Nieuws

Stad brengt dienstverlening tot in uw woonkamer

17 januari 2017

Een geboorteakte voor uw mutualiteit, een attest van woonst om uw verhuis door te geven aan uw energieleverancier of een uittreksel uit een overlijdensakte voor uw werkgever,…

Iedere Gentenaar heeft op bepaalde punten in zijn leven wel een bepaald attest of uittreksel nodig. Het opvragen en ontvangen van zo’n document kan nu 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 digitaal via www.stad.gent

Gentenaars konden al zo'n attest of uittreksel online aanvragen maar het gevraagde document moest per post opgestuurd worden bij gebrek aan een digitale handtekening. Dat is nu veranderd. Dankzij de digitale handtekening op de documenten ontvangt u binnen enkele tellen een beveiligd en rechtsgeldig attest of uittreksel in uw de mailbox.

“In totaal werden de afgelopen maanden op de dienst Burgerzaken miljoenen fiches en akten ingescand en digitaal bewaard”, aldus Sofie. “Het gaat tot nu toe om zo'n 355 lopende meter archief. Dat is de hoogte van de torens van het Belfort, Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk, Sint-Jacobskerk én de boekentoren samen. Met deze dienstverlening brengen we onze loketten naar de woonkamers van alle Gentenaars en bezorgen we hen een thuisloket.”

Sofie Bracke © 2018