Nieuws

Aanvraag volksraadpleging Circulatieplan onontvankelijk

28 april 2017

Op 24 maart 2017 werd een verzoek tot het houden van een volksraadpleging over het circulatieplan ingediend door de actiegroep Intelligent-Mobiel. De Stad Gent startte onmiddellijk na de ontvangst met het ontvankelijkheidsonderzoek. Het initiatief moest door ten minste 10% van de inwoners gesteund worden, met andere woorden, er waren 25.703 geldige handtekeningen nodig.  

Het onderzoek gevoerd door de dienst Burgerzaken van de Stad Gent komt tot 25.030 geldige handtekeningen, dat is 673 te kort. De aanvraag is dan ook onontvankelijk.

Van het totaal van 30.424 handtekeningen konden 1.066 personen niet teruggevonden worden in het Rijksregister omdat de gegevens onvolledig, onleesbaar of foutief waren.

29.358 personen werden wel teruggevonden in het Rijksregister. 4.328 moesten er verworpen worden. Hiervan woonden op datum van 24 maart dit jaar 1.579 personen buiten Gent, waren 71 personen overleden, 61 personen jonger dan 16 jaar en 26 personen geschorst van hun kiesrecht. Daarnaast waren er 2.532 dubbels. Ten slotte ontbraken er ook 59 handtekeningen.

'Ik wil vooral de mensen van de dienst Burgerzaken bedanken die de laatste weken bijzonder secuur en minutieus te werk zijn gegaan', aldus Sofie. 'In alle objectiviteit hebben zij de ingediende handtekeningen gecheckt en gedubbelcheckt. Elke andere bewering doet de inspanningen van onze ambtenaren onrecht aan.'

 

Sofie Bracke © 2018