Nieuws

Nieuwe lijst juryleden assisenzaken geloot

27 januari 2017

Jaarlijks gaan in Gent gemiddeld 7 à 10 assisenzaken door. Voor elke zaak worden 90 kandidaat-gezworenen opgeroepen waaruit 12 effectieve juryleden en twee plaatsvervangers worden weerhouden.

Om de vier jaar wordt er op basis van de kiezerslijst van de voorbije parlementsverkiezingen een nieuwe gemeentelijke lijst opgemaakt van de gezworenen die kunnen aangewezen worden om te zetelen in een Hof van Assisen. "Er werden vandaag 2 cijfers geloot", aldus Sofie. "De personen van wie het rangnummer op de kiezerslijst eindigt op het gevormde getal komen op deze lijst te staan en kunnen dus opgeroepen worden om in de jury te zetelen."

Sofie Bracke © 2018