Actueel

Spaar een bezoek uit aan het loket en ontdek de digitale dienstverlening van de Stad

Stad Gent werkte de laatste jaren hard aan het digitale aanbod.
Een afschrift van een geboorteakte voor de mutualiteit, een attest van samenstelling van het gezin voor het aanvragen van een gezinskorting, een attest van woonst om een verhuizing door te geven aan de energieleverancier, enz. Zo'n attest of uittreksel opvragen én ontvangen kan digitaal.
Maar daar stopt het niet bij. Ook boeken verlengen en sportterreintjes reserveren kan online.
Een woonpremie aanvragen? Nood aan een bewonersvergunning om in uw buurt te kunnen parkeren? Zich opgeven voor vrijwilligerswerk? Eén adres: www.stad.gent.
 
'Dit is slechts een greep uit het aanbod van diensten en producten die burgers online kunnen regelen', aldus Sofie. 'Ons digitaal aanbod is dus divers, maar nog niet gekend genoeg bij de Gentenaar. Daarom starten we met een grote promotiecampagne.'

Reactie op persbericht N-VA: Gentse N-VA gaat niet in beroep tegen afwijzing referendum

Beste Mevrouw Sleurs,

Voor de tweede keer op veertien dagen haalde u gisteren uit naar onze stadsdiensten en stelde u hun bekwaamheid in vraag. Toen u eind april vernam dat er onvoldoende handtekeningen werden verzameld voor een referendum over het circulatieplan haalde u een eerste keer emotioneel uit.  U vond het ‘hallucinant’ dat 1 op 6 handtekeningen niet geldig was en sprak over een ‘puur politieke beslissing’.  Dit kwam hard aan bij de vele medewerkers van de dienst Burgerzaken die weken aan een stuk keihard hebben gewerkt om de handtekeningen te controleren, te hercontroleren en nog eens te hercontroleren.

Ondertussen hebt u samen met enkele collega-gemeenteraadsleden en medewerkers uw inzagerecht uitgeoefend en bent u op onze dienst de telverrichtingen gaan nazien. Navraag leert mij dat u tientallen namen opnieuw heeft laten opzoeken. U hebt daarbij 1 handtekening gevonden die onterecht werd afgekeurd. Hiernaast bleek 1 handtekening door het kopiëren minder leesbaar te zijn geworden. Maar tegelijkertijd moest u vaststellen dat de ambtenaren uitgegaan zijn van de intentie om te tekenen. Dit wil zeggen dat ook als alle gegevens niet 100% juist waren, bijvoorbeeld door gebruik van een roepnaam of de achternaam van de echtgenoot, men de handtekening toch aanvaardde. 

Bovendien moesten jullie vaststellen dat er vele handtekeningen werden aanvaard bij gegevens die voor uw delegatie onontcijferbaar waren. En dat is normaal. Dit was een intensief en lastig karwei. Menselijke fouten kunnen niet uitgesloten worden. Maar na drie controles zijn de stadsdiensten er 100% van overtuigd dat er geen 673 geldige handtekeningen meer gevonden zullen worden. 

Na het uitoefenen van uw inzagerecht hebben we dan de discussie gevoerd in de commissie van de gemeenteraad. U hebt enkele technische vragen gesteld en de stadsmedewerkers bedankt voor hun inspanningen.

Maar gisteren, deed u het opnieuw. In een persbericht te elfder ure stelt u dat u ervan overtuigd bent dat er voldoende handtekeningen zijn maar dat er onvoldoende tijd is om nog in beroep te gaan. Mevrouw Sleurs, dat u met alle middelen vanuit een oppositierol een referendum wil afdwingen: helemaal akkoord. Dat u daarbij voorbij gaat aan de vele inspanningen die in het verleden gebeurd zijn om inspraak te organiseren over de ontwerpplannen, tot daar aan toe. Dat u ontkent dat er op dit moment een burgerkabinet van 150 willekeurig gekozen Gentenaars bezig is om het circulatieplan te monitoren en bij te sturen, het is u nog vergeven. Maar dat u neutrale ambtenaren meesleurt in een politiek spelletje, dat is een politica van uw kaliber onwaardig.

 

Met vriendelijke groeten,

Sofie 

Kom op 25 juni naar de Westerbegraafplaats en hang een lint op ter nagedachtenis van uw sterrenkindje

Zondag 25 juni is het de dag van de sterrenkindjes. Op de Westerbegraafplaats wordt die dag om 11 uur het vernieuwde kinderperk opengesteld en een herinneringsplek voor sterrenkindjes ingehuldigd. 
 
Op de herinneringsplek staat een meerstammige Japanse esdoorn waarin ouders een lint kunnen hangen ter nagedachtenis van hun sterrenkindje. Sterrenkindjes zijn kindjes die voortijdig sterven tijdens de zwangerschap. Deze kindjes kunnen begraven worden op de Gentse begraafplaatsen maar dat is bij vele ouders nog niet bekend.
 
'Met deze herinneringsplek bieden we aan deze ouders een bijkomende en laagdrempelige mogelijkheid om iets tastbaars achter te laten en zo hun sterrenkindje te gedenken', aldus Sofie. 'We nodigen alle ouders uit om op zondag 25 juni om 11 uur linten op te hangen voor hun kindje.
 
De Stad biedt de linten gratis aan. Ouders kunnen vanaf 12 juni 2017 een lint afhalen in de Stadswinkel onder het belfort, in een Gentinfopunt en in het poortgebouw van de Westerbegraafplaats.

Gentse praalhuwelijken krijgen nieuw baldakijn

Een Gents praalhuwelijk krijgt vanaf vrijdag 12 mei 2017 een moderner tintje. Blikvanger is het gloednieuwe baldakijn. 
 
'Het vorige baldakijn was na 17 jaar dringend aan vervanging toe nadat het elk weekend in weer en wind uithing', aldus Sofie. 'Zo'n baldakijn geeft extra cachet aan een huwelijk, daarom vonden we het belangrijk om een nieuw te laten ontwerpen. Het nieuwe baldakijn is even feestelijk als het vorige maar het kreeg een moderne toets mee, net als de binnenbekleding in de Pacificatiezaal.'
 
Wie kiest voor een praalhuwelijk in Gent betaalt 256 euro, maar krijgt daar heel wat voor terug. Zo krijgen de koppels extra tijd om hun ceremonie zelf in te vullen met geloftes, kunnen ze hun huwelijk online laten streamen en kan er live muziek gespeeld worden. Voor elk praalhuwelijk op vrijdag en zaterdag wordt de Pacificatiezaal feestelijk aangekleed en het baldakijn opgesteld.
Het nieuwe baldakijn kostte 68.231,90 euro en werd ontworpen door het Departement Facility Management van de Stad Gent. De firma Servio uit Roeselare zorgde voor de uitwerking.
Daarnaast werd ook nog geld uitgetrokken om de aankleding in de Pacificatiezaal te moderniseren, in lijn met het nieuwe baldakijn. Zo werden ook de banken op het podium vervangen door moderne, lederen zetels. Net als de robuuste houten palen die naast de blauwe loper geplaatst worden. Zij werden vervangen door moderne, aluminium palen met kleurrijke linten aan.

Aanvraag volksraadpleging Circulatieplan onontvankelijk

Op 24 maart 2017 werd een verzoek tot het houden van een volksraadpleging over het circulatieplan ingediend door de actiegroep Intelligent-Mobiel. De Stad Gent startte onmiddellijk na de ontvangst met het ontvankelijkheidsonderzoek. Het initiatief moest door ten minste 10% van de inwoners gesteund worden, met andere woorden, er waren 25.703 geldige handtekeningen nodig.  

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD