Nieuws

Sinds kort bieden we koppels die voor een uitgebreide, gepersonaliseerde huwelijksceremonie kozen een nieuwe dienst aan: het streamen van het huwelijk.

Streamen wil zeggen dat het huwelijk wordt gefilmd en in real time gevolgd kan worden via een vooraf opgestuurde internetlink.
Koppels die voor een praalhuwelijk kozen met streaming krijgen op voorhand een link doorgestuurd waarop de plechtigheid te zien zal zijn. Die link kunnen ze naar hartenlust doorsturen naar familie, vrienden en kennissen in binnen- en buitenland. Via 3 camera’s die ophangen in de Trouwkapel (links en rechts vooraan en in het midden achteraan) missen mensen die niet op de plechtigheid aanwezig zijn geen seconde van het huwelijk. Daarnaast kunnen koppels het filmpje ook achteraf herbekijken zodat ze een unieke herinnering blijven hebben aan hun huwelijk. Het filmpje blijft een maand beschikbaar op een apart videokanaal, koppels hebben dus de tijd om het op te slaan of verder te verspreiden.

Meer info:
Loket Huwen en Samenwonen
WoodrowWilsonplein 1, 9000 Gent
tel. 09 266 72 50,
e-mail burgerzaken.huwelijken@gent.be

Actueel

Mobiliteitsplan 2030

Op vrijdag 17 oktober 2014 werd het nieuwe Gentse mobiliteitsplan voorgesteld. Dit nieuwe mobiliteitsplan is de belangrijkste stap inzake mobiliteit sinds de invoering van het mobiliteitsplan Gent-Binnenstad, met het (toen) grootste voetgangersgebied van het land, door toenmalig schepen Sas van Rouveroij.

Bijna exact 14 jaar na het baanbrekende werk inzake mobiliteit, kunnen we alleen maar vaststellen dat de creatie van het voetgangersgebied heeft geleid tot een onvoorstelbare dynamiek. Niet alleen kent de Gentse binnenstad de laagste leegstandscijfers voor handel en horeca van alle Vlaamse centrumsteden. De winkelwandelstraten, de heraangelegde pleinen en de terrassen oefenen een onmiskenbare aantrekkingskracht uit op Gentenaars en toeristen.

Gent is echter ook op andere vlakken fel veranderd sinds 1997. Zo kwamen er niet minder dan 26 000 inwoners bij, en tegelijk steeg het aantal studenten in Gent tot bijna 70 000. Al die Gentenaars en Gent-gebruikers maken elke dag maar liefst 650 000 verplaatsingen, om te gaan werken, naar school te gaan, te sporten, te winkelen, te genieten. Meer dan de helft van deze (korte) verplaatsingen gebeurt met de auto.

We moeten dan ook vaststellen dat onze wegen dichtslibben, dat er in de smalle straten van onze historische binnenstad gevaarlijke situaties ontstaan omdat voetgangers, fietsers, bussen, trams en auto’s zich allemaal ongeordend door elkaar bewegen. Gent ligt ook pal midden in de zone met de hoogste uitstoot van fijn stof in West-Europa.

Hoog tijd dus voor een vervolg. Het nieuwe mobiliteitsplan heeft de ambitie om een aantal belangrijke doelstellingen te combineren, en te fungeren als motor voor een duurzame leef- en werkomgeving:

  1. Een forse verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid, in de binnenstad, maar ook in de omliggende woonwijken en de woongebieden in de deelgemeenten;
  2. Een betere, veiligere en vlottere bereikbaarheid van het stadscentrum voor wie er echt moet zijn, zowel met de fiets, het openbaar vervoer als met de auto;
  3. Een heldere verkeersstructuur, met eenduidige aanrijroutes en parkings die vlot bereikbaar zijnvanuit meerdere richtingen;
  4. Meer ruimte in straten en op pleinen voor bruisende activiteiten, zoals cultuur, sport, spelen, winkelen of gewoon aangenaam vertoeven;
  5. Een gezondere leefomgeving voor iedereen;
  6. Vermijden dat Gent in eenzelfde verkeersinfarct belandt als Antwerpen en Brussel, wat nefast zou zijn voor de economische ontwikkeling.

Klik HIER voor de actiepunten uit het mobiliteitsplan. Wie vragen heeft rond het mobiliteitsplan kan HIER terecht. 

Dienstencentrum Oostakker blijft behouden

Beste bewoners van Oostakker,
we vernamen dat er ongerustheid is over het behoud van het dienstencentrum naar aanleiding van de centralisatie van de loketten van de dienst Stedenbouw.
 
U mag er echter zeker van zijn: het dienstencentrum blijft behouden. Meer nog, we willen extra investeren in open en moderne loketten in Oostakker. We houden u verder op de hoogte van onze plannen maar we kunnen al meegeven dat we mikken op 2017 om de ingrepen uit te voeren. 
 
We vinden het alleszins erg belangrijk dat extra geïnvesteerd wordt in het huidige dienstencentrum zodat we u nog beter kunnen bedienen. 
 
Vanuit Open Vld Gent,
 
Sofie Bracke                          Sandy De Bruycker
Schepen van Burgerzaken       Voorzitter Gent Oostakker

3.716 Gentenaars lieten in 10 jaar tijd hun naam wijzigen

De afgelopen 10 jaar lieten 3716 Gentenaars hun naam wijzigen via de FOD Justitie- dienst naamsveranderingen. In de eerste jaarhelft van 2014 waren dat er al 111. In 6 gevallen gaat het om kinderen die een dubbele achternaam kregen.

Het aantal Gentenaars dat hun voor- of achternaam laat veranderen daalt sinds 2009, een piekjaar waarbij meer dan 600 naamveranderingen werden genoteerd. Toch laten ook nu nog elk jaar enkele honderden Gentenaars hun naam aanpassen.

Sinds januari 2002 stuurt de FOD Justitie de aanvragen niet meer voor onderzoek naar de gerechtelijke overheid en kan de procedure dus sneller verlopen. Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. U moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit. Je voornaam laten veranderen is gemakkelijker. Er moet nog altijd een reden tot verandering opgegeven worden maar de wetgeving is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren. Eens de aanvraag werd goedgekeurd, kunnen Gentenaars naar de loketten van de Gentse dienst Burgerzaken om daar hun nieuwe naam te registreren in het rijksregister.

De volgende gevallen zijn voorbeelden van situaties waarin u een naamsverandering toegestaan kan worden:

·         Je hebt een bespottelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen.

·         Je hebt een genaturaliseerde Belg en een minder vreemd klinkende naam kan uw integratie bevorderen. 

·         Je kreeg samen met je partner een kind. De vader heeft het kindje pas een jaar na de geboorte erkend en jullie hebben besloten om het nu de familienaam van de vader te geven.

·         Je adopteerde een kind in het buitenland en de naam van het kindje werd niet aangepast tijdens de adoptieprocedure.

Bijna 12.000 virtuele bezoekers van stadhuis in 2 maanden tijd

De virtuele rondleiding van het stadhuis, die op 16 mei werd voorgesteld, heeft al 11.869 bezoekers over de vloer gekregen. De rondleiding wordt vooral uit België bezocht maar ook vanuit o.a. Nederland, Frankrijk en Spanje vinden mensen de weg naar het Gentse stadhuis. 

Wie in Google de zoekterm ‘stadhuis Gent’ intikt, vindt naast foto’s van het gebouw nu ook een virtuele rondleiding in 360° terug die je o.a. een beeld geeft van de Pacificatiezaal, Gemeenteraadszaal en het Oostenrijks Salon. Daarnaast is via onze website www.gent.be maar ook via www.visitgent.be een tour terug te vinden (http://360.poppr.be/virtualtour/gent/stadhuis/#p=Gevel_en_straatkant)

Intussen maakten al een kleine 12.000 bezoekers gebruik van de link om een blik te werpen op de statige zalen van het Gentse stadhuis. De in totaal bijna 20.000 paginaweergaven werden vooral vanuit België bezocht (11.000 bezoekers). Maar daarnaast werd de link ook bezocht vanuit Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook vanuit Brazilië, Rusland, en Zuid-Afrika werd de tour enkele keren bekeken.

Voor de opnames van de panoramische foto’s en de ontwikkeling van de viewerapplicatie deed de Stad Gent beroep op Poppr, een Gents bedrijf gespecialiseerd in 360° en Google-partnerbedrijf.

 “We zochten een manier om het stadhuis van Gent voor een breed publiek te ontsluiten”, aldus Sofie. “Het stadhuis is immers enkel te bezoeken met een gids en op bepaalde tijdstippen. Ondanks de inspanning om het gebouw zo toegankelijk mogelijk te maken (traplift, loopbrug, assistentie,...) kan voor minder mobiele doelgroepen de drempel toch nog hoog liggen voor een bezoek aan het stadhuis. Het virtueel ontsluiten van het stadhuis biedt hierop een antwoord. Ik kan dan ook alleen maar tevreden zijn als ik zie dat er in amper 2 maand tijd bijna 12.000 mensen ons stadhuis virtueel bezocht hebben. Binnenkort hangen we ook nog een QR-code aan het stadhuis zodat mensen nog vlotter de weg terug kunnen vinden naar onze virtuele rondleiding.”

Cel schijnrelaties stuurt kleine 50 dossiers door naar Parket binnen eerste 6 maanden van 2014

In de eerste jaarhelft van 2014 gaven 503 koppels hun ja-woord in Gent en kozen 536 paren voor wettelijk samenwonen. 26% van deze dossiers werd onderzocht door de Gentse cel schijnrelaties, in totaal 269.

De strijd tegen schijnhuwelijken en schijn wettelijk samenwonen vormt een onderdeel van het Federale beleid om illegale immigratie te bestrijden. Hierbij maken malafide mensen misbruik van het huwelijk of wettelijk samenwonen om verblijfsrecht te krijgen in België. Een dossier wordt als schijnhuwelijk of een schijnsamenwoonst bestempelt als blijkt dat één van beide partners niet huwt of gaat samenwonen uit liefde of voor juridische of fiscale redenen maar enkel om verblijfrecht te verkrijgen.

Het Parket, de Dienst Vreemdelingenzaken (indien één van beide partners nog in het buitenland zit) en de Stad Gent treden als partners op om misbruiken op te sporen.

Cijfers

Van de 269 dossiers die de Gentse cel schijnrelaties onderzocht, werden een kleine 20% doorgestuurd naar het Gentse parket voor verder onderzoek. Het gaat om 30 huwelijksdossiers en 16 dossiers rond wettelijke samenwoonsten.

Van de 16 wettelijke samenwoonsten die door het Parket onderzocht werden, werden er 9 geweigerd. 1 dossier werd goedgekeurd en in 1 geval stopten de aanvragers zelf de procedure. De andere 5 zaken worden nog onderzocht.

Van de 30 huwelijksdossiers oordeelde het Parket in 5 gevallen dat het huwelijk niet mocht doorgaan. 1 huwelijk werd nietig verklaard door het Parket en 2 huwelijken werden toegestaan. 15 dossiers zijn momenteel nog in onderzoek. Bij 5 dossiers oordeelde het Parket dat het huwelijk mocht voltrokken worden maar wordt het koppel verder opgevolgd.

“In het gros van de dossiers die in vooronderzoek gaan door onze cel schijnrelaties gaat het wel degelijk om mensen die elkaar graag zien en willen huwen”, aldus Sofie. “Slechts een kleine minderheid wordt uiteindelijk doorgestuurd naar het Gentse Parket voor verder onderzoek. Dat komt in de eerste plaats, denk ik, al door de goede werking van onze cel. Mensen worden op die manier al afgeschrikt om te proberen via deze weg een verblijfsstatuut te verkrijgen. We merken wel dat in meer dan de helft van de dossiers die we doorstuurden naar het Parket er wel degelijk meer aan de hand is dan twee mensen die uit liefde willen trouwen met elkaar.”

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD