Nieuws

1 jaar online attesten: 21.000 loketbezoeken uitgespaard

23 maart 2018

Online attesten aanvragen was al langer mogelijk, en sinds halfweg januari 2017 komen de attesten dankzij de digitale handtekening ook meteen in je mailbox terecht. Sinds vorig jaar werden 21.177 documenten via die weg aangevraagd en afgeleverd.

'Meer dan 21.000 mensen hoefden voor het aanvragen en ontvangen van deze documenten niet naar onze loketten te komen', verduidelijkt Sofie. 'Dat is al snel een half uur tijd dat ze uitspaarden om te besteden aan leukere zaken. Een mooi voorbeeld van een efficiënte dienstverlening die in de smaak valt. Zo werden vorig jaar meer dan 50% van alle geboorteaktes online afgehandeld en staat het percentage voor 2018 al op 60%.' 

Momenteel kunnen twaalf attesten en uittreksels online opgevraagd en ontvangen worden. Het gaat om attesten van woonst, uittreksels uit de huwelijksakten, geboorteakte en overlijdensakte. De populairste online attesten zijn het afschrift van de akte van geboorte, attest van samenstelling gezin en attest van woonst. Meer dan 50% van deze attesten werd vorig jaar meteen digitaal afgehandeld.
Sofie Bracke © 2019