Nieuwsbrief

Duizendpootnieuwsbrief - 3 - Kwaliteitsvol wonen tegen betaalbare prijzen

Beste,

Voor u ligt de derde elektronische nieuwsbrief van de duizendpootgeneratie.
E?n van de thema?s die de duizendpootgeneratie sterk beroert, is deze van het gebrek aan kwaliteitsvolle en vooral betaalbare woningen in onze stad.

De problematiek
Uit het sociale beleidsplan 2006-2007 blijkt dat Gent wel voldoende woningen heeft maar onvoldoende kwaliteitsvolle woningen tegen een betaalbare prijs. Vooral jonge gezinnen klagen dat zowel de huurprijs als de koopprijs van een stadswoning met beperkte buitenruimte zeer hoog is. Daardoor dreigen deze jonge gezinnen uit te wijken naar randgemeenten of buurtgemeenten.

Deze problematiek kent dus verschillende aspecten:
- te hoge huurprijzen voor woningen van lage kwaliteit
- te hoge verkoopprijzen voor kwaliteitsvolle woningen
- tekort aan betaalbare bouwgronden

De oplossing
De oplossing is niet eenvoudig en dient zich niet alleen op de sociale huurmarkt (waar de vraag naar sociale woningen groter is dan het aanbod) te richten maar zeker ook op de markt van de middenklassewoningen.

1) Een eerste instrument in dit kader is het verhogen van het aanbod. Dit door de reeds bebouwde ruimte beter (optimaal) te gebruiken en niet door voortdurend nieuwe en schaarser wordende open ruimte te gaan verkavelen.
Ook is het belangrijk dat investeerders worden aangemoedigd om te investeren en hen dus niet te verplichten een deel van hun gronden onder de waarde te verkopen. De Stad kan ook rechtstreeks zorgen voor een groter aanbod o.m. door oude bedrijfssites geschikt te maken voor bewoning.

2) Gent kan tevens bijdragen om de kwaliteit van de woningen te verhogen. Het stadsbestuur zou volop de kaart moeten trekken van de renovatie en verfraaiing van bestaande woningen via o.m. de uitbreiding van renovatiepremies en renteloze leningen.

3) Daarnaast is ook de woonomgeving van belang. Aandacht voor netheid van de buurt, sluikstorten aanpakken, investeren in buurtgroen, enz...; het zijn maar enkele van de aandachtspunten.


Kwaliteitsvol wonen tegen betaalbare prijzen is voor de duizendpootgeneratie een dagelijkse zorg. Ik wil graag meewerken aan een beleid dat een oplossing voor deze problematiek met zich mee brengt.


Vele groeten,

Sofie Bracke
13de plaats VLD-lijst
Gemeenteraadsverkiezingen Gent

www.sofiebracke.be