misbruik nu al te kunnen bestrijden. In tegenstelling tot vroeger, zal het nu mogelijk zijn voor Oost-Vlaamse steden en gemeenten om zelf een erkenning te weigeren na onderzoek en advies van het parket.

De Gentse Cel Schijnrelaties begon al in 2014 met het overmaken van verdachte dossiers aan het Parket. In dat jaar werden 17 op een totaal van 1752 erkenningsdossiers overgemaakt aan het Parket. In 2015 werden al 28 dossiers overgemaakt aan het Parket op een totaal van 1939 erkenningsdossiers. Op dit ogenblik zijn een tiental dossiers inzake schijnerkenningen hangende voor de rechtbank of worden nu gedagvaard.

 

‘Het is noodzakelijk dat het fenomeen schijnrelaties en schijnerkenningen coherent en uniform wordt aangepakt’, aldus magistraat Ann Lukowiak die gespecialiseerd is in het onderzoek naar schijnrelaties en -erkenningen. ‘We moeten met de verschillende actoren schouder aan schouder optreden, om op die manier te vermijden dat er een verschuiving plaatsvindt naar de steden en gemeenten binnen en buiten het gerechtelijk arrondissement. Bij schijnerkenningen worden kinderen immers herleid tot papieren kinderen. Dat zijn schrijnende dossiers’.

 

‘We zijn als Stad altijd bereid om aan het voorkomen van misbruiken van de bestaande regels mee te werken’, aldus Sofie. ‘Uiteraard stemt het mij tevreden dat de werking van de Gentse Cel Schijnrelaties model staat voor andere steden en gemeenten. Maar ik wil vooral ook de regering oproepen om nu snel werk te maken van nieuwe wetgeving zodat dit achterpoortje gesloten kan worden. Kinderen misbruiken om verblijfsrecht te bekomen is immers verwerpelijke zaak’.

 

De strijd tegen schijnrelaties en schijnerkenningen kadert in de strijd tegen illegale migratie en het oneigenlijk gebruik van bestaande procedures met oog op het verwerven van verblijfsrecht in België. Het recht op huwelijk en het recht op gezinshereniging zijn universele rechten en moeten beschermd worden tegen elke vorm van misbruik. Dit geldt eveneens voor de rechten en de belangen van een kind bij een schijnerkenning.

Hinder loketten door staking

Door een staking is de dienstverlening aan de loketten Burgerzaken verstoord. Zo blijven vandaag in het AC Zuid de loketten Huwen en samenwonen en Nationaliteitsaanvragen dicht. Aan de andere loketten in het AC Zuid kunnen Gentenaars vandaag wel terecht. Ook de grotere dienstencentra (Wondelgem, Nieuw-Gent, Gentbrugge en Sint-Amandsberg) zijn open. Voor de kleinere dienstencentra is dinsdag sowieso een sluitingsdag. 

Gent hangt de regenboogvlag uit

Samen met schepen Tapmaz (bevoegd voor Gelijke Kansen) liet Sofie deze ochtend de regenboogvlag wapperen aan het Gentse stadhuis. Dat omdat 17 mei de Internationale Dag tegen Homofobie is. Ook aan het Gravensteen, Administratief Centrum Zuid en Portus zal de regenboogvlag uithangen om aandacht te vragen voor de discriminatie van holebi's en transgenders. 

Enkele cijfers:
Sinds 1 juni 2003 kunnen in België twee personen van hetzelfde geslacht huwen. In totaal maakten tot december 2015 641 Gentse koppels van de veranderde wetgeving gebruik om hun ja-woord te geven. Uit de cijfers blijkt dat vooral homokoppels in het huwelijksbootje stapten. 368 koppels om precies te zijn, tegenover 273 lesbische paren. Jaarlijks trouwen er zo’n 35 tot 40 koppels van hetzelfde geslacht, ter vergelijking, per jaar huwen een 1.100 man-vrouwkoppels. Daarnaast gaan jaarlijks zo’n 1.100 à 1.300 koppels in Gent wettelijk samenwonen. In zo’n 3% van de gevallen gaat het om homo of lesbische koppels. Ook in deze cijfers zijn de mannen iets sterker vertegenwoordigd dan de vrouwen.

Uit Belgische gegevens blijkt dat huwelijken tussen vrouwen iets minder stabiel zijn dan die bij mannen en man-vrouwhuwelijken. Dat lijkt ook in Gent het geval. Van alle Gentenaars die tussen 2003 en 2015 huwden, bleek 89% van de homokoppels eind 2015 nog getrouwd. Bij de vrouwen ligt dat percentage op 80%. 


Jaarlijks laten ook enkele Gentenaars het geslacht op hun identiteitskaart wijzigen. Sinds de wet het toelaat in 2007 werden 25 mannen als vrouw geregistreerd en 7 vrouwen man.

‘Een huwelijk afsluiten tussen mensen van eenzelfde geslacht, een kind adopteren of van geslacht veranderen zorgt in sommige van onze buurlanden nog voor veel beroering. Ik ben dan ook fier dat België hierin al veel verder staat. Vandaar dat we vanuit Protocol beslisten om de regenboogvlaggen opnieuw op meerdere locaties uit te hangen’, aldus Sofie. 

Start renovatie graf oud-burgemeester Mendonk

Op de begraafplaats van Mendonk starten vandaag de restauratiewerken aan het graf van oud-burgemeester Van Overloop. Het graf en de gedenksteen van de familie Van Overloop op de begraafplaats van Mendonk is meer dan anderhalve eeuw oud en een waardevol grafmonument dat tot het Gentse funerair erfgoed behoort.

‘We willen deze legislatuur verder inzetten op de parkfunctie van onze begraafplaatsen en daar valt extra aandacht voor het funerair erfgoed onder, ook op de kleinere begraafplaatsen,’ aldus Sofie. ‘Jaarlijks maken we daarom 15.000 euro vrij voor de restauratie van monumentale graven op de kleinere begraafplaatsen. Voor deze restauraties willen we samenwerken met opleidings- en sociale tewerkstellingsprojecten, zoals GOCA.’
De werken zullen ongeveer drie maanden duren.

AZ Sint-Lucas krijgt eigen lokaal voor geboorteaangifte wegens groot succes

 

Ouders wiens baby geboren werd in het AZ Sint-Lucas kunnen hun baby vanaf maandag 2 mei 2016 aangeven in een lokaal naast de materniteit. 

Sinds november 2015 hield het Mobiel Dienstencentrum van de Stad Gent halt aan het AZ Sint-Lucas. Ouders konden op maandag- en vrijdagvoormiddag hun baby aangeven in de vrachtwagen op het binnenplein van het ziekenhuis. Dat bleek meteen een succes. Van alle geboortes in het ziekenhuis tussen november en eind april, werd 44% ter plaatse aangegeven. En dus werd samen met het AZ Sint-Lucas gezocht naar een structurele inbedding binnen het ziekenhuis.

Ouders hoeven nu niet meer buiten aan de vrachtwagen aan te schuiven. Het AZ Sint-Lucas zorgde voor een volledig uitgerust lokaal net naast de materniteit waar het aangeven in alle rust kan gebeuren. Ouders schrijven zich in op een lijst en worden telefonisch verwittigd wanneer ze aan de beurt zijn. De kersverse mama en baby kunnen op die manier gemakkelijker meekomen.

‘Ook het aantal uren waarop je aangifte kan doen in het ziekenhuis, wilden we uitbreiden’, aldus Sofie. ‘Mobi hield elke week in totaal 5 uur halt aan het ziekenhuis, op maandag en vrijdag. Maar aangezien heel wat ouders na 3 dagen de materniteit verlaten, konden we heel wat ouders niet helpen. Nu kunnen ouders elke maandag- woensdag- en vrijdagvoormiddag terecht, telkens van 9 tot 12.30 uur. Dat is meer dan een verdubbeling van de uren. We hopen dat we op die manier het overgrote deel van de aangiftes in het ziekenhuis zelf zullen kunnen doen. Bovendien lopen ook met de ziekenhuizen AZ Maria Middelares en het UZ Gent gesprekken om dit jaar nog bij hen een soortgelijke werking op te zetten.’ 

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD