Juni 2017

Gent neemt stem van jongeren serieus, stemrecht voor 16-plussers bij volgende gemeenteraadsverkiezing.

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 zullen 5.000 Gentenaars vanaf 16 hun stem kunnen uitbrengen. Het experiment komt er nadat Ergys Brokaj, bezieler van MyUtopia (een project dat jongeren terug in de politiek wil doen geloven), opriep een alternatieve stemming te organiseren voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. Sofie gaat graag in op zijn vraag en bekijkt nu hoe alles praktisch georganiseerd kan worden.
"We willen dit op een manier organiseren die zo nauw mogelijk aanleunt bij echte verkiezingen ook al tellen de stemmen van jongeren niet. Daarom zullen we alle jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar aanschrijven om hen op de hoogte te brengen van het project en zullen ze, net zoals andere kiezers, een oproepingsbrief krijgen", aldus Sofie.
Jongeren op papier laten stemmen in de kieslokalen kan niet, de kieswetgeving laat alleen 'officiële' kiezers toe en bij elk stemlokaal een apart lokaal in te richten, lijkt ook weinig efficiënt. Daarom wordt gedacht aan het uitwerken van een app of een unieke code waarbij de tieners online kunnen stemmen. 
Uiteraard zullen Ergys Brokaj, de Gentse jeugddienst, de Vlaamse jeugdraad en andere experts zullen betrokken worden om dit experiment te laten slagen. 

 

Mei 2017

Stad Gent opent eerste online rouwregister na aanslag in Manchester

Op 22 mei 2017 vond in Manchester, ter hoogte van de Manchester Arena, een verschrikkelijke aanslag plaats met tientallen doden en gewonden. De Stad Gent betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en familieleden en opent vandaag een online rouwregister. 
Via de website van de Stad Gent kan men een reactie nalaten in de vorm van een tekst, maar ook via een foto, muziek of filmpje. Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je eerst aanmelden. 
 
‘Net zoals bij de aanslagen in onder andere Parijs, Brussel, Istanbul, Nice, Berlijn en nog niet zo lang geleden in Zweden en Egypte willen we als stad laten zien dat dit ons erg raakt', aldus Sofie. 'We willen ons medeleven betuigen, samen met de ongeveer 400 Britten die in onze stad wonen. We willen op die manier ook elke keer even stilstaan bij het gruwelijke geweld. Gentenaars hoeven nu niet meer naar het stadhuis te komen om hun medeleven te betuigen maar kunnen dat voor het eerst gewoon online doen.'
 
Bij bepaalde gebeurtenissen of overlijdens van personen waarbij het stadsbestuur beslist om een rouwregister te openen, zal via dit platform telkens een rouwregister aangemaakt worden waarop steunbetuigingen kunnen geplaatst worden. Alle rouwregisters zullen na een bepaalde periode worden afgesloten maar blijven op dit platform staan.
Alle rouwregisters zullen na een bepaalde periode worden afgesloten maar blijven op dit platform staan.

Spaar een bezoek uit aan het loket en ontdek de digitale dienstverlening van de Stad

Stad Gent werkte de laatste jaren hard aan het digitale aanbod.
Een afschrift van een geboorteakte voor de mutualiteit, een attest van samenstelling van het gezin voor het aanvragen van een gezinskorting, een attest van woonst om een verhuizing door te geven aan de energieleverancier, enz. Zo'n attest of uittreksel opvragen én ontvangen kan digitaal.
Maar daar stopt het niet bij. Ook boeken verlengen en sportterreintjes reserveren kan online.
Een woonpremie aanvragen? Nood aan een bewonersvergunning om in uw buurt te kunnen parkeren? Zich opgeven voor vrijwilligerswerk? Eén adres: www.stad.gent.
 
'Dit is slechts een greep uit het aanbod van diensten en producten die burgers online kunnen regelen', aldus Sofie. 'Ons digitaal aanbod is dus divers, maar nog niet gekend genoeg bij de Gentenaar. Daarom starten we met een grote promotiecampagne.'

Reactie op persbericht N-VA: Gentse N-VA gaat niet in beroep tegen afwijzing referendum

Beste Mevrouw Sleurs,

Voor de tweede keer op veertien dagen haalde u gisteren uit naar onze stadsdiensten en stelde u hun bekwaamheid in vraag. Toen u eind april vernam dat er onvoldoende handtekeningen werden verzameld voor een referendum over het circulatieplan haalde u een eerste keer emotioneel uit.  U vond het ‘hallucinant’ dat 1 op 6 handtekeningen niet geldig was en sprak over een ‘puur politieke beslissing’.  Dit kwam hard aan bij de vele medewerkers van de dienst Burgerzaken die weken aan een stuk keihard hebben gewerkt om de handtekeningen te controleren, te hercontroleren en nog eens te hercontroleren.

Ondertussen hebt u samen met enkele collega-gemeenteraadsleden en medewerkers uw inzagerecht uitgeoefend en bent u op onze dienst de telverrichtingen gaan nazien. Navraag leert mij dat u tientallen namen opnieuw heeft laten opzoeken. U hebt daarbij 1 handtekening gevonden die onterecht werd afgekeurd. Hiernaast bleek 1 handtekening door het kopiëren minder leesbaar te zijn geworden. Maar tegelijkertijd moest u vaststellen dat de ambtenaren uitgegaan zijn van de intentie om te tekenen. Dit wil zeggen dat ook als alle gegevens niet 100% juist waren, bijvoorbeeld door gebruik van een roepnaam of de achternaam van de echtgenoot, men de handtekening toch aanvaardde. 

Bovendien moesten jullie vaststellen dat er vele handtekeningen werden aanvaard bij gegevens die voor uw delegatie onontcijferbaar waren. En dat is normaal. Dit was een intensief en lastig karwei. Menselijke fouten kunnen niet uitgesloten worden. Maar na drie controles zijn de stadsdiensten er 100% van overtuigd dat er geen 673 geldige handtekeningen meer gevonden zullen worden. 

Na het uitoefenen van uw inzagerecht hebben we dan de discussie gevoerd in de commissie van de gemeenteraad. U hebt enkele technische vragen gesteld en de stadsmedewerkers bedankt voor hun inspanningen.

Maar gisteren, deed u het opnieuw. In een persbericht te elfder ure stelt u dat u ervan overtuigd bent dat er voldoende handtekeningen zijn maar dat er onvoldoende tijd is om nog in beroep te gaan. Mevrouw Sleurs, dat u met alle middelen vanuit een oppositierol een referendum wil afdwingen: helemaal akkoord. Dat u daarbij voorbij gaat aan de vele inspanningen die in het verleden gebeurd zijn om inspraak te organiseren over de ontwerpplannen, tot daar aan toe. Dat u ontkent dat er op dit moment een burgerkabinet van 150 willekeurig gekozen Gentenaars bezig is om het circulatieplan te monitoren en bij te sturen, het is u nog vergeven. Maar dat u neutrale ambtenaren meesleurt in een politiek spelletje, dat is een politica van uw kaliber onwaardig.

 

Met vriendelijke groeten,

Sofie 

Kom op 25 juni naar de Westerbegraafplaats en hang een lint op ter nagedachtenis van uw sterrenkindje

Zondag 25 juni is het de dag van de sterrenkindjes. Op de Westerbegraafplaats wordt die dag om 11 uur het vernieuwde kinderperk opengesteld en een herinneringsplek voor sterrenkindjes ingehuldigd. 
 
Op de herinneringsplek staat een meerstammige Japanse esdoorn waarin ouders een lint kunnen hangen ter nagedachtenis van hun sterrenkindje. Sterrenkindjes zijn kindjes die voortijdig sterven tijdens de zwangerschap. Deze kindjes kunnen begraven worden op de Gentse begraafplaatsen maar dat is bij vele ouders nog niet bekend.
 
'Met deze herinneringsplek bieden we aan deze ouders een bijkomende en laagdrempelige mogelijkheid om iets tastbaars achter te laten en zo hun sterrenkindje te gedenken', aldus Sofie. 'We nodigen alle ouders uit om op zondag 25 juni om 11 uur linten op te hangen voor hun kindje.
 
De Stad biedt de linten gratis aan. Ouders kunnen vanaf 12 juni 2017 een lint afhalen in de Stadswinkel onder het belfort, in een Gentinfopunt en in het poortgebouw van de Westerbegraafplaats.

Gentse praalhuwelijken krijgen nieuw baldakijn

Een Gents praalhuwelijk krijgt vanaf vrijdag 12 mei 2017 een moderner tintje. Blikvanger is het gloednieuwe baldakijn. 
 
'Het vorige baldakijn was na 17 jaar dringend aan vervanging toe nadat het elk weekend in weer en wind uithing', aldus Sofie. 'Zo'n baldakijn geeft extra cachet aan een huwelijk, daarom vonden we het belangrijk om een nieuw te laten ontwerpen. Het nieuwe baldakijn is even feestelijk als het vorige maar het kreeg een moderne toets mee, net als de binnenbekleding in de Pacificatiezaal.'
 
Wie kiest voor een praalhuwelijk in Gent betaalt 256 euro, maar krijgt daar heel wat voor terug. Zo krijgen de koppels extra tijd om hun ceremonie zelf in te vullen met geloftes, kunnen ze hun huwelijk online laten streamen en kan er live muziek gespeeld worden. Voor elk praalhuwelijk op vrijdag en zaterdag wordt de Pacificatiezaal feestelijk aangekleed en het baldakijn opgesteld.
Het nieuwe baldakijn kostte 68.231,90 euro en werd ontworpen door het Departement Facility Management van de Stad Gent. De firma Servio uit Roeselare zorgde voor de uitwerking.
Daarnaast werd ook nog geld uitgetrokken om de aankleding in de Pacificatiezaal te moderniseren, in lijn met het nieuwe baldakijn. Zo werden ook de banken op het podium vervangen door moderne, lederen zetels. Net als de robuuste houten palen die naast de blauwe loper geplaatst worden. Zij werden vervangen door moderne, aluminium palen met kleurrijke linten aan.

 

April 2017

Aanvraag volksraadpleging Circulatieplan onontvankelijk

Op 24 maart 2017 werd een verzoek tot het houden van een volksraadpleging over het circulatieplan ingediend door de actiegroep Intelligent-Mobiel. De Stad Gent startte onmiddellijk na de ontvangst met het ontvankelijkheidsonderzoek. Het initiatief moest door ten minste 10% van de inwoners gesteund worden, met andere woorden, er waren 25.703 geldige handtekeningen nodig.  

UZ derde Gents ziekenhuis waar geboorteaangifte in materniteit kan

Vanaf woensdag 19 april 2017 kunnen ouders hun pasgeboren baby aangeven in een lokaal in de materniteit van het Gentse universitair ziekenhuis. Het UZ Gent is daarmee het derde ziekenhuis in Gent waar de geboorteaangifte van een baby mogelijk is in het ziekenhuis zelf.
'Ik ben uiteraard tevreden dat we deze dienst nu ook in het Universitair Ziekenhuis kunnen aanbieden', verduidelijk Sofie. 'Cijfers van het AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn tonen aan dat zo'n 80% van de baby's al ter plaatse worden aangegeven, een succes dus. Ook het AZ Maria Middelares is volop bezig aan de inrichting van een lokaal en installatie van de nodige software. Normaal gezien kunnen ouders hun baby tegen de zomer van 2017 in elke Gentse materniteit aangeven.'
 
Sinds november 2015 hield het Mobiel Dienstencentrum van de Stad halt aan het AZ Sint-Lucas. Dit bleek meteen een groot succes en dus werd een half jaar later beslist om binnen de materniteit een lokaal te reserveren voor geboorteaangiftes. Sinds 4 januari van dit jaar hoeven ouders wiens baby geboren werd in het AZ Jan Palfijn ook niet meer naar het Administratief Centrum Zuid te gaan. Nu komt daar dus het Gentse universitair ziekenhuis bij. Ook kersverse ouders kunnen hun baby nu in alle rust aangeven in een volledig uitgerust lokaal in de materniteit in het UZ Gent. Elke maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag tussen 14 en 16 uur zal een medewerker van de dienst Geboorte van de Stad aanwezig zijn.

Voorstelling demografische cijfers 2016: Oost-Europese migratie stagneert, vluchtelingen duiken op in cijfers

258.119. Zoveel inwoners telde Gent eind december 2016. Dat zijn er een tweeduizend meer dan het jaar ervoor. De helft van de bevolkingsaangroei is te verklaren door natuurlijke groei, de rest door migratie. In 2016 steeg het aantal Bulgaren met 320. Voor het eerst sinds 2001 zijn de Bulgaren daarmee niet de sterkste stijgers qua nationaliteit. Bij de sterkste stijgers duiken nu mensen uit conflictgebieden op.

'Het opvallendste feit uit de demografische gegevens van 2016 is dat voor het eerst sinds 2001 Bulgaren niet meer de sterkste stijgers zijn qua vreemde nationaliteit', aldus Sofie. 'Tussen 2007 en 2011, toen Bulgarije dus net bij de EU gekomen was, steeg hun aantal jaarlijks tussen de 1.100 en 1.200. In 2015 steeg hun aantal nog met 882 en nu stellen we vast dat in 2016 de stijging verminderde naar 320. Een nieuwe groep die dit jaar in de cijfers naar boven komt, zijn de vluchtelingen en dan vooral Syriërs. In totaal kregen vorig jaar ongeveer 560 personen een erkend statuut als vluchteling of subsidiair beschermde. Meer dan twee derde daarvan zijn Afghanen, Irakezen, Somaliërs en Syriërs. Al zijn de vluchtelingen nog steeds een kleine bevolkingsgroep binnen onze stad.'

 

Maart 2017

 

Februari 2017

 

Januari 2017

 

December 2016

 

November 2016

 

Oktober 2016

 

September 2016

 

Augustus 2016

 

Juli 2016

 

Juni 2016

 

Mei 2016

 

April 2016

 

Maart 2016

 

Februari 2016

 

Januari 2016

 

December 2015

 

November 2015

 

Oktober 2015

 

September 2015

 

Augustus 2015

 

Juli 2015

 

Juni 2015

 

Mei 2015

 

April 2015

 

Maart 2015

 

Februari 2015

 

Januari 2015

 

December 2014

 

November 2014

 

Oktober 2014

 

Augustus 2014

 

Juli 2014

 

Juni 2014

 

Mei 2014

 

April 2014

 

Maart 2014

 

Februari 2014

 

Januari 2014

 

December 2013

 

November 2013

 

Oktober 2013

 

September 2013

 

Augustus 2013

 

Juli 2013

 

Juni 2013

 

Mei 2013

 

April 2013

 

Maart 2013

 

Februari 2013

 

Januari 2013

 

December 2012

 

November 2012

 

Oktober 2012

 

September 2012

 

Augustus 2012

 

Juli 2012

 

Juni 2012

 

Mei 2012

 

April 2012

 

Maart 2012

 

Februari 2012

 

Januari 2012

 

December 2011

 

November 2011

 

Oktober 2011

 

September 2011

 

Augustus 2011

 

Juli 2011

 

Juni 2011

 

Mei 2011

 

April 2011

 

Maart 2011

 

Februari 2011

 

Januari 2011

 

December 2010

 

September 2010

 

Augustus 2010

 

Juli 2010

 

Juni 2010

 

Mei 2010

 

April 2010

 

Maart 2010

 

Januari 2010

 

December 2009

 

Oktober 2009

 

Sofie op Facebook

Foto's

Nieuwsbrief

Volg de werkzaamheden en standpunten van Sofie.

inschrijven

Sofie op Youtube

Open VLD