Nieuwsbrief

De duizendpootgeneratie - Nieuwsbrief (1)

Beste Gentenaar,

Voor u ligt de elektronische nieuwsbrief van de duizendpootgeneratie. Via deze nieuwsbrief wil ik u graag maandelijks op de hoogte houden van mijn acties en standpunten.

Wat bedoel ik nu met de duizendpootgeneratie? U kent hen ongetwijfeld of u behoort er zelf toe. Het is de generatie die het onmogelijke lijkt te realiseren. Ze werken, in vele gezinnen zelfs met twee en dragen op die manier bij tot het betaalbaar houden van de sociale zekerheid in al zijn aspecten; ze hebben de zorg over een gezin; ze hebben soms de zorgen over ouders en grootouders; ze proberen dit alles te combineren met hobby's, met een sociaal leven of met een engagement in het verenigingsleven; ze willen zichzelf verder ontplooien en studeren soms bij; ze willen gezond leven, sporten en bewegen, cultuur opsnuiven, ... Kortom, ze komen vaak handen tekort om hun leven in te richten zoals ze dat willen. Vanzelfsprekend staan ze hierin niet alleen. Ze kunnen vaak rekenen op de steun van ouders en grootouders, van familie en vrienden.

Toch kan ook een stad heel wat doen om deze duizendpootgeneratie bij te staan. Zorgen voor voldoende en betaalbare kinderopvang is daarbij van groot belang. Ook een goed huisvestingsbeleid met oog voor betaalbaar en kwalitatief wonen moet binnen onze stad een prioriteit zijn. Voldoende plaatsen in rust-en verzorgingsinstellingen, verder investeren in een goede sport- en ontspanningsinfrastructuur, een goed en effici?nt bestuur, ... het zijn maar enkele thema's waarvoor ik als spreekbuis van mijn generatie aandacht wil hebben.

Zijn er andere thema?s die de duizendpootgeneratie beroeren en waarvoor ik aandacht moet hebben? Laat ze me weten via sofie@sofiebracke.be. In de volgende nieuwsbrief kom ik op jullie antwoorden graag terug.
Ondertussen kan u voor meer informatie over deze duizendpoot, over mijn standpunten en acties, mijn agenda, enz. alvast terecht op www.sofiebracke.be.

Hopelijk tot binnenkort,
Vele groeten,

Sofie Bracke
13de plaats VLD-lijst
Gemeenteraadsverkiezingen Gent


PS:
Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, dan kan u zich eenvoudig uitschrijven door hier te klikken.
Kent u anderen die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen, dan kan u hen hier inschrijven.